externá (aktualizované 08.04.2011 07:09:15)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Publikovaná Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok
EXT_006/2011 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-08 DARTON, s.r.o. Zmluva o dielo č. 6/2011 431592.12 externá 67
EXT_003/2011 2011-03-01 2011-08-31 2011-02-22 2011-04-08 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec č. 5/§52/2011/NP V-2 3268.80 zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 externá 64
EXT_004/2011 2011-03-08 2011-03-08 2011-04-08 TRIPLE s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - externý manažment 10600.00 externá 65
EXT_005/2011 2011-03-17 2011-03-17 2011-04-08 TRIPLE s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - zmena ceny za poskytnuté služby z dôvodu zmeny DPH 10689.07 externá 66