SlovenskýMagyarEnglish

INTERREG - Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány

Cezhraničná spolupráca

Obec Okoličná na Ostrove realizuje spoločný cezhraničný projekt s maďarskou obcou Tárkány.

Projekt nesúci názov „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128) je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 865,53 eur.

Jeho cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce, vzájomná výmena skúseností medzi partnermi, organizácia série podujatí zabezpečujúc zvyšovanie územnej kohézie, ako aj zachovávanie tradícií.

Vedúci partner projektu, Okoličná na Ostrove, pestuje dlhodobé pozitívne vzťahy so svojím projektovým partnerom, obcou Tárkány. Programové série obcí organizované na princípe spoločného plánovania a realizácie sa uskutočňujú už 20 rokov, prispievajúc k zvýšeniu medziinštitucionálnej cezhraničnej spolupráce. V rámci ich spoločného projektu sa v Okoličnej na Ostrove uskutoční festival na oslavu 800. výročia – v rámci neho medzinárodný futbalový turnaj a súťaž hasičov, návšteva hrobov, online výmena skúseností poľovníckych spolkov a vinárov, stretnutie klubu dôchodcov a maľovanie plota miestneho cintorína, v Tárkányi zasa dni obce. 

Medzinárodný futbalový turnaj

Dňa 24. júla 2021 sa v Okoličnej na Ostrove uskutoční medzinárodný futbalový turnaj.

Podujatie je súčasťou projektu „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Futbalové zápasy budú prebiehať do zapojením troch družstiev, za príležitosti 800. výročia vzniku obce, ktoré sa konalo v roku 2020. Účasť na podujatá je bezplatná, všetkých záujemcov srdečne očakávame.

Festival na oslavu 800. výročia obce a Medzinárodný deň hasičov

Dňa 24. júla 2021 sa v Okoličnej na Ostrove uskutoční so začiatkom o 9:00 hod. veľkolepý festival. Podujatie je súčasťou projektu „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obec v roku 2020 oslavovala 800. výročie vzniku obce. V dôsledku obmedzení zavedených v nadväznosti na pandémiu Covid-19 sa bude konať podujatie na počesť výročia s ročným omeškaním, v roku 2021.

Na jubilejnom festivale sa predstaví množstvo hudobných skupín a umelcov. Záujemcovia si môžu pozrieť vystúpenia Jump Rock Band, Illés Gabrielly a Krasznai Tamása, Národného divadla Győr či operety Kvint. V deň festivalu sa uskutoční aj súťaž hasičov a medzinárodný futbalový turnaj. Najmenších bude očakávať skákací hrad, maľovanie na tvár, tradičné ľudové hry a rozličné remeselné dielne.

A čím prispieva k úspechu podujatia samotný projekt? Okoličná na Ostrove zabezpečí nevyhnutné zariadenia (napr. stan) na realizáciu podujatia práve vďaka projektu, rovnako ako aj honoráre vystupujúcich, ich ubytovanie a stravu, ako aj ocenenia výhercov jednotlivých súťaží.

Účasť na podujatí je bezplatná, organizátori srdečne očakávajú každého.

Úvodná konferencia a kultúrny večer v Okoličnej na Ostrove

Okoličná na Ostrove v spolupráci s maďarskou obcou Tárkány realizuje spoločný cezhraničný projekt nesúci názov „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128), realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 48 865,53 eur.

V rámci projektu sa 30. júla, v piatok o 17:00 hod., uskutoční úvodná konferencia a kultúrny večer. V rámci podujatia starostky dvoch obcí, Ing. Iveta Feketeová a Major Lászlóné, predstavia ciele, aktivity a očakávané výsledky ich spoločného projektu. Podujatie bude pokračovať zasadnutím zastupiteľstva, slávnostnou večerou a bohatým kultúrnym programom.

Hlavným cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi obcami, zvyšovanie územnej kohézie a kvalitatívnej úrovne miestnych podujatí, ako ja zachovávanie tradícií.

Stretnutie Klubu dôchodcov v Okoličnej na Ostrove

V rámci projektu „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128)  sa uskutoční stretnutie klubu dôchodcov organizované obcou Okoličná na Ostrove.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi obcami, organizovanie série miestnych podujatí, zvyšovanie územnej kohézie a kvalitatívnej úrovne miestnych podujatí, ako ja zachovávanie tradícií.

Návšteva hrobov a kladenie vencov

Dňa 15. septembra 2021 sa uskutoční v organizácii obce Okoličná na Ostrove spoločná návšteva hrobov.

Podujatie je súčasťou projektu „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V priebehu dňa si účastníci uctia hrob nedávno zosnulého čestného občana obce Okoličná na Ostrove – Dr. Miklósa Ferencziho. Následne navštívia hrob Csokonaiho Lilly, Julianny Vajda, na ktorý položia pamätný veniec.

Maľovanie plota

Dňa 18. septembra 2021 sa uskutoční podujatie zamerané na rozvoj obce Okoličná na Ostrove a budovanie vzťahov jej komunity – maľovanie plota miestneho cintorína.

Podujatie je súčasťou projektu „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci podujatia, ktoré bude zahájené o 8:00 hod. ráno, dôjde k vymaľovaniu plota cintorína, so zapojením obyvateľov obce. Po usilovnej práci bude nasledovať zaslúžený oddych: dobrovoľníci ukončia deň spoločnou večerou s pokrmami z pece v záhrade Reformovanej cirkvi.

Spoločný projekt Okoličnej na Ostrove a obce Tárkány zožal úspech.

30. októbra nastáva ukončenie spoločného cezhraničného projektu obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány, s názvom „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/128). Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci projektu došlo k organizácii viacerých, bezplatne dostupných podujatí. V Okoličnej na Ostrove sa konal 24. júla Festival pri príležitosti 800. výročia vzniku obce a v rámci neho medzinárodný futbalový turnaj, ako aj hasičská súťaž. Séria podujatí pokračovala dňa 30. júla v podobe úvodnej konferencie, kultúrneho večera a zasadnutia zastupiteľstva. 15. septembra projektoví partneri spoločne navštívili hroby nedávno zosnulého čestného občana Dr. Miklósa Ferencziho a Csokonaiho Lilly, Julianny Vajda. 18. septembra došlo k skrášleniu obce – so zapojením dobrovoľníkov vymaľovali plot miestneho cintorína. V neposlednom rade sa vo forme online prednášky podelili vinári a členovia poľovníckych spolkov o svoje skúsenosti.

V obci Tárkány záujemcov očakával Deň obce, ktorý ponúkal pestrý program pre mladších i starších účastníkov, vrátane koncertov, kultúrnych programov a jarmoku.

Podujatia realizované v rámci projektu možno považovať za určitý tematický produkt v oblasti cestovného ruchu, umožňujúci užšiu cezhraničnú spoluprácu v rámci regiónu, prehlbujúc národnú súdržnosť medzi dvoma obcami.

Határon átnyúló együttműködés

Közös pályázatot valósít meg Ekel és Tárkány.

A „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázat az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 48865,53 Eurónyi társfinanszírozásával valósul meg.

Célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése; a települések közti tapasztalatcsere; a rendezvénysorozatok megrendezése; s mindezek által a területi kohézió növelése és a hagyományok őrzése.

A projekt főpályázója, Ekel és partnere, Tárkány jó kapcsolatot ápol egymással. 20 éve minden évben megrendezett programsorozatuk közös előkészítési és megvalósítási elven alapszik; s hozzájárul a határon átnyúló intézményközi együttműködés javításához. Közös pályázatuk értelmében Ekelen megrendezésre kerül a község 800. évfordulója alkalmából tartott Fesztivál, ennek keretében pedig a Nemzetközi focitorna és tűzoltóverseny, továbbá Sírok látogatása, Vadásztársaságok és Borászok Online Tapasztalatcseréje, Nyugdíjas Klub Találkozója, valamint Kerítésfestés. Tárkány község Falunappal várja az érdeklődőket.

Nemzetközi focitorna

2021. július 24-én Nemzetközi focitornát rendez Ekel.

Az esemény a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázat része, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A futballmérkőzés három csapat részvételével zajlik majd a község 2020-ban ünnepelt megalakulásának 800. jubileumi évfordulójának alkalmából. A programon való részvétel díjtalan; a szervezők mindenkit sok szeretettel várnak.

Fesztivál a 800. évforduló alkalmából és Nemzetközi tűzoltónap

2021. július 24-én 9 órai kezdettel nagyszabású fesztivált rendez Ekel. Az esemény a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázat része, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Ekel község 2020-ban ünnepelte megalakulásának 800. jubileumi évfordulóját. A COVID-19 világjárvány korlátozásai miatt egy évvel később, 2021-ben tarják meg az elmaradt ünnepi rendezvényt.

A jubileumi fesztiválon gondos felkészülés alapján számos zenekar és előadóművész kap szerepet. Az érdeklődők a Jump Rock Band, Illés Gabriella és Krasznai Tamás,  a Győri Nemzeti Színház, valamint a Kvint  operett műsorát tekinthetik meg. Ezen a napon kerül megrendezésre a Nemzetközi tűzoltóverseny és a három csapat részvételével zajló Nemzetközi futballmérkőzés is. A kisgyermekeket ugrálóvár, arcfestés, hagyományőrző népi játékok és különböző kézműves foglalkozások várják.

S hogy miben járul hozzá a pályázat a rendezvény sikeréhez? Ekel község a fesztiválra a projekt segítségével biztosítja az eszközöket (pl. sátor); a fellépők díját, elszállásolását és étkeztetését;  továbbá az egyes versenyek helyezettjeinek hazai keramikus által elkészített díjait.

A programokon való részvétel díjtalan; a szervezők mindenkit sok szeretettel várnak.

Nyitó sajtótájékoztató és kulturális est Ekel községben

Közös határon átnyúló pályázatot valósít meg Ekel község a magyarországi Tárkány Község Önkormányzatával együttműködve. a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázat az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 48 865,53 eurónyi társfinanszírozásával valósul meg.

Ennek keretében július 30-án, pénteken 17:00 órai kezdettel nyitó sajtótájékoztató és kulturális est kerül megrendezésre. A rendezvény keretében a két község polgármester asszonyai Ing. Iveta Feketová és Major Lászlóné, bemutatják a közös pályázat céljait, tevékenységeit és várható eredményeit. A nap képviselő testületi üléssel, ünnepi vacsorával és gazdag kulturális programmal folytatódik majd.

A projekt fő célja a települések közti tapasztalatcsere, a területi kohézió növelése, a helyi rendezvények színvonalának növelése és a hagyományok őrzése.

Nyugdíjas Klub Találkozója Ekelen

A Nyugdíjas Klub Találkozóját rendezi meg Ekel a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázatnak köszönhetően. A projekt az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat célja a határon átnyúló együttműködés megerősítése; a települések közti tapasztalatcsere; a rendezvénysorozatok megrendezése; s mindezek által a területi kohézió növelése és a hagyományok őrzése.

Sírok látogatása és koszorúzása

2021. szeptember 15-én 10 órai kezdettel közös sírlátogatást rendez Ekel község.

Az esemény a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázat része, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A nap folyamán a résztvevők együttesen keresik fel a közelmúltban elhunyt ekeli díszpolgár, Dr. Ferenczi Miklós sírhelyét. Ezt követően Dunaalmáson felkeresik Csokonai Lillájának, Vajda Juliannának nyughelyét is, hogy elhelyezhessék az emlékezés virágait.

Kerítésfestés

2021. szeptember 18-án rendezi meg Ekel közösségépítő programját: a temető kerítésének festését.

Az esemény a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázat része, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A nap folymán a temető kerítésének festésére kerül sor 8 órai kezdettel, amiből a település apraja-nagyja kiveszi a részét. A szorgos munka után jöhet a jól megérdemelt pihenés: a lelkes önkéntesek a munkát követően kemencés vacsorával zárják a napot a Református egyház kertjében.

Sikert aratott Ekel és Tárkány község közös projektje

Október 30-án zárul Ekel és a magyarországi Tárkány Község Önkormányzata közös, a „Rendezvénysorozatok Ekelen és Tárkányban” (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/128) című pályázata, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt keretében több határon átnyúló, ingyenesen látogatható rendezvény valósult meg. Ekelen július 24-én a község 800. évfordulója alkalmából fesztivált szerveztek, mely keretében Nemzetközi tűzoltóverseny és Nemzetközi futballmérkőzés is megrendezésre került. A rendezvénysorozat július 30-án folytatódott nyitó sajtótájékoztatóval, kulturális esttel és képviselő testületi üléssel. Szeptember 15-én a projektpartnerek együttesen keresték fel a közelmúltban elhunyt ekeli díszpolgár, Dr. Ferenczi Miklós, valamint Csokonai Lillájának, Vajda Juliannának nyughelyét is. Szeptember 18-án a községet szépítették – önkéntesek segítségével kifestették a helyi temető kerítését. Nem utolsó sorban borászok és vadásztársaságok osztották meg tapasztalataikat online előadás formájában. 

Tárkány községben pedig hagyományos Falunap került megrendezésre, mely fiatalok és idősek számára is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtott. Koncertek, kulturális programok, és vásár várta az érdeklődőket.

A projekt által megvalósított rendezvények, melyek akár tematikus turisztikai termékként is tudhatóak be, lehetővé teszik a még szorosabb határmenti együttműködést a régióban, elmélyítve ezzel a nemzeti összetartozást a két település között..