slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vítame Vás na novej oficiálnej webovej stránke obce

Okoličná na Ostrove.

Ing. Iveta Feketeová          
starostka obce              

Oznámenie PZ SR 8.8.2017

(202.63 kb)
(1167.24 kb)

Zoznam aktualít

SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS 2018SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS 2018
Prihláška na súťaž v plnení klobásPrihláška na súťaž v plnení klobás
POZVÁNKA NA SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁSPOZVÁNKA NA SÚŤAŽ V PLNENÍ KLOBÁS
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeOznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Výzva ZSD 15.01.2018Výzva ZSD 15.01.2018
Upozornenie ZSD 15.01.2018Upozornenie ZSD 15.01.2018
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu staostlivosti ChVÚ 2018-2047Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu staostlivosti ChVÚ 2018-2047
Upozornenie Polície 04.12.2017Upozornenie Polície 04.12.2017
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbeOznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 25.10.2017Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 25.10.2017
OZNÁMENIE o čase a mieste konania voliebOZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod č.1 KOMÁRNOZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod č.1 KOMÁRNO
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja NSKZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja NSK
OZNÁMENIE O DRAŽBE 23.08.2017OZNÁMENIE O DRAŽBE 23.08.2017
Zverejnenie elektronickej adresy VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017Zverejnenie elektronickej adresy VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017
Oznámenie PZ SR 8.8.2017Oznámenie PZ SR 8.8.2017
Termín zberu  PET fliaš  Termín zberu PET fliaš
Informácie pre voličaInformácie pre voliča
OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017OZNÁMENIE O DRAŽBE 25.05.2017
Pozvánka - Obecné oslavy 2017Pozvánka - Obecné oslavy 2017
Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017Upozornenie pre štatutárov 11.5.2017
Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017Míľa pre mamu- najväčšia oslava dňa matiek v KN 13.5.2017
Športový deň 2017Športový deň 2017
Oznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodáromOznámenie o vydávaní tlačív poľnohospodárom
PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017PLÁN ZASADNUTÍ KOMISIÍ OZ NA ROK 2017
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 2017
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 22.02.2017
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ZEMIANSKA OLČA NA ROKY 2016-2020
Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017Rozhodnutie o umiestnení stavby 25.1.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 25.01.2017
Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017Veterinárne opatrenia 2017/000252/00014 23.01.2017
Výzva - orez a výrub stromovVýzva - orez a výrub stromov
Upozornenie - orez a výrub stromovUpozornenie - orez a výrub stromov
Upozornenie pre seniorov!Upozornenie pre seniorov!
VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!VETERINÁRNE OPATRENIA - VTÁČIA CHRÍPKA !!!
Zmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v KomárneZmena str. hodín na odd. dokladov OPP OR PZ v Komárne
Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielkyOdporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky
Ponuka práce 28.11.2016Ponuka práce 28.11.2016
Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107Rozhodnutie Č. 4781 -30863/2016/Kro/374820107
Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016Oznámenie o zahájení územného konania 12.10.2016
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove č. 1/2016
ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016ZSaRR bod Okoličná n_O KN_OKO situácia 05.10.2016
Oznámenie o zahájení územného konania Oznámenie o zahájení územného konania
Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016Rozhodnutie Číslo: OU-KN-OSZP-2016/009260-13 30.08.2016
Oznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na OstroveOznámenie o strategickom dokumente Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Okoličná na Ostrove
Prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obcePrerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na OstroveZmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Okoličná na Ostrove
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čalovec na roky 2016 - 2022
Zverejnenie podľa zákona o IPKZZverejnenie podľa zákona o IPKZ
Žiadosť o vydanie integrovaného povoleniaŽiadosť o vydanie integrovaného povolenia
Rodinný deňRodinný deň
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (júl - december) 2016
Obecné oslavy 2016Obecné oslavy 2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000098-19 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000100-18 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000095-20 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000096-19 26.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000097-20 25.02.2016
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OKOLIČNÁ NA OSTROVE na roky 2016 - 2022
Voľby 2016Voľby 2016
Oznámenie o zverejnení 16.02.2016Oznámenie o zverejnení 16.02.2016
Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2016/000032
Oznámenie verejnou vyhláškouOznámenie verejnou vyhláškou
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január - jún) 2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie (január - jún) 2016
DotazníkDotazník
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"
Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020"
Regionálna rozvojová agentúra KomárnoRegionálna rozvojová agentúra Komárno
„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov„Pre rozkvitnutý Žitný ostrov"
Naša obec v TV novinách Naša obec v TV novinách "Maďarský magazín"
Oznámenie o uložení zásielkyOznámenie o uložení zásielky

Zobraziť archív aktualít

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: