slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vítame Vás na novej oficiálnej webovej stránke obce

Okoličná na Ostrove.

Ing. Iveta Feketeová          
starostka obce              

Zoznam aktualít

OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017
Pozvánka - Obecné oslavy 2017Pozvánka - Obecné oslavy 2017
Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017
Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017
Športový deň 2017Športový deň 2017
Oznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodáromOznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodárom
PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020
Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017
Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017
Výzva - orez a výrub stromovVýzva - orez a výrub stromov
Upozornenie - orez a výrub stromovUpozornenie - orez a výrub stromov
Upozornenie pre seniorov!Upozornenie pre seniorov!
VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!
Zmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v KomárneZmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v Komárne
Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielkyOdporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky
Ponuka práce 28.11.2016Ponuka práce 28.11.2016
Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107
Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016
ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016
Oznámenie o zahájení územného konania Oznámenie o zahájení územného konania
Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016
Oznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na OstroveOznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na Ostrove
Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obcePrerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na OstroveZmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na Ostrove
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022
Zverejnenie podľa zákona o IPKZZverejnenie podľa zákona o IPKZ
Žiadosť o vydanie integrovaného povoleniaŽiadosť o vydanie integrovaného povolenia
Rodinný deňRodinný deň
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016
Obecné oslavy 2016Obecné oslavy 2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022
Voľby 2016Voľby 2016
Oznámenie o zverejnení 16.02.2016Oznámenie o zverejnení 16.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032
Oznámenie verejnou vyhláškouOznámenie verejnou vyhláškou
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január - jún) 2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január - jún) 2016
DotazníkDotazník
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"
Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"
Regionálna rozvojová agentúra KomárnoRegionálna rozvojová agentúra Komárno
„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov"
Naša obec v TV novinách Naša obec v TV novinách "Maďarský magazín"
Oznámenie o uložení zásielkyOznámenie o uložení zásielky

Zobraziť archív aktualít

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: