Názov obcehttp://www.okolicnanaostrove.sk/Thu, 22 Feb 2018 13:38:51 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Naša obec v TV novinách "Maďarský magazín"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---12-nasa-obec-v-tv-novinach-madarsky-magazinThu, 06 Nov 2014 19:04:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---12-nasa-obec-v-tv-novinach-madarsky-magazin<![CDATA[Oznámenie o uložení zásielky]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---10-oznamenie-o-ulozeni-zasielkyFri, 31 Oct 2014 17:19:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---10-oznamenie-o-ulozeni-zasielky<![CDATA[„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---22-pre-rozkvitnuty-zitny-ostrovWed, 17 Dec 2014 17:35:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---22-pre-rozkvitnuty-zitny-ostrov<![CDATA[Regionálna rozvojová agentúra Komárno]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---23-regionalna-rozvojova-agentura-komarnoFri, 09 Jan 2015 15:07:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---23-regionalna-rozvojova-agentura-komarno<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---39-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020Tue, 05 May 2015 20:22:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---39-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020<![CDATA[Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---40-rozsah-hodnotenia-strategickeho-dokumentu-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020Wed, 03 Jun 2015 20:32:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---40-rozsah-hodnotenia-strategickeho-dokumentu-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2014-2020<![CDATA[Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---46-strategicky-a-marketingovy-plan-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-nitrianskom-samospravnom-kraji-na-roky-2014-2020Thu, 09 Jul 2015 21:01:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---46-strategicky-a-marketingovy-plan-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-nitrianskom-samospravnom-kraji-na-roky-2014-2020<![CDATA[Dotazník]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---53-dotaznikWed, 09 Sep 2015 11:42:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---53-dotaznik<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január - jún) 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---59-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-januar---jun-2016Mon, 16 Nov 2015 23:43:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---59-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-januar---jun-2016<![CDATA[Oznámenie verejnou vyhláškou]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---70-oznamenie-verejnou-vyhlaskouThu, 21 Jan 2016 18:33:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---70-oznamenie-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---72-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000032Fri, 12 Feb 2016 15:43:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---72-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000032<![CDATA[Oznámenie o zverejnení 16.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---73-oznamenie-o-zverejneni-16022016Tue, 16 Feb 2016 16:22:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---73-oznamenie-o-zverejneni-16022016<![CDATA[Voľby 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---74-volby-2016Mon, 29 Feb 2016 15:36:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---74-volby-2016<![CDATA[PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---75-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-okolicna-na-ostrove-na-roky-2016---2022Mon, 29 Feb 2016 16:04:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---75-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-okolicna-na-ostrove-na-roky-2016---2022<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---76-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000097-20-25022016Mon, 14 Mar 2016 18:47:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---76-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000097-20-25022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---77-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000096-19-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:50:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---77-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000096-19-26022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---78-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000095-20-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:51:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---78-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000095-20-26022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---79-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000098-19-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:52:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---79-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000098-19-26022016<![CDATA[Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---80-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000100-18-26022016Mon, 14 Mar 2016 18:52:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---80-rozhodnutie-c-ou-kn-oszp-2016000100-18-26022016<![CDATA[Obecné oslavy 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---82-obecne-oslavy-2016Fri, 20 May 2016 16:28:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---82-obecne-oslavy-2016<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---84-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-jul---december-2016Sat, 25 Jun 2016 00:06:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---84-plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-na-obdobie-jul---december-2016<![CDATA[Rodinný deň]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---85-rodinny-denThu, 07 Jul 2016 21:57:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---85-rodinny-den<![CDATA[Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---87-ziadost-ovydanie-integrovaneho-povoleniaTue, 12 Jul 2016 18:36:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---87-ziadost-ovydanie-integrovaneho-povolenia<![CDATA[Zverejnenie podľa zákona o IPKZ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---88-zverejnenie-podla-zakona-o-ipkzTue, 12 Jul 2016 18:41:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---88-zverejnenie-podla-zakona-o-ipkz<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---89-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phsr-obce-calovec-na-roky-2016---2022Thu, 28 Jul 2016 17:13:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---89-oznamenie-o-strategickom-dokumente-phsr-obce-calovec-na-roky-2016---2022<![CDATA[Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na Ostrove]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---90-zmeny-a-doplnky-c1-zemny-plan-obce-okolicna-na-ostroveThu, 28 Jul 2016 17:18:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---90-zmeny-a-doplnky-c1-zemny-plan-obce-okolicna-na-ostrove<![CDATA[Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---91-prerokovanie-navrhu-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obceMon, 01 Aug 2016 12:51:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---91-prerokovanie-navrhu-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na Ostrove]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---92-oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostroveFri, 12 Aug 2016 17:44:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---92-oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostrove<![CDATA[Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---93-rozhodnutie-cislo-ou-kn-oszp-2016009260-13-30082016Wed, 14 Sep 2016 21:32:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---93-rozhodnutie-cislo-ou-kn-oszp-2016009260-13-30082016<![CDATA[Oznámenie o zahájení územného konania ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---94-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-Fri, 07 Oct 2016 20:09:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---94-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-<![CDATA[ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---95-zsarr-bod-okolicna-no-knoko-situacia-05102016Fri, 07 Oct 2016 20:12:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---95-zsarr-bod-okolicna-no-knoko-situacia-05102016<![CDATA[Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---96-zmeny-a-doplnky-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostrove-c-12016Wed, 12 Oct 2016 16:58:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---96-zmeny-a-doplnky-zemneho-planu-obce-okolicna-na-ostrove-c-12016<![CDATA[Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---97-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-12102016Thu, 13 Oct 2016 20:05:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---97-oznamenie-o-zahajeni-uzemneho-konania-12102016<![CDATA[Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---98-rozhodnutie-c-4781--308632016kro374820107Mon, 31 Oct 2016 19:06:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---98-rozhodnutie-c-4781--308632016kro374820107<![CDATA[Ponuka práce 28.11.2016]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---100-ponuka-prace-28112016Mon, 28 Nov 2016 17:26:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---100-ponuka-prace-28112016<![CDATA[Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---101-odporucany-postup-pri-naleze-podozrivej-zasielkyTue, 29 Nov 2016 17:05:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---101-odporucany-postup-pri-naleze-podozrivej-zasielky<![CDATA[Zmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v Komárne]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---104-zmena-str-hodin-na-odd-dokladov-opp-or-pz-v-komarneFri, 16 Dec 2016 16:45:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---104-zmena-str-hodin-na-odd-dokladov-opp-or-pz-v-komarne<![CDATA[VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---106-veterinarne-opatrenia---vtacia-chripka-Sun, 08 Jan 2017 12:23:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---106-veterinarne-opatrenia---vtacia-chripka-<![CDATA[Upozornenie pre seniorov!]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---107-upozornenie-pre-seniorovTue, 10 Jan 2017 15:24:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---107-upozornenie-pre-seniorov<![CDATA[Upozornenie - orez a výrub stromov]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---108-upozornenie---orez-a-vyrub-stromovTue, 24 Jan 2017 16:37:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---108-upozornenie---orez-a-vyrub-stromov<![CDATA[Výzva - orez a výrub stromov]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---109-vyzva---orez-a-vyrub-stromovTue, 24 Jan 2017 16:39:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---109-vyzva---orez-a-vyrub-stromov<![CDATA[Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---110-veterinarne-opatrenia-201700025200014-23012017Wed, 25 Jan 2017 15:28:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---110-veterinarne-opatrenia-201700025200014-23012017<![CDATA[Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---111-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu-25012017Wed, 25 Jan 2017 15:33:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---111-oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu-25012017<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---112-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-2512017Wed, 01 Feb 2017 18:35:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---112-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-2512017<![CDATA[PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---113-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-zemianska-olca-na-roky-2016-2020Tue, 21 Feb 2017 18:09:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---113-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-zemianska-olca-na-roky-2016-2020<![CDATA[OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---114-oznamenie-o-opakovanej-drazbe-22022017Thu, 02 Mar 2017 15:34:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---114-oznamenie-o-opakovanej-drazbe-22022017<![CDATA[Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---117-terminy-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-2017Wed, 15 Mar 2017 19:40:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---117-terminy-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-2017<![CDATA[PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---120-plan-zasadnuti-komisii-oz-na-rok-2017Wed, 22 Mar 2017 20:13:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---120-plan-zasadnuti-komisii-oz-na-rok-2017<![CDATA[Oznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodárom]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---122-oznamenie-o-vydavani-tlaciv-polnohospodaromMon, 10 Apr 2017 19:37:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---122-oznamenie-o-vydavani-tlaciv-polnohospodarom<![CDATA[Športový deň 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---124-sportovy-den-2017Wed, 12 Apr 2017 20:53:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---124-sportovy-den-2017<![CDATA[Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---126-mila-pre-mamu--najvacsia-oslava-dna-matiek-v-kn-1352017Tue, 02 May 2017 13:57:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---126-mila-pre-mamu--najvacsia-oslava-dna-matiek-v-kn-1352017<![CDATA[Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---127-upozornenie-pre-statutarov-1152017Thu, 11 May 2017 17:31:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---127-upozornenie-pre-statutarov-1152017<![CDATA[Pozvánka - Obecné oslavy 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---128-pozvanka---obecne-oslavy-2017Wed, 31 May 2017 21:05:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---128-pozvanka---obecne-oslavy-2017<![CDATA[OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---130-oznamenie-o-drazbe-25052017Sat, 10 Jun 2017 23:40:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---130-oznamenie-o-drazbe-25052017<![CDATA[Informácie pre voliča]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---131-informacie-pre-volicaFri, 30 Jun 2017 22:44:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---131-informacie-pre-volica<![CDATA[Termín zberu PET fliaš ]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---133-termin-zberu--pet-flias--Mon, 10 Jul 2017 10:08:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---133-termin-zberu--pet-flias--<![CDATA[Oznámenie PZ SR 8.8.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---135-oznamenie-pz-sr-882017Tue, 08 Aug 2017 22:30:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---135-oznamenie-pz-sr-882017<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---136-zverejnenie-elektronickej-adresy-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017Tue, 22 Aug 2017 22:24:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---136-zverejnenie-elektronickej-adresy-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017<![CDATA[OZNÁMENIE O DRAŽBE 23.08.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---137-oznamenie-o-drazbe-23082017Wed, 23 Aug 2017 10:58:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---137-oznamenie-o-drazbe-23082017<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja NSK]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---138-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-samospravneho-kraja-nskThu, 28 Sep 2017 20:10:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---138-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-predsedu-samospravneho-kraja-nsk<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod č.1 KOMÁRNO]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---139-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-nsk-volebny-obvod-c1-komarnoThu, 28 Sep 2017 20:11:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---139-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-zastupitelstva-nsk-volebny-obvod-c1-komarno<![CDATA[OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---140-oznamenie-o-case-a-mieste-konania-voliebThu, 05 Oct 2017 20:08:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---140-oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb<![CDATA[Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 25.10.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---141-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-25102017Thu, 26 Oct 2017 21:30:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---141-oznamenie-o-zacati-konania---vyrub-drevin-25102017<![CDATA[Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---142-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbeFri, 27 Oct 2017 20:38:00 +0200http://www.okolicnanaostrove.sk//---142-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe<![CDATA[Upozornenie Polície 04.12.2017]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---143-upozornenie-policie-04122017Mon, 04 Dec 2017 19:22:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---143-upozornenie-policie-04122017<![CDATA[Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu staostlivosti ChVÚ 2018-2047]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---144-oznamenie-o-prerokovani-navrhu-programu-staostlivosti-chv-2018-2047Thu, 21 Dec 2017 15:07:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---144-oznamenie-o-prerokovani-navrhu-programu-staostlivosti-chv-2018-2047<![CDATA[Upozornenie ZSD 15.01.2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---145-upozornenie-zsd-15012018Mon, 22 Jan 2018 18:23:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---145-upozornenie-zsd-15012018<![CDATA[Výzva ZSD 15.01.2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---146-vyzva-zsd-15012018Mon, 22 Jan 2018 18:30:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---146-vyzva-zsd-15012018<![CDATA[Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---147-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbeWed, 24 Jan 2018 19:48:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---147-oznamenie-o-opakovanej-dobrovolnej-drazbe<![CDATA[POZVÁNKA NA SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---148-pozvanka-na-staz-v-plneni-klobasMon, 05 Feb 2018 16:49:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---148-pozvanka-na-staz-v-plneni-klobas<![CDATA[Prihláška na súťaž v plnení klobás]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---149-prihlaska-na-sutaz-v-plneni-klobasMon, 05 Feb 2018 16:51:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---149-prihlaska-na-sutaz-v-plneni-klobas<![CDATA[SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS 2018]]>http://www.okolicnanaostrove.sk//---154-staz-v-plneni-klobas-2018Wed, 21 Feb 2018 19:53:00 +0100http://www.okolicnanaostrove.sk//---154-staz-v-plneni-klobas-2018