SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Papier
  17. JÚL 2024
  Streda
 • Komunál
  18. JÚL 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  06. AUG 2024
  Utorok
 • Sklo
  nenaplánované
OKOLIČNÁ NA OSTROVE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE

V chotári obce sa našli archeologické nálezy z doby rímskej a pohrebisko z obdobia avarského kaganátu. Obec sa po prvýkrát spomína r. 1220, keď Scemov syn Eel rodu Koppán tvrdí, že dedinčan Custa je jeho sluhom, potom r. 1229 ako possessio Ekly a bola majetkom vdovy Althumona Eklyiho, neskôr aj Wolfganga Eklyiho. Okoličná na Ostrove sa v r. 1247 spomína ako Sacerdos de Ekly, r. 1261 ako Ekl a r. 1268 v podobe villa Ekl, ktorá ležala medzi bezodnými močiarmi. Medzi majiteľmi okolitých zemí a dedín Komárna sa v tom čase spomína rod Kathapán, gróf Šalamon, majster Jakab, zemania Gábor a Pázmány z Okoličnej, rodina Vontha a páni István a Bertalan. R. 1326 Lőrinc Ekli kúpil od Pála Guleriho (Gellériho) prenajatý majetok. Rodina Ekliovcov pochádza z rodu Kathpánovcov (inak aj Katapán či Koppány), r. 1243 sa u Andrása Oltamanfiu uvádza pôvod z rodu Ekliovcov, r. 1290 sa ako príslušníka rodu Katapánovcov. R. 1481 najväčšie majetkové podiely tu majú stále Ekliovci, ale neskôr sa začal ich majetok drobiť, až sa z obce vytratili, resp. splynuli s vrstvou drobných zemanov.