nájomná (aktualizované 11.07.2014 10:18:06)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Zverejnená Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok Suma s DPH Názov
NAJ_009/2014 2014-07-16 2014-12-31 2014-07-11 2014-07-11 Beke Zuzana Zmluva o nájme bytu 109.30 26 BJ, byt č. 4 nájomná 259 Y