Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o uložení zásielky Pravne predpisy Hospodarenie Verejné vyhlášky Civilná ochrana