Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dotácia na športovú činnosť Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
5650.00 €
dotácia na šport Odb.: Nitriansky samosprávny kraj
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
450.00 €
traktorový príves Odb.: István Petróczi
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
900.00 €
nájomná zmluva poľnohospodárske pozemky Odb.: N - Lél, a.s.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
150.00 €
nájomná zmluva poľnohospodárske pozemky Odb.: Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
150.00 €
budova školy, MŠ, telocvičňa dvor Odb.: Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
odňatie majtku zo správy Odb.: Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
odňatie majtku zo správy Odb.: Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
IS KORVIN Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DATALAN a.s.
2180.00 €
športový areál Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájomná zmluva byt Odb.: Gabriela Horváthová zo
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
83.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
203.20 €
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov v obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IP HOME
14760.00 €
dotácia na športovú činnosť Odb.: Poľovnícke združenie Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
700.00 €
krátkodobý prenájom futbalového ihriska Odb.: Skills&Fun občianske združenie
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
160.00 €
predaj nehnuteľnosti parc.č. 877/108 Odb.: Monika Martinčeková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
701.00 €
dodatok č.1 Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dotácia na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZ Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
3000.00 €
celoročná činnosť DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
1600.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Rímskokatolícka cirkev
1000.00 €
spolupráca a združenie finančných prostriedkov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný Ostrov
0.00 €
výška poplatku za ostatné služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
0.00 €
pripojenie bytu č. 14/381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
prenájom bytu č. 15 Odb.: Milan Hrabovský
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu č. 45 Odb.: Karol Kollár
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
činnosť futbalového klubu Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
16000.00 €
prenájom bytu 12/26 BJ Odb.: Ivan Jávorka
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
168.00 €
pripojenie bytu č. 12/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Alžbeta Ádámová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
354.00 €
finančné prostriedky na projekt - Kalamitný výskyt komárov v obci Okoličná na Ostrove Odb.: Environmentálny fond
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
2000.00 €
Oprava strechy obecnej budovy - krajčírska dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TT STAVBY s.r.o.
3480.00 €
Prenesenie povinnosti registrácie regulovaného subjektu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
0.00 €
dodávka elektrickej energie pre byt 5/8BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Výstavba detského ihriska - Lilla park Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Intersystem EU s.r.o.
10548.00 €
rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Stabac spol. s r. o.
0.00 €
vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
0.00 €
dodávka plynu pre byt č. 12/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SiSA auditing spol. s r.o.
900.00 €
audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SiSA auditing spol. s r.o.
800.00 €
prenájom bytu 10/12 BJ NŠ Odb.: Vojtech Gaál
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 23/26 BJ Odb.: Juraj Ujj
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Traktor Zetor ev. č. KN 931 AB Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SZ-TRANS s.r.o.
100.00 €
dodávka elektrickej energie pre byt 23/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka elektrickej energie pre byt 23/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
pripojenie bytu č. 5/8BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
výpožička traktorového prívesu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ján Kacz
50.00 €
dodávka elektrickej energie pre byt 10/12 BJ NŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Stavebné práce - Oprava a modernizácia budovy zddravotného strediska - zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Stabac spol. s r. o.
7293.80 €
dodávka elektrickej energie pre byt 4/12BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
dodávka elektrickej energie pre obec Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny pre byt 26/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
prenájom bytu č. 18/26 BJ Odb.: Klaudia Bekeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
doplnenie Osobitných dojednaní k jednotlivým zmluvám o dodávke plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
prenájom bytu č. 19/26BJ Odb.: Katarína Bereczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
zariadenie bytu č. 4/12BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Rita Forgács
150.00 €
pripojenie bytu č. 4/12BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
pripojenie bytu č. 10/12NŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu pre byt 4/12BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
prenájom bytu č. 4/12 BJ Odb.: Július Mida
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Externý projektový manažment - WIFI pre Teba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PROGRANT s.r.o.
1250.00 €
Prenájom bytu č. 1/26 BJ Odb.: Ladislav Farkas
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Prenájom bytu č. 2/12BJ Odb.: Júlia Kolarovičová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Prenájom MKS Odb.: Stanislav Krištofík
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
www stránka obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
dodávka plynu do 26/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
pripojenie bytu 26/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Nenávratný finančný príspevok na WIFI pre Teba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15000.00 €
dotácia na rekonštrukciu bleskozvodu Odb.: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
dotácia na celoročnú činnosť Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
Dotácia na podporu športu - Obecné oslavy obce Okoličná na Ostrove Odb.: Nitriansky samosprávny kraj
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
Dotácia na podporu kultúry - knižná publikácia k 800.-tému výročiu prvej písomnej zmienky o obci Odb.: Nitriansky samosprávny kraj
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1697.00 €
finančná podpora kultúry Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
100.00 €
peňažný dar na organizáciu obecných osláv Odb.: RUPPENTHAL, spol. s r. o.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
200.00 €
finančný dar na obecné oslavy Odb.: Zoltán Horváth
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
100.00 €
finančný dar na obecné oslavy Odb.: Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
200.00 €
prenájom nebytových priestorov - predajne a skladu Odb.: Coop Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
770.00 €
prenájom bytu č. 16/26 BJ Odb.: Noémi Blechová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Stabac spol. s r. o.
32599.00 €
predaj pozemku Odb.: Zoltán Horváth
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1286.00 €
udelenie súhlasu - licencie na hudobnú produkciu na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
0.00 €
dodávka elektriny pre byt 18/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu pre byt 18/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
pripojenie bytu č. 18/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dotácia na celoročnú kultúrnu činnosť Odb.: CSEMADOK EKELI ALAPSZERVEZET
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1800.00 €
Vypracovanie žiadosti o finančný príspevok Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
1500.00 €
dodávka elektrickej energie do bytu 14/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu na bytu č. 16/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Pripojenie bytu č. 16/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dotácia na hydroizolácie stien budov cirkevného zboru v Okoličnej na Ostrove Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Reformovaná a kresťanská cirkev na Slovensku 37868071
1000.00 €
Prenájom bytu Odb.: Zoltán Bálint
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Bekeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Szöllősová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Szöllősová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Szendi
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Szendi
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
6.64 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Szendi
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Hudobno-tanečné vystúpenie skupiny Felvidéki Lányok Társulata Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Cool Club Slovakia
370.00 €
Dotácia na realizáciu spoločných športových streleckých pretekov z brokových zbraní Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poľovnícky a chovateľský spolok PERDIX
600.00 €
Kultúrny program na obecné oslavy - Óvóbácsi Zsongodája, Capuccino együttes Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csanda Szilvia
731.48 €
Kultúrny program na obecné oslavy - Dehlusa Gjon Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csanda Szilvia
1081.32 €
dotácia na celoročnú športovú činnosť Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
1000.00 €
Prenájom bytu Odb.: Tibor Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Prenájom bytu Odb.: Irma Spányiková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Prenájom bytu Odb.: Eva Szarková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
NFP na zabezpečenie opatrovateľskej služby Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Ing. Jozef Zakar a Ing. Beáta Zakarová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Dotácia na celoročnú športovú činnosť Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
31400.00 €
pripojenie odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
pripojenie odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Agromarkt B.B., s.r.o.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nájom byt 381/17 Odb.: Gustáv Kozma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Imre Gábor Eke a Edina Eke
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Jozef Zakar a Ing. Beáta Zakarová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
vybudovanie nástupišťa a parkovacích miest Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Veľké Kosihy
0.00 €
štatutárny audit účtovnej závierky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Mayerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Mayerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Mayerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Töröková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Töröková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Pataki
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/44 Odb.: Erika Almásiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Ing. Armand Forgács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
7205.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Júlia Némethová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Štefan Méhes
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PROGRANT s.r.o.
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Zoltán Horváth a Zita Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
2076.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Karol Jakab
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Antonín Matula
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Brigita Olajosová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anežka Susiková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
uľahčenie vymáhania zabezpečenej pohľadávky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
vyplňovacie právo k blankozmenke Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
financovanie projektu „Okoličná na Ostrove-uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov" Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
nájom byt 381/7 Odb.: Attila Ádám
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
výpožička Traktora Zetor Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SZ-TRANS s.r.o.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ida Bajáková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ildikó Birkusová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ildikó Birkusová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Ivaničová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Ivaničová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Ivaničová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lýdia Galléová Ing.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lýdia Galléová Ing.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Etela Szabóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Rozália Bíróová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Kacz.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Kacz.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Kacz.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Veronika Kaczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eleonóra Uzolová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Juliana Szűcsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Vojtech Adamovský Ing.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Veronika Némethová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alexander Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alexander Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Kacz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Susik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eugen Nagyváthy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eugen Nagyváthy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Csicsai
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Vörösová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alexander Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Erzsébet Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alexander Vörös
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Kiss
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Monika Martinčeková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Monika Martinčeková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Csicsóová .
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Csicsóová .
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Erika Fónodová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Karol Fónod
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Karol Fónod
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Susik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Susik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Marta Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Mészárosová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Pénteková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Pénteková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gizela Kovácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Ivan Vent a Katarína Ventová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Veronika Susiková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Susik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Susik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Viola Forgácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
združenie finančných prostriedkov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Čalovec
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
finančná podpora kultúry Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
100.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
nájom byt 378/12 Odb.: Eva Szarková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/21 Odb.: Imrich Szakács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Salma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Salma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Salma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Salma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Salma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nevyplnená vlastná zmenka Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
nevyplnená vlastná zmenka Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
Všeobecné podmienky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov - úver Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
Rozpočet Okoličná na Ostrove / SO 02 Rekultivácia skládky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PASTEL, spol. s r.o.
0.00 €
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PASTEL, spol. s r.o.
239417.86 €
nájom byt 380/26 Odb.: Dávid Rédvai
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/12 Odb.: Vojtech Gaál
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 542/12 Odb.: Eva Bohosová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 542/11 Odb.: Terézia Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/11 Odb.: Alžbeta Háziová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/10 Odb.: Margita Szalayová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 542/9 Odb.: Margita Szöllösiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/9 Odb.: Ján Vajkó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/3 Odb.: Zdeněk Pechr, Jana Smolíková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/8 Odb.: Natália Mikusová Fraňová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/8 Odb.: Mikuláš Varga
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/6 Odb.: Margita Kurdiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 541/6 Odb.: Ildikó Vödrösová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/6 Odb.: Baltazár Parma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/5 Odb.: Gustáv Kozma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/5 Odb.: Alexander Križan
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 541/5 Odb.: Adrián Beke
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 541/4 Odb.: Pavol Forgács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/4 Odb.: Etela Pavlovičová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/3 Odb.: MVDr. Tichomír Török
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 541/3 Odb.: Peter Benčo
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/3 Odb.: Alžbeta Bekeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/2 Odb.: Silvia Bölcskeiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/2 Odb.: Karolína Balázsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 381/2 Odb.: Edita Vontszeműová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 378/1 Odb.: Magdaléna Háziová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom byt 380/1 Odb.: Alfréd Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Odb.: Nitriansky samosprávny kraj
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dotácia na úhradu nákladov na podporu športu Odb.: Nitriansky samosprávny kraj
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
peňažný dar na účely prevádzky Denného stacionára. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Tôň
100.00 €
dodanie tovarov: 1 ks traktor Farmtrac 675 DT, 1 ks čelný nakladač Metal Fach T229, 1 ks lopata s pridržiavačom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Patakiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Monika Csernyánszka
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Monika Csernyánszka
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Monika Csernyánszka
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Szarková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Cedzová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ján Szabó a Magdaléna Szabóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Mária Bekeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
poskytnutie poradenstva-spracúvanie osobných údajov a monitoruje súlad so zákonom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
nájom bytu 542/10 Odb.: Tibor György
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
záväzok objednávateľa objednať si vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OPEN DOOR, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie odborných služieb odborného lesného hospodára Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Bielik
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
finančná dotácia Odb.: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dopĺňanie odberného miesta Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Kompletný monitorovací servis podzemných vôd Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
0.00 €
spevnená plocha časti parc.č. 877/78, k.ú. Okoličná na Ostrove a búdka Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
0.00 €
finančná dotácia Odb.: CSEMADOK EKELI ALAPSZERVEZET
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1800.00 €
finančná dotácia Odb.: Reformovaná a kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
2000.00 €
zastávanie funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Imrich Csontos
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Šamu
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Wenthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Wenthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Wenthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žaneta Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irma Ballová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irma Ballová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Szilágyiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Szilágyiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Szilágyiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/11 Odb.: Attila Töltéssy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
umiestnie bezodplatne kontajnerov na verejných priestranstvách Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HUMANA People to People Slovakia o.z.
0.00 €
finančná dotácia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
1000.00 €
nájom bytu 381/6 Odb.: Ingeborg Samuová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
finančná dotácia Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gizela Háziová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Michal Czita
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
finančná dotácia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Venthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Andrea Földes
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Konečná PaedDr.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Konečná PaedDr.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ružena Diósiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Hildegarda Benková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gizela Szakácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gizela Szakácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lýdia Galléová Ing.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lýdia Galléová Ing.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Július Kacz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Július Kacz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Július Kacz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriella Szabová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriella Szabová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
výpožička nebytových priestorov v budove č. 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Športový klub - „POPEY GYM“
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Kissová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Kissová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Motajcseková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Motajcseková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Zakályová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Szuriová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Szuriová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
zmena obsahu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FC Okoličná na Ostrove
0.00 €
štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
distribúcia elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Attila Vörös
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Attila Vörös
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Filko
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Filko
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Vojtech Simonics
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Farkasová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Farkasová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Mihaliková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Mihaliková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Nagyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Nagyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prevod správy majetku obce Odb.: Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/24 Odb.: Adrián Beke
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Martonová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Martonová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Csehová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Csehová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Csehová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Friesleberová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Friesleberová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Forróová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gyöngyi Csehová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Kovacsic
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Terézia Keményová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Kovacsic
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Kovacsic
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Aranka Poló
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alica Hakszerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alica Hakszerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žigmund Pataki
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Dezider Szokol Ing.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Svrčeková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Daniel Ódor
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Henrieta Tamášová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Pavol Forgács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Lakatos
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Baginová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Marta Méhesová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Hermína Kovácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Juraj Kacz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Kaczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Vajkó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Etela Ballová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Etela Ballová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Schvarczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Pivková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Méhes
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Méhes
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Brigita Venthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Brigita Venthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Brigita Venthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Brigita Venthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zlatica Szabová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Kucsorová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Knöpflerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Marta Hajtmanová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Terézia Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ľudovít Jankó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Attila Gőcze
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Karol Kiss
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Nagyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Nagyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Madóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eduard Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Melinda Csepregiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Melinda Csepregiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Janka Sedliaková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Annamária Csonto
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Annamária Csonto
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katalin Váblik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Árvaiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Juraj Kiss
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Michal Madó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Kaczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Kaczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Terézia Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Terézia Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Júlia Kürthyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Erdeiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Bekeová 7
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Takács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Takács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Viola Forgácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Horváthová zo
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Horváthová zo
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Horváthova
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alena Sovova st.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alena Sovova st.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alena Sovova
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alena Sovova
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jiří Sova
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Viola Forgácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Szigetiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Szigetiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ida Szajkóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ida Szajkóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Biznis ISDN Uni 100 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Priska Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Priska Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Priska Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Priska Feketeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Szajkóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Szajkóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Ventová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Ventová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Kulcsárová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Susik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Konečná PaedDr.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Konečná PaedDr.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Réső
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Réső
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Réső
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Szilágyiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Rozália Bíróová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Rozália Bíróová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Csicsóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Farkas
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Farkas
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Pavol Evanič
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Takácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Takácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Júlia Csepi
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Júlia Csepi
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Háziová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irena Tóthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Mihálik
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Juraj Evanič
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Rozália Csernyánszká
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Rozália Csernyánszká
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Kiss
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Kissová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Kissová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Szilágyiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lívia Koczkásová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lívia Koczkásová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Béla Szénási
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Nagyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ján Kocsis
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Benedikta Grassl
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Mindžorová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Mindžorová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ferenc Kasznár
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Anna Mindžorová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ferenc Kasznár
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ferenc Kasznár
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irma Bölcskeiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irma Bölcskeiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Irma Bölcskeiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Pavol Csernyánszky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Veronika Csernyánszká
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Veronika Csernyánszká
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Andrej Janča
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Andrej Janča
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Juraj Vödrös
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ivan Ožvát Mgr.art.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ivan Ožvát Mgr.art.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ivan Ožvát Mgr.art.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Némethová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Antonín Matula
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Koczkásová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lídia Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Lídia Baloghová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Markóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Markóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Szabó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Szabó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Ballaová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Ballaová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Križanová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Križanová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Križanová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Gálová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Csicsaiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gejza Csernyánszky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Benjamín Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Benjamín Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
pripojenie odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nestranné zistenie stavu detského ihriska Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
prenájom bytu 380/23 Odb.: Tamás Bertók
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/18 Odb.: Janka Jägerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 380/22 Odb.: Katarína Konečná
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
prenájom bytu 380/25 Odb.: Andrea Nagyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 542/7 Odb.: Roland Balogh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
použitie hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
0.00 €
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
3000.00 €
zámena nehnuteľností vo vlastníctve účastníkov zmluvy Odb.: Erika Machata
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
302.00 €
zámena nehnuteľností vo vlastníctve účastníkov zmluvy Odb.: Zuzana Kurčíková r. Filková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
600.00 €
projektová dokumentácia rekonštrukcií farského kostola v Okoličnej na Ostrove Odb.: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1800.00 €
umiestnenie reklamy prezentujúcej činnosť objednávateľa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
100.00 €
opravy na farskom úrade - chodník a prístupové komunikácie Odb.: Reformovaná a kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom - 2-izbový byt č. 541/5 Odb.: Tibor György
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Dotácia na celoročnú hasičskú činnosť Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
500.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
prenájom - 2-izbový byt č. 541/5 Odb.: Viktor Kurčík
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom - 3-izbový byt č. 381/14 Odb.: Karol Bálló
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
vypracovanie projektového zámeru Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
0.00 €
odvoz a zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
finančná dotácia na náklady spojené s celoročnou športovou činnosťou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FC Okoličná na Ostrove
30900.00 €
prenájom - 2-izbový byt č. 378/9 Odb.: Darina Jányová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
63.50 €
Výmena vonkajších výplní otvorov s vonkajšími a vnútornými parapetami na telocvični Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Renostavmal s r.o.
24775.02 €
monitorovací servis podzemných vôd a priesakových kvapalín na lokalite skládky odpadov Okoličná na Ostrove v priebehu roka 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
870.00 €
štatutárny audit konsolidovanej uzávierky zostavenej k 31.12.2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
700.00 €
Magio Internet XL - .ADSL Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
0.00 €
prevod správy majetku Obce vedených v evidencii majetku Odb.: Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
prenájom bytu 541/2 Odb.: Júlia Kolarovičová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/17 Odb.: Michal Sipos
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/10 Odb.: Zuzana Némethová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 378/8 Odb.: Kristína Kovácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
kultúrna činnosť Odb.: CSEMADOK EKELI ALAPSZERVEZET
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
oprava reformátskeho kostola a farského úradu Odb.: Reformovaná a kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nájom nehnuteľnosti - parc. č. 848 v k. ú. Okoličná na Ostrove Odb.: Ľudmila Škultétyová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/10 Odb.: Zuzana Némethová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
pripojenie odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
prenájom bytu 380/25 Odb.: Maroš Mihalík
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/10 Odb.: Zuzana Némethová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 542/10 Odb.: Eva Péková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Podpora opatrovateľskej služby Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1014.00 €
prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
účasť na opravu fary Odb.: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Anna Mindžorová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
988.00 €
odchyt opustených a túlavých psov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
0.00 €
prenájom bytu 381/20 Odb.: Zuzana Gubienová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
153.20 €
prenájom bytu 381/4 Odb.: Irena Antalová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
109.30 €
zabezpečovanie ochrany objektu odberateľa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na účasť na degustácii vín Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov - ZO
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Martin Marek
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Odb.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
2000.00 €
úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii národného projektu Podpora opatrovateľskej služby Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 542/9 Odb.: Margita Szöllösiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/6 Odb.: Krisztína Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 380/5 Odb.: Tibor Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Kompletný monitorovací servis podzemných vôd a priesakových kvapalín Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
0.00 €
poskytovanie finančnej dotácie na športovú činnosť Odb.: FUTBALOVÝ CLUB
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 905 Odb.: Dezider Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
poskytnutie finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
0.00 €
úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0.00 €
prenájom bytu 381/16 Odb.: Monika Fodorová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
združená dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Pozemky uvedené v čl. I. v bode 1.2 tejto zmluvy Odb.: FLOMARKT a.s.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Pozemky, ktorých presný popis tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Odb.: Poľnohospodárske družstvo Štúrová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
združená dodávka elektriny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
pozemky, ktorých presný popis tvorí prílohu č. 1 Odb.: N - Lél, a.s.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
pozemky, ktorých presný popis tvorí prílohu č. 1 Odb.: Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
poskytnutie účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na opravu kostola a budovu fary Odb.: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
poskytnutie účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na kultúrnu činnosť Odb.: CSEMADOK EKELI ALAPSZERVEZET
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/7 Odb.: Marta Szabóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
nájom bytu 541/2 Odb.: Monika Laposová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 542/8 Odb.: Kitti Kovácsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/14 Odb.: Balázs Csicsai
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/8 Odb.: Natália Mikusová Fraňová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/11 Odb.: Ľudovít Hubík
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/6 Odb.: Margita Kurdiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom hrobového miesta H/193 Odb.: Brigita Bereczová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/10 Odb.: Margita Szalayová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/4 Odb.: Etela Pavlovičová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 541/4 Odb.: Pavol Forgács
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/2 Odb.: Edita Vontszeműová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/2 Odb.: Karolína Balázsová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Odb.: Sociálna poisťovňa
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ladislav Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
predaj a kúpa nehnuteľností Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Eugen Kacz
0.00 €
nájom bytu 381/9 Odb.: Ján Vajkó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/26 Odb.: Dávid Rédvai
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/5 Odb.: Alexander Križan
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 541/2 Odb.: Ján Hakszer
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/1 Odb.: Alfréd Nagy
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/16 Odb.: Janka Jägerová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 542/8 Odb.: Tibor Kocsis
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/9 Odb.: Eva Péková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/4 Odb.: Péter Németh
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 381/3 Odb.: Zdeněk Pechr, Jana Smolíková
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 541/6 Odb.: Ildikó Vödrösová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 542/10 Odb.: Katalin Bohos
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/2 Odb.: Silvia Ferencz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 380/8 Odb.: Mikuláš Varga
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 542/12 Odb.: Eva Bohosová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 542/11 Odb.: Terézia Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/11 Odb.: Alžbeta Háziová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 542/7 Odb.: Eugen Tóth
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/6 Odb.: Baltazár Parma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/5 Odb.: Gustáv Kozma
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 541/3 Odb.: Peter Benčo
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/3 Odb.: Alžbeta Bekeová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
nájom bytu 378/1 Odb.: Magdaléna Háziová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na opravu reformovaného kostola a na rekonštrukciu hrobu Jána Hetényiho v cintoríne Odb.: Reformovaná a kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
združenie finančných prostriedkov a činnosti na rekonštrukciu hrobu Jána Hetényiho v cintoríne Odb.: Reformovaná a kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
1400.00 €
prenájom bytu 380/22 Odb.: Peter Szabó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Článok 14 Zmluvy sa mení tak, že odsek 14.2 sa mení Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2-izbový byt č. 2, 380 Odb.: Silvia Ferencz
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
127.00 €
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
výpožička nebytových priestorov pri materskej škole, vchod č. 2 Odb.: Sándor Lakatos
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Okoličná na Ostrove Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
1500.00 €
Predaj motorového vozidla Seat Altea Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
16500.00 €
výpožička nebytových priestorov Odb.: Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 381/11 Odb.: Ľudovít Hubík
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
50.30 €
skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
68.60 €
nájom nebytových priestorov Odb.: H - zdravie, s.r.o.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
100.00 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Gábor János Molnár
1316.88 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Ballová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov - ZO
0.00 €
poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FC Okoličná na Ostrove
0.00 €
poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
0.00 €
zabezpečenie výškopisného a polohopisného zamerania jestvujúceho stavu areálu skládky odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
8766.67 €
poradenské služby v oblasti BOZP, PP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
0.00 €
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
0.00 €
Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku na adrese 946 13 Okoličná na Ostrove 266, ambulancie praktického lekára pre dospelých a časť čakárne s celkovou podlahovou plochou 43,50 m2 Odb.: H - zdravie, s.r.o.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
100.00 €
zámena nehnuteľností Odb.: Ing. Erika Szabóová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eugen Tóth
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
prenájom bytu 542/11 Odb.: Terézia Horváthová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Odb.: ANATOMY KT, s.r.o.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Kanalizačné a sanitárne práce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
0.00 €
hrobové miesto č.C/183, dvojhrob Odb.: Eva Szilágyiová
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Podpora opatrovateľskej služby Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
prenájom bytu 542/10 Odb.: Katalin Bohos
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
120.00 €
návratná finančná výpomoc Odb.: Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Hetényi János Alapiskola és Óvoda
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
2330.61 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Elemír Csicsó
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
prenájom bytu 378/7 Odb.: Július Csicsai
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: ANATOMY KT, s.r.o.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Dallosová PharmDr.
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
6.64 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Imrich Csernyánszky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
Podpora opatrovateľskej služby Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €