SlovenskýMagyarEnglish

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"