Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
tabuľa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
16.50 €
preprava Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
70.00 €
prírodné kamenivo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HUDOK s.r.o.
584.26 €
ozdobná lišta, lepidlo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kolorcentrum s.r.o.
186.00 €
dodávka a montáž EZS v objekte požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ERMA - Ing. Ibolya Béla
840.00 €
vyvrtanie studne Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tibor Zsemlye - PONYFARM
600.00 €
ENBRA NO calovic 5,5 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
náhradné koleso na traktorový príves Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
0.00 €
PolluCom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IDAMER s.r.o.
315.24 €
drvenie a likvidácia BRO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bioprodukt Dunajský Klátov s.r.o.
990.00 €
znalecký posudok Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Alžbeta Chovanová
120.00 €
Makadam s prepravou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bálint team s.r.o.
484.00 €
dodávka mobilného oplotenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ploty Skala s.r.o.
1236.84 €
vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Alžbeta Chovanová
50.00 €
ročná kontrola Tatra 148+servis Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GTB a.s.
606.36 €
kovová kartotéka Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Medihum.sk
190.00 €
dopravné značenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Smaltovňa Holíč,s.r.o.
0.00 €
montáž elektroinštalácie v budove zdravotného strediska Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TANS-TECH
3081.28 €
programovanie rádio staníc, naladenie antény, vyhotovenie podkladov pre žiadosť na zmenu rád. siete Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TherraComm, s.r.o.
262.82 €
knedľa, pagáče na deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARTA-spol, s. r. o.
82.24 €
preprava Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
0.00 €
zverejnenie oznámenia o predaji nehnuteľností Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Delta Kt s.r.o.
211.00 €
vypracovanie aktualizovaného prevádzkového poriadku na rek. skládku TKO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DS-MAR s.r.o.
0.00 €
zber, elektronizácia a spracovanie dokumentov k projektu - Knižná publikácia k 800.-tému výročiu prvej písomnej zmienky o obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PHDr. Eva Dénesová - Galéria Dénes
1750.00 €
dodávka a montáž okien - zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovakia Trans TO s.r.o.
3816.00 €
betón 16/20 s dodávkou do MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ACT Trávnik s.r.o.
295.68 €
dodávka a montáž klimatizácie do MKS a elektroinštalácia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
4900.00 €
oprava plynového kotla Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Plynotherm s.r.o.
894.36 €
deratizácia v obci Okoličná na Ostrove Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Derakat
1920.00 €
predvádzanie s dravými vtákmi dňa 3.8.2019 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Varga Gabriel
250.00 €
oprava kosačky - malotraktor Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
191.08 €
posudok na výskyt komárov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O
300.00 €
oprava traktora Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
145.34 €
vypracovanie znaleckého posudku na dom č. 59 v Okoličnej na Ostrove Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Asana - Ing. Alžbeta Chovanová
200.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu na stavbu zastrešenie vonkajšieho javiska Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. arch. Király Tibor - K-PROJEKT
2000.00 €
stan biely na 15.6.2019 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Comorra Servis
50.00 €
postrekovanie proti komárom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BIODECONTA
990.00 €
prečistenie odpadového vedenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
384.00 €
chlieb, pagáče - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Pavel Šťastný - MINIPEK
211.07 €
medaila, stuha, nálepka, figúrky na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Firma KOŠÍK- siete s.r.o.
160.80 €
spotrebný materiál Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
132.02 €
výstražné tabule Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CeHaTex, s.r.o.
6.24 €
smetné nádoby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
výstražné tabule Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CeHaTex, s.r.o.
11.02 €
monitoring skládky - plynov, podzemných vôd a pries. kvapaliny - Žiadosť o zmenu integr. povolenia - vypracovanie podkladu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
324.00 €
vypracovanie žiadosti na zmenu integrovaného povolenia na skládku odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DS-MAR s.r.o.
850.00 €
čistenie odpadového vedenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
308.00 €
materiál (asfalt) na spevnenie verejného priestranstva Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TUBI-HANI KFT
4500.00 €
spevnenie plochy verejného priestranstva Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KISINVEST KFT
4450.00 €
toner Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
86.40 €
Tatai Robi Mesteri fogások Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regioport, s.r.o.
79.50 €
preprava Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
96.00 €
vstupenky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sztredová Kristina
400.00 €
PoLLuCom EQp 1,5 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IDAMER s.r.o.
315.24 €
posypová soľ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
408.76 €
posypová soľ na cesty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
214.50 €