nájomná (aktualizované 23.06.2014 09:09:51)

Číslo Dokument Platná od Platná do Podpísaná Zverejnená Partner Popis Suma Pozn. Finančné plnenie Typ ID zmluvy ID dok Suma s DPH Názov
NAJ_008/2014 2014-06-20 2024-06-19 2014-06-20 2014-06-23 Farkašová Jiřina Nájomná zmluva na hrobové miesto 6.64 nájomná 258 Y