SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.okolicnanaostrove.sk spravuje Obec Okoličná na Ostrove je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Okoličná na Ostrove

Adresa:
Obecný úrad Okoličná na Ostrove
Hlavná 68
946 13 Okoličná na Ostrove

IČO: 00306622

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Nitriansky
Počet obyvateľov: 1534
Rozloha: 2989 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1229

Všeobecné informácie: okolicna@gmail.com

Podateľňa: okolicna@gmail.com
Starosta: starostkaokolicna@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@okolicnanaostrove.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 779 39 31

E-mail:   okolicna@gmail.com

Kompetencie:
Obec Okoličná na Ostrove je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Okoličná na OstroveMestský úrad Kolárovo, Kostolné námestie 2590/1, 946 03 Kolárovo