slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Verejné vyhlášky

(154.08 kb)
(154.08 kb)
(154.12 kb)
verejná vyhláška
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu KN
(77.57 kb)
Stavebné povolenie
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove
(2387.54 kb)
Oznámenie zámeru predaja majetku obce
rodinný dom so záhradou
(570.33 kb)
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
rodinný dom so záhradou
(482.41 kb)
Oznámenie o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania
Prívod vody z obce Okoličná na Ostrove do obce Veľké Kosihy
(1693.36 kb)
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Az Ekel község Képviselő testületének ülésterve a 2020-as évre
(249 kb)
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
predaj pozemku parc. č. 877/108
(482.68 kb)
Oprava chyby v písaní
verejná vyhláška
(546.88 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: