SlovenskýMagyarEnglish

Önkormányzati rendeletek

Keresési eredmények (a megadott feltételeknek megfelelő dokumentumok száma 157)
Név Leírás Dátum
Oznam správcu o vyhlásení 1.kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľností v k.ú. Okoličná na Ostrove (31OdK/6/2023) Oznam správcu o vyhlásení 1.kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľností v k.ú. Okoličná na Ostrove (31OdK/6/2023) 04.06.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Feo Marti Csaba , 04.03.1990 31.05.2024
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_ UR Okoličná na Ostrove_ Orange č. 7_2024_SP39–3 VEREJNÁ VYHLÁŠKA_ UR Okoličná na Ostrove_ Orange č. 7_2024_SP39–3 30.05.2024
Oznámenie obce o zámere KF-STAV, s.r.o. – „Sklady Zámer KF-STAV, s.r.o.- "Sklady" (OU-KN-OSZP-2024/008247-002) 30.05.2024
Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2024 Okoličná na Ostrove Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2024 Okoličná na Ostrove 23.05.2024
NÁVRH-Záverečný účet Obce Okoličná na Ostrove za rok 2023 NÁVRH-Záverečný účet Obce Okoličná na Ostrove za rok 2023 20.05.2024
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 13052024 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 13052024 14.05.2024
Prezenčná listina zo zasadnutia OZ zo dňa 13052024 Prezenčná listina zo zasadnutia OZ zo dňa 13052024 14.05.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13052024-Meghívó Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13052024-Meghívó 07.05.2024
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24042024 Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24042024 29.04.2024
Generované portálom Uradne.sk