iné (aktualizované 15.10.2014 08:34:01)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Zverejnená Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok Suma s DPH Názov
INE_013/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 Gejza Bíró Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 263 Y
INE_019/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 Attila Mayer - Kovács ABC Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 269 Y
INE_018/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 INEXPO Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 268 Y
INE_017/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 CRK s.r.o. Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 267 Y
INE_016/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 COOP Jednota Komárno Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 266 Y
INE_015/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 Park Potraviny Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 265 Y
INE_014/2014 2014-10-19 2014-11-30 2014-10-15 2014-10-15 Mini výroba - Nagy Príkazná zmluva v zmysle § 724 OZ iné 264 Y