SlovenskýMagyarEnglish

PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017

 22.03.2017

PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017

Komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania obce

predseda:        Ing.  Anikó Török

členovia:         Veronika Szabadosová, Mgr. Mária Bohosová

12.01.2017
27.02.2017
24.05.2017
23.08.2017
15.11.2017

Komisia sociálna a verejnoprospešných služieb

predseda:       Ján Méhes

členovia:        Andrea Földes, Veronika Kaczová

05.04.2017
15.06.2017
04.09.2017
06.11.2017

Komisia školstva, kultúry a mládeže

predseda:        Mgr. Laura Vass

členovia:         dr. jur. Anita Kacz, Mgr. Katalin Vajkaiová

08.02.2017
17.05.2017
23.08.2017
08.11.2017

Komisia obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov

predseda:        Anita Nagyová

členovia:         Mgr. Laura Vass, Mária Vajkai

22.03.2017
17.05.2017
04.10.2017
15.11.2017

Komisia športu

predseda:        Vidor Olláry

členovia:         Jozef Szabó, Mgr. Tomáš Ódor

27.01.2017
10.03.2017
14.07.2017
10.11.2017

Komisia pôdohospodárstva a životného prostredia

predseda:        MVDr. Ferdinand Kulcsár

členovia:         Zsolt Szokol, Adriana Ollári

24.01.2017
11.04.2017
19.09.2017
12.12.2017


Zoznam aktualít: