nájomná (aktualizované 08.09.2014 15:08:39)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Zverejnená Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok Suma s DPH Názov
NAJ_010/2014 2014-09-10 2014-12-31 2014-09-08 2014-09-08 Halasiová Viola Zmluva o nájme bytu 83.00 8 BJ, byt č. 7 nájomná 260 Y