slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Verejné vyhlášky

(175.49 kb)
(175.52 kb)
(170.94 kb)
(154.08 kb)
(154.08 kb)
(154.12 kb)
verejná vyhláška
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu KN
(77.57 kb)
Stavebné povolenie
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
(2387.54 kb)
Oznámenie zámeru predaja majetku obce
rodinný dom so záhradou
(570.33 kb)
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
rodinný dom so záhradou
(482.41 kb)
Oznámenie o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania
Prívod vody z obce Okoličná na Ostrove do obce Veľké Kosihy
(1693.36 kb)
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Az Ekel község Képviselő testületének ülésterve a 2020-as évre
(249 kb)
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
predaj pozemku parc. č. 877/108
(482.68 kb)
Oprava chyby v písaní
verejná vyhláška
(546.88 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: