nájomná (aktualizované 12.09.2014 12:26:17)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Zverejnená Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok Suma s DPH Názov
NAJ_011/2014 2014-09-16 2014-12-31 2014-09-12 2014-09-12 Parma Baltazár Zmluva o nájme bytu 63.50 12 BJ NŠ, byt č. 6 nájomná 261 Y