Názov obcehttp://www.okolicnanaostrove.sk/Thu, 17 Oct 2019 02:24:41 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Naša obec v TV novinách "Maďarský magazín"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---12-nasa-obec-v-tv-novinach-madarsky-magazinThu, 06 Nov 2014 19:04:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---12-nasa-obec-v-tv-novinach-madarsky-magazin<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---10-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 31 Oct 2014 17:19:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---10-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---22-pre-rozkvitnuty-zitny-ostrovWed, 17 Dec 2014 17:35:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---22-pre-rozkvitnuty-zitny-ostrov<![CDATA[Regionálna rozvojová agentúra Komárno]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---23-regionalna-rozvojova-agentura-komarnoFri, 09 Jan 2015 15:07:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---23-regionalna-rozvojova-agentura-komarno<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---39-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020Tue, 05 May 2015 20:22:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---39-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020<![CDATA[Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---40-rozsah-hodnotenia-strategickeho-dokumentu-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020Wed, 03 Jun 2015 20:32:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---40-rozsah-hodnotenia-strategickeho-dokumentu-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020<![CDATA[Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---46-strategicky-a-marketingovy-plan-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-nitrianskom-samospravnom-kraji-na-roky-2014-2020Thu, 09 Jul 2015 21:01:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---46-strategicky-a-marketingovy-plan-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-nitrianskom-samospravnom-kraji-na-roky-2014-2020<![CDATA[Dotazník]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---53-dotaznikWed, 09 Sep 2015 11:42:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---53-dotaznik<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január - jún) 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---59-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-januar---jun-2016Mon, 16 Nov 2015 23:43:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---59-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-januar---jun-2016<![CDATA[Oznámenie verejnou vyhláškou]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---70-oznamenie-verejnou-vyhlaskouThu, 21 Jan 2016 18:33:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---70-oznamenie-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---72-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000032Fri, 12 Feb 2016 15:43:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---72-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000032<![CDATA[Oznámenie o zverejnení 16.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---73-oznamenie-o-zverejneni-16022016Tue, 16 Feb 2016 16:22:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---73-oznamenie-o-zverejneni-16022016<![CDATA[Voľby 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---74-volby-2016Mon, 29 Feb 2016 15:36:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---74-volby-2016<![CDATA[PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---75-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-okolicna-na-ostrove-na-roky-2016---2022Mon, 29 Feb 2016 16:04:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---75-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-okolicna-na-ostrove-na-roky-2016---2022<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---76-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000097-20-25022016Mon, 14 Mar 2016 18:47:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---76-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000097-20-25022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---77-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000096-19-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:50:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---77-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000096-19-26022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---78-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000095-20-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:51:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---78-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000095-20-26022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---79-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000098-19-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:52:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---79-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000098-19-26022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---80-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000100-18-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:52:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---80-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000100-18-26022016<![CDATA[Obecné oslavy 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---82-obecne-oslavy-2016Fri, 20 May 2016 16:28:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---82-obecne-oslavy-2016<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---84-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-jul---december-2016Sat, 25 Jun 2016 00:06:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---84-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-jul---december-2016<![CDATA[Rodinný deň]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---85-rodinny-denThu, 07 Jul 2016 21:57:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---85-rodinny-den<![CDATA[Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---87-ziadost-ovydanie-integrovaneho-povoleniaTue, 12 Jul 2016 18:36:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---87-ziadost-ovydanie-integrovaneho-povolenia<![CDATA[Zverejnenie podľa zákona o IPKZ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---88-zverejnenie-podla-zakona-o-ipkzTue, 12 Jul 2016 18:41:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---88-zverejnenie-podla-zakona-o-ipkz<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---89-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phsr-obce-calovec-na-roky-2016---2022Thu, 28 Jul 2016 17:13:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---89-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phsr-obce-calovec-na-roky-2016---2022<![CDATA[Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na Ostrove]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---90-zmeny-a-doplnky-c1-zemny-plan-obce-okolicna-na-ostroveThu, 28 Jul 2016 17:18:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---90-zmeny-a-doplnky-c1-zemny-plan-obce-okolicna-na-ostrove<![CDATA[Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---91-prerokovanie-navrhu-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obceMon, 01 Aug 2016 12:51:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---91-prerokovanie-navrhu-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na Ostrove]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---92-oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostroveFri, 12 Aug 2016 17:44:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---92-oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostrove<![CDATA[Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---93-rozhodnutie-cislo-ou-kn-oszp-2016009260-13-30082016Wed, 14 Sep 2016 21:32:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---93-rozhodnutie-cislo-ou-kn-oszp-2016009260-13-30082016<![CDATA[Oznámenie o zahájení územného konania ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---94-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-Fri, 07 Oct 2016 20:09:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---94-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-<![CDATA[ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---95-zsarr-bod-okolicna-no-knoko-situacia-05102016Fri, 07 Oct 2016 20:12:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---95-zsarr-bod-okolicna-no-knoko-situacia-05102016<![CDATA[Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---96-zmeny-a-doplnky-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostrove-c-12016Wed, 12 Oct 2016 16:58:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---96-zmeny-a-doplnky-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostrove-c-12016<![CDATA[Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---97-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-12102016Thu, 13 Oct 2016 20:05:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---97-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-12102016<![CDATA[Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---98-rozhodnutie-c-4781--308632016kro374820107Mon, 31 Oct 2016 19:06:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---98-rozhodnutie-c-4781--308632016kro374820107<![CDATA[Ponuka práce 28.11.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---100-ponuka-prace-28112016Mon, 28 Nov 2016 17:26:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---100-ponuka-prace-28112016<![CDATA[Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---101-odporucany-postup-pri-naleze-podozrivej-zasielkyTue, 29 Nov 2016 17:05:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---101-odporucany-postup-pri-naleze-podozrivej-zasielky<![CDATA[Zmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v Komárne]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---104-zmena-str-hodin-na-odd-dokladov-opp-or-pz-v-komarneFri, 16 Dec 2016 16:45:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---104-zmena-str-hodin-na-odd-dokladov-opp-or-pz-v-komarne<![CDATA[VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---106-veterinarne-opatrenia---vtacia-chripka-Sun, 08 Jan 2017 12:23:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---106-veterinarne-opatrenia---vtacia-chripka-<![CDATA[Upozornenie pre seniorov!]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---107-upozornenie-pre-seniorovTue, 10 Jan 2017 15:24:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---107-upozornenie-pre-seniorov<![CDATA[Upozornenie - orez a výrub stromov]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---108-upozornenie---orez-a-vyrub-stromovTue, 24 Jan 2017 16:37:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---108-upozornenie---orez-a-vyrub-stromov<![CDATA[Výzva - orez a výrub stromov]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---109-vyzva---orez-a-vyrub-stromovTue, 24 Jan 2017 16:39:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---109-vyzva---orez-a-vyrub-stromov<![CDATA[Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---110-veterinarne-opatrenia-201700025200014-23012017Wed, 25 Jan 2017 15:28:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---110-veterinarne-opatrenia-201700025200014-23012017<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---111-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu-25012017Wed, 25 Jan 2017 15:33:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---111-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu-25012017<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---112-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-2512017Wed, 01 Feb 2017 18:35:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---112-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-2512017<![CDATA[PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---113-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-zemianska-olca-na-roky-2016-2020Tue, 21 Feb 2017 18:09:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---113-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-zemianska-olca-na-roky-2016-2020<![CDATA[OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---114-oznamenie-o-opakovanej-drazbe-22022017Thu, 02 Mar 2017 15:34:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---114-oznamenie-o-opakovanej-drazbe-22022017<![CDATA[Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---117-terminy-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-2017Wed, 15 Mar 2017 19:40:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---117-terminy-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-2017<![CDATA[PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---120-plan-zasadnuti-komisii-oz-na-rok-2017Wed, 22 Mar 2017 20:13:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---120-plan-zasadnuti-komisii-oz-na-rok-2017<![CDATA[Oznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodárom]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---122-oznamenie-o-vydavani-tlaciv-polnohospodaromMon, 10 Apr 2017 19:37:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---122-oznamenie-o-vydavani-tlaciv-polnohospodarom<![CDATA[Športový deň 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---124-sportovy-den-2017Wed, 12 Apr 2017 20:53:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---124-sportovy-den-2017<![CDATA[Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---126-mila-pre-mamu--najvacsia-oslava-dna-matiek-v-kn-1352017Tue, 02 May 2017 13:57:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---126-mila-pre-mamu--najvacsia-oslava-dna-matiek-v-kn-1352017<![CDATA[Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---127-upozornenie-pre-statutarov-1152017Thu, 11 May 2017 17:31:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---127-upozornenie-pre-statutarov-1152017<![CDATA[Pozvánka - Obecné oslavy 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---128-pozvanka---obecne-oslavy-2017Wed, 31 May 2017 21:05:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---128-pozvanka---obecne-oslavy-2017<![CDATA[OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---130-oznamenie-o-drazbe-25052017Sat, 10 Jun 2017 23:40:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---130-oznamenie-o-drazbe-25052017<![CDATA[Informácie pre voliča]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---131-informacie-pre-volicaFri, 30 Jun 2017 22:44:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---131-informacie-pre-volica<![CDATA[Termín zberu PET fliaš ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---133-termin-zberu--pet-flias--Mon, 10 Jul 2017 10:08:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---133-termin-zberu--pet-flias--<![CDATA[Oznámenie PZ SR 8.8.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---135-oznamenie-pz-sr-882017Tue, 08 Aug 2017 22:30:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---135-oznamenie-pz-sr-882017<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---136-zverejnenie-elektronickej-adresy-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017Tue, 22 Aug 2017 22:24:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---136-zverejnenie-elektronickej-adresy-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017<![CDATA[OZNÁMENIE O DRAŽBE 23.08.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---137-oznamenie-o-drazbe-23082017Wed, 23 Aug 2017 10:58:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---137-oznamenie-o-drazbe-23082017<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja NSK]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---138-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-samospravneho-kraja-nskThu, 28 Sep 2017 20:10:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---138-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-samospravneho-kraja-nsk<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod č.1 KOMÁRNO]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---139-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-nsk-volebny-obvod-c1-komarnoThu, 28 Sep 2017 20:11:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---139-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-nsk-volebny-obvod-c1-komarno<![CDATA[OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---140-oznamenie-o-case-a-mieste-konania-voliebThu, 05 Oct 2017 20:08:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---140-oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb<![CDATA[Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 25.10.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---141-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-25102017Thu, 26 Oct 2017 21:30:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---141-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-25102017<![CDATA[Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---142-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbeFri, 27 Oct 2017 20:38:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---142-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe<![CDATA[Upozornenie Polície 04.12.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---143-upozornenie-policie-04122017Mon, 04 Dec 2017 19:22:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---143-upozornenie-policie-04122017<![CDATA[Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu staostlivosti ChVÚ 2018-2047]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---144-oznamenie-o-prerokovani-navrhu-programu-staostlivosti-chv-2018-2047Thu, 21 Dec 2017 15:07:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---144-oznamenie-o-prerokovani-navrhu-programu-staostlivosti-chv-2018-2047<![CDATA[Upozornenie ZSD 15.01.2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---145-upozornenie-zsd-15012018Mon, 22 Jan 2018 18:23:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---145-upozornenie-zsd-15012018<![CDATA[Výzva ZSD 15.01.2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---146-vyzva-zsd-15012018Mon, 22 Jan 2018 18:30:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---146-vyzva-zsd-15012018<![CDATA[Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---147-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbeWed, 24 Jan 2018 19:48:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---147-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe<![CDATA[POZVÁNKA NA SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---148-pozvanka-na-staz-v-plneni-klobasMon, 05 Feb 2018 16:49:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---148-pozvanka-na-staz-v-plneni-klobas<![CDATA[Prihláška na súťaž v plnení klobás]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---149-prihlaska-na-sutaz-v-plneni-klobasMon, 05 Feb 2018 16:51:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---149-prihlaska-na-sutaz-v-plneni-klobas<![CDATA[SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS 2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---154-staz-v-plneni-klobas-2018Wed, 21 Feb 2018 19:53:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---154-staz-v-plneni-klobas-2018<![CDATA[KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Okoličná na Ostrove 2018-2022]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---155-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-okolicna-na-ostrove-2018-2022Fri, 16 Mar 2018 17:18:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---155-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-okolicna-na-ostrove-2018-2022<![CDATA[Systém nakladania s odpadom]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---157-system-nakladania-s-odpadomSat, 24 Mar 2018 18:41:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---157-system-nakladania-s-odpadom<![CDATA[Energetický park Zlatná na Ostrove - VEZNO 2017 - upovedomenie]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---158-energeticky-park-zlatna-na-ostrove---vezno-2017---upovedomenieMon, 26 Mar 2018 17:39:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---158-energeticky-park-zlatna-na-ostrove---vezno-2017---upovedomenie<![CDATA[Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 13.04.2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---159-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-13042018Mon, 16 Apr 2018 17:56:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---159-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-13042018<![CDATA[Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľnosti]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---160-oznamenie-zameru-na-predaj-nehnutelnostiTue, 24 Apr 2018 20:56:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---160-oznamenie-zameru-na-predaj-nehnutelnosti<![CDATA[Pozvánka - Obecné oslavy 2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---161-pozvanka---obecne-oslavy-2018Tue, 29 May 2018 21:04:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---161-pozvanka---obecne-oslavy-2018<![CDATA[Požiarny poriadok obce]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---163-poziarny-poriadok-obceFri, 22 Jun 2018 19:37:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---163-poziarny-poriadok-obce<![CDATA[Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---164-informacia-opodmienkach-prava-volit-aprava-byt-volenyThu, 12 Jul 2018 22:20:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---164-informacia-opodmienkach-prava-volit-aprava-byt-voleny<![CDATA[Oznámenie OR PZ SR]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---166-oznamenie-or-pz-srFri, 13 Jul 2018 08:17:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---166-oznamenie-or-pz-sr<![CDATA[IV. Rodinný deň]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---167-iv-rodinny-denFri, 13 Jul 2018 21:18:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---167-iv-rodinny-den<![CDATA[Upozornenie pre seniorov!]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---169-upozornenie-pre-seniorovTue, 24 Jul 2018 17:58:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---169-upozornenie-pre-seniorov<![CDATA[Oznámenie - Pošta Okoličná na Ostrove]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---170-oznamenie---posta-okolicna-na-ostroveTue, 31 Jul 2018 17:29:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---170-oznamenie---posta-okolicna-na-ostrove<![CDATA[Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---172-zverejnenie-poctu-obyvatelov-ku-dnu-vyhlasenia-volieb-do-organov-samospravy-obciWed, 15 Aug 2018 14:38:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---172-zverejnenie-poctu-obyvatelov-ku-dnu-vyhlasenia-volieb-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---171-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvoduWed, 15 Aug 2018 14:37:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---171-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu<![CDATA[Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---175-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieWed, 22 Aug 2018 11:28:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---175-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy - VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---177-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-do-organov-samospravy-obci-2018Fri, 24 Aug 2018 19:18:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---177-zverejnenie-elektronickej-adresy---volby-do-organov-samospravy-obci-2018<![CDATA[Oznámenie predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže_877_478 a 877_479]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---179-oznamenie-predaja-nehnutelnosti-formou-obchodnej-verejnej-sutaze877478-a-877479Tue, 18 Sep 2018 20:02:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---179-oznamenie-predaja-nehnutelnosti-formou-obchodnej-verejnej-sutaze877478-a-877479<![CDATA[Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na par.č. 877_478 a 877_479]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---180-vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze-na-parc-877478-a-877479Tue, 18 Sep 2018 20:04:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---180-vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze-na-parc-877478-a-877479<![CDATA[Oznámenie predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže_parcely č. 422_423_424]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---181-oznamenie-predaja-nehnutelnosti-formou-obchodnej-verejnej-sutazeparcely-c-422423424Tue, 18 Sep 2018 20:06:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---181-oznamenie-predaja-nehnutelnosti-formou-obchodnej-verejnej-sutazeparcely-c-422423424<![CDATA[Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na pozemky parc.č. 422_423_424]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---182-vyhlasenie-verejnej-obchodnej-sutaze-na-pozemky-parcc-422423424Tue, 18 Sep 2018 20:08:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---182-vyhlasenie-verejnej-obchodnej-sutaze-na-pozemky-parcc-422423424<![CDATA[Oznámenie predaja nehnuteľností formou verejnej obchodnej súťaže stavby č.49_par.č.27_1 a 27_2]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---183-oznamenie-predaja-nehnutelnosti-formou-verejnej-obchodnej-sutaze-stavby-c49parc271-a-272Tue, 18 Sep 2018 20:11:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---183-oznamenie-predaja-nehnutelnosti-formou-verejnej-obchodnej-sutaze-stavby-c49parc271-a-272<![CDATA[Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na stavbu č.49 a pozemky 27_1 a 27_2]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---184-vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze-na-stavbu-c49-a-pozemky-271-a-272Tue, 18 Sep 2018 20:12:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---184-vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze-na-stavbu-c49-a-pozemky-271-a-272<![CDATA[Oznámenie o dobrovoľnej dražbe]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---185-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbeSun, 23 Sep 2018 17:58:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---185-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe<![CDATA[Pomoc obetiam násilia]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---186-pomoc-obetiam-nasiliaSun, 23 Sep 2018 18:01:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---186-pomoc-obetiam-nasilia<![CDATA[Chute podunajskej prírody]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---188-chute-podunajskej-prirodyWed, 10 Oct 2018 19:37:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---188-chute-podunajskej-prirody<![CDATA[Oznámenie o čase a mieste konania volieb]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---189-oznamenie-o-case-a-mieste-konania-voliebWed, 10 Oct 2018 19:43:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---189-oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb<![CDATA[ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---191-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-Wed, 10 Oct 2018 19:51:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---191-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-<![CDATA[ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---192-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstvaWed, 10 Oct 2018 19:54:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---192-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[Zverejnenie výsledku volieb 2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---193-zverejnenie-vysledku-volieb-2018Mon, 12 Nov 2018 17:36:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---193-zverejnenie-vysledku-volieb-2018<![CDATA[Oznámenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---194-oznamenie-zameru-na-predaj-nehnutelneho-majetkuWed, 14 Nov 2018 18:09:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---194-oznamenie-zameru-na-predaj-nehnutelneho-majetku<![CDATA[Pozvánka na ustanovujúce slávnostné zasadnutie OZ konaného 23.11.2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---195-pozvanka-na-ustanovujuce-slavnostne-zasadnutie-oz-konaneho-23112018Fri, 16 Nov 2018 18:29:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---195-pozvanka-na-ustanovujuce-slavnostne-zasadnutie-oz-konaneho-23112018<![CDATA[Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy s materskou školou]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---196-vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-riaditela-skoly-s-materskou-skolouWed, 16 Jan 2019 10:09:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---196-vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-riaditela-skoly-s-materskou-skolou<![CDATA[Informácie pre voliča voľby prezidenta Slovenskej republiky]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---198-informacie-pre-volica-volby-prezidenta-slovenskej-republikyThu, 17 Jan 2019 15:30:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---198-informacie-pre-volica-volby-prezidenta-slovenskej-republiky<![CDATA[Výrub stromov]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---202-vyrub-stromovFri, 25 Jan 2019 10:20:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---202-vyrub-stromov<![CDATA[Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---203-oznamenie-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-prezidenta-srTue, 29 Jan 2019 09:08:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---203-oznamenie-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-prezidenta-sr<![CDATA[Oznámenie o doručení zásielky 4. 2. 2019]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---206-oznamenie-o-doruceni-zasielky-4-2-2019Mon, 04 Feb 2019 10:31:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---206-oznamenie-o-doruceni-zasielky-4-2-2019<![CDATA[Informácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---207-informacia-pre-volica---volby-do-europskeho-parlamentuWed, 06 Feb 2019 14:52:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---207-informacia-pre-volica---volby-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[Verejná vyhláška 8.2.2019]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---209-verejna-vyhlaska-822019Fri, 08 Feb 2019 11:41:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---209-verejna-vyhlaska-822019<![CDATA[Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---210-oznamenie-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-prezidenta-srMon, 11 Feb 2019 09:00:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---210-oznamenie-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-prezidenta-sr<![CDATA[Kandidáti na prezidenta SR]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---212-kandidati-na-prezidenta-srMon, 25 Feb 2019 12:53:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---212-kandidati-na-prezidenta-sr<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedených komunálnych odpadov]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---213-informacia-o-urovni-vytriedenych-komunalnych-odpadovWed, 27 Feb 2019 17:05:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---213-informacia-o-urovni-vytriedenych-komunalnych-odpadov<![CDATA[Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---214-vypocet-urovne-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2018Fri, 01 Mar 2019 09:25:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---214-vypocet-urovne-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2018<![CDATA[Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EP v roku 2019]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---216-oznamenie-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-ep-v-roku-2019Tue, 26 Mar 2019 08:57:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---216-oznamenie-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-ep-v-roku-2019<![CDATA[Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EP]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---217-oznamenie-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-epTue, 02 Apr 2019 11:14:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---217-oznamenie-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-do-ep<![CDATA[Plán udržateľnej mobility NSK]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---218-plan-udrzatelnej-mobility-nskMon, 08 Apr 2019 08:28:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---218-plan-udrzatelnej-mobility-nsk<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - Kocák]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---220-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---kocakThu, 11 Jul 2019 11:07:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---220-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---kocak<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky - Herdicsová]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---221-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---herdicsovaWed, 17 Jul 2019 15:12:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---221-oznamenie-o-ulozeni-zasielky---herdicsova<![CDATA[Rodinný deň 2019]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---222-rodinny-den-2019Fri, 19 Jul 2019 10:03:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---222-rodinny-den-2019<![CDATA[Meghívó]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---226-meghivoTue, 01 Oct 2019 14:25:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---226-meghivo