nájomná (aktualizované 24.09.2014 11:27:11)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Zverejnená Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok Suma s DPH Názov
NAJ_012/2014 2014-10-01 2014-12-31 2014-09-24 2014-09-24 Bölcskeiová Silvia Zmluva o nájme bytu 153.20 26 BJ, byt č. 20 nájomná 262 Y