SlovenskýMagyarEnglish

Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce

 01.08.2016


Zoznam aktualít: