SlovenskýMagyarEnglish

Iskolaügy

Iskolánk múltja és jelene

Ekelen már a 16. század felétől létezett katolikus és kálvinista iskola. Az „iskolamesterekről“ már az 1714-es évtől léteznek pontos feljegyzések.  A falu lakosságának egyik része katolikus, másik része kálvinista felekezetű volt. 1891. október 11-én felszentelték a katolikus iskolát, melyet felújítottak és kibővítettek kétosztályossá. Az 1969-es évtől ebben az épületben kapott helyet az óvoda ugyanazon agyagfalak között, de már gumipadlózattal és hozzáépített szociális helyiségekkel.

A kálvinista iskola először a tanítói lakásban kapott helyet, melyet 1800-ban építettek. A kálvinista iskola épületét 1932-ben adták át, amely 1967-ig működött. Két helyiségében kapott helyet később az iskola műhelye. 1967-ben építették a mai kilenc osztályos iskolát a tornateremmel, négy tanítói lakással, iskolai napközivel és étteremmel.

A teljes szervezettségű iskolát 1955 szeptemberében alapították. A tanítás három épületben folyt, ahol nyolc tanteremben tanították két falu – Ekel és Nagykeszi diákjait. Az 1977-es évtől működik az iskolában a napközi, ahol a tanulók szabadidejüket töltik a délutáni órákban a tanítás után. 1999 után, amikor falunkban lezajlott a földgáz bevezetése, áttértünk a központi fűtésben a gázfűtésre. A régi fűtőház egy részét átépítettük számítástechnikai teremmé. 2002 júliusától az iskola jogi személyként működik és a község fenntartása alatt áll. 2003 decemberében iskolánk felvette Hetényi Jánosnak, községünk híres szülöttének nevét, aki református lelkész és tudós volt. 

2004-ben modernizálták az iskola melletti sportpályát, ahol új sportközpontot hoztak létre. Az iskola épületét is felújították a fenntartó, magánvállalkozók és a szülők támogatásával. 

A 2005-2006-os tanévben az iskola az 51-ik iskolaévet kezdte meg, mint teljes szervezettségű iskola. Az iskola krónikájának bejegyzéseiből is látszik, hogy iskolánk tanulói minden tanévben aktívan részt vesznek különféle tanulmányi és sportversenyeken helyi, járási vagy kerületi szinten. 1966-tól diákjaink szerepeltek a matematikai, kémiai, biológiai olimpiákon is. Többször voltak eredményes megoldóink nemcsak járási, de kerületi szinten is. Tanulóink lehetőséget kaptak ügyességüket és rátermettségüket bizonyítani különféle sportversenyeken is. Mindig igyekeztünk megőrizni tradícióinkat is. Néptánccsoportunk nemzetközi sikerekkel büszkélkedett. Szokás volt, hogy iskolánk tanulói színházi előadásokkal szórakoztatták falunk lakosait. A krónikában erről az 1833-as évtől látunk feljegyzéseket.

Ennek a kulturális tevékenységnek a megszűnését a televízió megjelenése okozta a 70-es években. Szeretnénk felújítani eme tevékenységet, már csak azért is, mivel Hetényi János is írt olyan műveket, melyeket örömmel látnánk diákjaink előadásában.

Az utóbbi tanévekben tanulóink rendszeresen részt vesznek a járási, kerületi tanulmányi versenyeken, olimpiákon, sportversenyeken, melyekre pedagógusaink készítik fel őket. A tanulók fellépnek kulturális műsorokon, ünnepi alkalmakkor, sportnapokon és falunapokon egyaránt. Az alsós diákok erdei iskolán, a felsősök sítanfolyamon vesznek részt. A tavalyi tanév végén sikeres nyári táboron vettek részt az érdeklődő diákok.

Iskolánk fokozatosan fejlesztette számítógépes parkját is. Az idei tanévben a tanulók rendelkezésére állnak a modern számítógépek, interaktív táblák, táblagépek és oktató programok. Pedagógusaink rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, hogy munkájuk során felhasználhassák a modern digitális oktató eszközöket, programokat. Az iskolában fokozatosan felújítottunk több tantermet, kerámiatáblákat és interaktív táblákat helyeztünk el bennük, valamint a tantermek új padlózatot kaptak.

Szeretnénk, ha iskolánk névadója mindenki számára igazi példaképpé válna, hiszen Hetényi János munkássága is bizonyítja, hogy szorgalmas, kitartó és alkotó munkával szép eredményeket érhetünk el, lépést tarthatunk a világ fejlődésével és tanulóink megállják helyüket a mai igényes világban is.