Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Okoličná na Ostrove

Hlavná 68

946 13 Okoličná na Ostrove

+421 35 779 39 31
+421 35 779 38 88
okolicna@gmail.com


Starosta: Monika Csernyánszka

Zástupca starostu: Mgr. Eleonóra Uzolová

Poslanci OZ:

  • Attila Bohos
  • Vojtech Csinger
  • Andrej Farkas
  • Ing. Milan Hrabovský
  • Bc. Zoltán Kucsora
  • MVDr. Ferdinand Kulcsár
  • Kornélia Szabóová
  • Mgr. Tivadar Török
  • Mgr. Eleonóra Uzolová

Kontrolór: Judr.Ing. Iveta Némethová