slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Oznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov. A járási hivatalok ugyfélfogadásának módosításaOznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov. A járási hivatalok ugyfélfogadásának módosítása
Uznesenie vlády č. 207 zo 6. apríla 2020Uznesenie vlády č. 207 zo 6. apríla 2020
Uznesenie vlády č.207Uznesenie vlády č.207
Upozornenie pre seniorovUpozornenie pre seniorov
Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravyObmedzenie prímestskej autobusovej dopravy
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR platné od 19. 3. 2020Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR platné od 19. 3. 2020
Odporúčania pri COVID-19Odporúčania pri COVID-19
Pomoc obyvateľom pri nakupovaníPomoc obyvateľom pri nakupovaní
Oznam pre obyvateľovOznam pre obyvateľov
Oznam - ÉrtesítésOznam - Értesítés
Režimové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdraviaRežimové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdraviaOpatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Opatrenia Vlády Slovenskej republiky k zamedzeniu šírenia KoronavírusuOpatrenia Vlády Slovenskej republiky k zamedzeniu šírenia Koronavírusu
Verejná vyhláška -Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SRVerejná vyhláška -Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR
Plánovaný zber plastových obalov na rok 2020Plánovaný zber plastových obalov na rok 2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevínOznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
EON na opatrovateľskú službu za rok 2019EON na opatrovateľskú službu za rok 2019
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevínOznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Meghívó az I. testületi üllésre 2020. 1. 24Meghívó az I. testületi üllésre 2020. 1. 24
Pozvánka na I. zasadnutie OZ dňa 24.1.2020Pozvánka na I. zasadnutie OZ dňa 24.1.2020
Elektronická adresa na doručenie žiadosti  vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020Elektronická adresa na doručenie žiadosti vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby NR SR v roku 2020Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby NR SR v roku 2020
Elektronická adresa pre doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020Elektronická adresa pre doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020
Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január-jún) 2020Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január-jún) 2020
Tájékoztató a választópolgár részéreTájékoztató a választópolgár részére
Informácie pre voličaInformácie pre voliča
Plán udržateľnej mobility NSKPlán udržateľnej mobility NSK
Oznam pre vlastníkov psovOznam pre vlastníkov psov
MeghívóMeghívó
Rodinný deň 2019Rodinný deň 2019
Plán udržateľnej mobility NSKPlán udržateľnej mobility NSK
Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EPOznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EP
Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EP v roku 2019Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EP v roku 2019
Projekt WIFI Pre TebaProjekt WIFI Pre Teba
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
EON na opatrovateľskú službu za rok 2018EON na opatrovateľskú službu za rok 2018
Informácia o úrovni vytriedených komunálnych odpadovInformácia o úrovni vytriedených komunálnych odpadov
Kandidáti na prezidenta SRKandidáti na prezidenta SR
Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SROznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
Verejná vyhláška 8.2.2019Verejná vyhláška 8.2.2019
Informácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentuInformácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu
Oznámenie o doručení zásielky 4. 2. 2019Oznámenie o doručení zásielky 4. 2. 2019
Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SROznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR
Výrub stromovVýrub stromov
Informácie pre voliča voľby prezidenta Slovenskej republikyInformácie pre voliča voľby prezidenta Slovenskej republiky
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy s materskou školouVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy s materskou školou
Pozvánka na ustanovujúce slávnostné zasadnutie OZ konaného 23.11.2018Pozvánka na ustanovujúce slávnostné zasadnutie OZ konaného 23.11.2018
Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľného majetkuOznámenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku
Zverejnenie výsledku volieb 2018Zverejnenie výsledku volieb 2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstvaZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce
Oznámenie o čase a mieste konania voliebOznámenie o čase a mieste konania volieb
Chute podunajskej prírodyChute podunajskej prírody
Pomoc obetiam násiliaPomoc obetiam násilia
Oznámenie o dobrovoľnej dražbeOznámenie o dobrovoľnej dražbe
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na stavbu č.49 a pozemky 27_1 a 27_2Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na stavbu č.49 a pozemky 27_1 a 27_2
Oznámenie predaja nehnuteľností formou verejnej obchodnej súťaže stavby č.49_par.č.27_1 a 27_2Oznámenie predaja nehnuteľností formou verejnej obchodnej súťaže stavby č.49_par.č.27_1 a 27_2
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na pozemky parc.č. 422_423_424Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na pozemky parc.č. 422_423_424
Oznámenie predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže_parcely č. 422_423_424Oznámenie predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže_parcely č. 422_423_424
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na par.č. 877_478 a 877_479Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na par.č. 877_478 a 877_479
Oznámenie predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže_877_478 a 877_479Oznámenie predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže_877_478 a 877_479
Zverejnenie elektronickej adresy - VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2018Zverejnenie elektronickej adresy - VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2018
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisieMenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcíZverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvoduOznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Oznámenie - Pošta Okoličná na OstroveOznámenie - Pošta Okoličná na Ostrove
Upozornenie pre seniorov!Upozornenie pre seniorov!
IV. Rodinný deňIV. Rodinný deň
Oznámenie OR PZ SROznámenie OR PZ SR
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Požiarny poriadok obcePožiarny poriadok obce
Pozvánka - Obecné oslavy 2018Pozvánka - Obecné oslavy 2018
Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľnostiOznámenie zámeru na predaj nehnuteľnosti
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 13.04.2018Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 13.04.2018
Energetický park Zlatná na Ostrove - VEZNO 2017 - upovedomenieEnergetický park Zlatná na Ostrove - VEZNO 2017 - upovedomenie
Systém nakladania s odpadomSystém nakladania s odpadom
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Okoličná na Ostrove 2018-2022KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Okoličná na Ostrove 2018-2022
SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS 2018SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS 2018
Prihláška na súťaž v plnení klobásPrihláška na súťaž v plnení klobás
POZVÁNKA NA SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁSPOZVÁNKA NA SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeOznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Výzva ZSD 15.01.2018Výzva ZSD 15.01.2018
Upozornenie ZSD 15.01.2018Upozornenie ZSD 15.01.2018
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu staostlivosti ChVÚ 2018-2047Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu staostlivosti ChVÚ 2018-2047
Upozornenie Polície 04.12.2017Upozornenie Polície 04.12.2017
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeOznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 25.10.2017Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 25.10.2017
OZNÁMENIE o čase a mieste konania voliebOZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod č.1 KOMÁRNOZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod č.1 KOMÁRNO
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja NSKZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja NSK
OZNÁMENIE O DRAŽBE 23.08.2017OZNÁMENIE O DRAŽBE 23.08.2017
Zverejnenie elektronickej adresy VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017Zverejnenie elektronickej adresy VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017
Oznámenie PZ SR 8.8.2017Oznámenie PZ SR 8.8.2017
Termín zberu  PET fliaš  Termín zberu PET fliaš
Informácie pre voličaInformácie pre voliča
OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017
Pozvánka - Obecné oslavy 2017Pozvánka - Obecné oslavy 2017
Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017
Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017
Športový deň 2017Športový deň 2017
Oznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodáromOznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodárom
PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020
Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017
Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017
Výzva - orez a výrub stromovVýzva - orez a výrub stromov
Upozornenie - orez a výrub stromovUpozornenie - orez a výrub stromov
Upozornenie pre seniorov!Upozornenie pre seniorov!
VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!
Zmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v KomárneZmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v Komárne
Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielkyOdporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky
Ponuka práce 28.11.2016Ponuka práce 28.11.2016
Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107
Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016
ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016
Oznámenie o zahájení územného konania Oznámenie o zahájení územného konania
Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016
Oznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na OstroveOznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na Ostrove
Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obcePrerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na OstroveZmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na Ostrove
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022
Zverejnenie podľa zákona o IPKZZverejnenie podľa zákona o IPKZ
Žiadosť o vydanie integrovaného povoleniaŽiadosť o vydanie integrovaného povolenia
Rodinný deňRodinný deň
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016
Obecné oslavy 2016Obecné oslavy 2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022
Voľby 2016Voľby 2016
Oznámenie o zverejnení 16.02.2016Oznámenie o zverejnení 16.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032
Oznámenie verejnou vyhláškouOznámenie verejnou vyhláškou
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"
Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"
Regionálna rozvojová agentúra KomárnoRegionálna rozvojová agentúra Komárno
„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov"
Naša obec v TV novinách Naša obec v TV novinách "Maďarský magazín"

Zobraziť archív aktualít

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: