slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2019 Prenájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
7/2019 Prenájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
6/2019 Prenájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
5/2019 Prenájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
4/2019 Prenájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
6.64 €
3/2019 Prenájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
INE 007/2019 Hudobno-tanečné vystúpenie skupiny Felvidéki Lányok Társulata Cool Club Slovakia
370.00 €
INE006/2019 Dotácia na realizáciu spoločných športových streleckých pretekov z brokových zbraní Poľovnícky a chovateľský spolok PERDIX
600.00 €
INE005/2019 Kultúrny program na obecné oslavy - Óvóbácsi Zsongodája, Capuccino együttes Csanda Szilvia
731.48 €
INE004/2019 Kultúrny program na obecné oslavy - Dehlusa Gjon Csanda Szilvia
1081.32 €
INE003/2019 dotácia na celoročnú športovú činnosť Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
1000.00 €
NAJ 003/2019 Prenájom bytu Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
NAJ 002/2019 Prenájom bytu Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
NAJ 001/2019 Prenájom bytu Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
I312041R58701 NFP na zabezpečenie opatrovateľskej služby Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
27/2019 predaj a kúpa nehnuteľností Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
INE1/2019 Dotácia na celoročnú športovú činnosť Obec Okoličná na Ostrove
31400.00 €
121852920 pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9600244712 dodávka elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
121851470 pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
754/2018 nájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106579049 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
20181221/381/17 nájom byt 381/17 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
746/2018 predaj a kúpa nehnuteľností Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
744/2018 predaj a kúpa nehnuteľnosti Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
ZoZFP/19122018 vybudovanie nástupišťa a parkovacích miest Obec Veľké Kosihy
0.00 €
740/2018 štatutárny audit účtovnej závierky SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
739/2018 štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
727/2018 zneškodnenie odpadu REKO RECYCLING spol. s r. o.
0.00 €
134/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
133/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
132/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
131/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
130/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
129/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20181128/380/44 nájom byt 380/44 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
1210VP dodávka elektriny BCF s. r. o.
0.00 €
630/2018 predaj a kúpa nehnuteľností Obec Okoličná na Ostrove
7205.00 €
117/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
116/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
ZoD07112018 Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP PROGRANT s.r.o.
0.00 €
603/2018 predaj a kúpa nehnuteľností Obec Okoličná na Ostrove
2076.00 €
9409055716 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
115/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
114/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
113/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
112/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
111/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
110/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
1845/2018/D/ZM uľahčenie vymáhania zabezpečenej pohľadávky Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
1845/2018/D vyplňovacie právo k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
1270/2018/UZ financovanie projektu „Okoličná na Ostrove-uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov" Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
20181022/381/7 nájom byt 381/7 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
PHZ-OPK1-2018-002372 Rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
19/10/2018 výpožička Traktora Zetor SZ-TRANS s.r.o.
0.00 €
102/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
101/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
100/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
99/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
98/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
97/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
96/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
95/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
93/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
94/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
91/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
92/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
90/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
89/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
88/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
87/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
86/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
84/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
85/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
83/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
77/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
76/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
75/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
74/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
73/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
72/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
71/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
70/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
69/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
68/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
67/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
66/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
65/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
64/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
63/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
62/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
60/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
61/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
59/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
58/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
57/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
56/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
55/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
54/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
53/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
52/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
51/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
50/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
49/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
532/2018 predaj a kúpa nehnuteľností Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
48/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
47/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
46/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
45/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9409031220 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
ZZFP-21092018 združenie finančných prostriedkov Obec Čalovec
0.00 €
121821594 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
7/9/2018 finančná podpora kultúry Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
100.00 €
9409019211 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
20180824/378/12 nájom byt 378/12 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180529/381/21 nájom byt 381/21 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
121816330 dodávka elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
40/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
39/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
38/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
37/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
36 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
č. 1223/2018/D nevyplnená vlastná zmenka Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
1223/2018/D nevyplnená vlastná zmenka Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
766/2018/UZ - 1 Všeobecné podmienky Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
766/2018/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov - úver Všeobecná úverová banka, a.s.,
0.00 €
1/2018 Rozpočet Okoličná na Ostrove / SO 02 Rekultivácia skládky PASTEL, spol. s r.o.
0.00 €
1/2018 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov PASTEL, spol. s r.o.
239417.86 €
20180629/380/26 nájom byt 380/26 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/381/12 nájom byt 381/12 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/542/12 nájom byt 542/12 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/542/11 nájom byt 542/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/11 nájom byt 378/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/10 nájom byt 378/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/542/9 nájom byt 542/9 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/381/9 nájom byt 381/9 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/381/3 nájom byt 381/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/381/8 nájom byt 381/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/380/8 nájom byt 380/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/380/6 nájom byt 380/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/541/6 nájom byt 541/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/6 nájom byt 378/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/5 nájom byt 378/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/381/5 nájom byt 381/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/541/5 nájom byt 541/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/541/4 nájom byt 541/4 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/380/4 nájom byt 380/4 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/380/3 nájom byt 380/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/541/3 nájom byt 541/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/3 nájom byt 378/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/380/2 nájom byt 380/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/2 nájom byt 378/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/381/2 nájom byt 381/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/378/1 nájom byt 378/1 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180629/380/1 nájom byt 380/1 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
131/2018 dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
599/2018 dotácia na úhradu nákladov na podporu športu Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
298/2018 peňažný dar na účely prevádzky Denného stacionára. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Tôň
100.00 €
V0/2018/05/001 dodanie tovarov: 1 ks traktor Farmtrac 675 DT, 1 ks čelný nakladač Metal Fach T229, 1 ks lopata s pridržiavačom KomAgrartechnik, s.r.o.
0.00 €
704707 dodávka elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
34/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
33/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
32/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
31/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
30/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
29/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
290/2018 predaj a kúpa nehnuteľnosti Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
240/2018 kúpa nehnuteľnosti Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106489947 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
180374/2018 poskytnutie poradenstva-spracúvanie osobných údajov a monitoruje súlad so zákonom ITAK, s.r.o.
0.00 €
121785131 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9408947758 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
9408940592 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
20180322/542/10 nájom bytu 542/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2018/04/24/J1 záväzok objednávateľa objednať si vypracovanie žiadosti OPEN DOOR, s.r.o.
0.00 €
2018/04/08/OLH poskytnutie odborných služieb odborného lesného hospodára Ing. Jozef Bielik
0.00 €
9106465330 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
D. 4/2018 finančná dotácia Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
121782807 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9106445824 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dod.1 1028VP_ZSE/2017E dopĺňanie odberného miesta BCF s. r. o.
0.00 €
121777118 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
2/2018 Kompletný monitorovací servis podzemných vôd GEO-Komárno, s.r.o.
0.00 €
126/2018 spevnená plocha časti parc.č. 877/78, k.ú. Okoličná na Ostrove a búdka Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
0.00 €
D.6/2018 finančná dotácia Obec Okoličná na Ostrove
1800.00 €
D.5/2018 finančná dotácia Obec Okoličná na Ostrove
2000.00 €
MZ-20180223 zastávanie funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Ing. Imrich Csontos
0.00 €
12/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
15/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
14/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
13/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
10/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
8/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
7/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
6/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
5/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180221/381/11 nájom bytu 381/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20180208-Kont umiestnie bezodplatne kontajnerov na verejných priestranstvách HUMANA People to People Slovakia o.z.
0.00 €
D.3/2018 finančná dotácia Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
1000.00 €
20180201/381/6 nájom bytu 381/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106412903 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
D2/2018 finančná dotácia Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
4/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
3/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
D 1/2017 finančná dotácia Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
0.00 €
242/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
241/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
240/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
239/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
1/2018 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20171222/Kv prevádzkovanie verejného vodovodu KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
0.00 €
238/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
237/2107 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
235/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
236/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
234/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
233/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
232/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
231/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
230/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
229/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
228/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
668/2017 výpožička nebytových priestorov v budove č. 381 Športový klub - „POPEY GYM“
0.00 €
227/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
226/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
225/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
224/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
222/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
219/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
218/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
Dodatok č.1 D.1/2017 zmena obsahu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie FC Okoličná na Ostrove
0.00 €
640/2017 štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
639/2017 štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
678587 distribúcia elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
217/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
216/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
214/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
213/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
212/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
211/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
210/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
209/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
208/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
207/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
206/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2017/1115 prevod správy majetku obce Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20171108/380/24 nájom bytu 380/24 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
17/14/010/20 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
205/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
204/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
203/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
202/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
201/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
200/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
199/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
198/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
197/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
196/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
195/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
194/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
193/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
191/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
188/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
189/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
187/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
186/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
185/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
184/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
183/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
182/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
181/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
180/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
179/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
178/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
177/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
176/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
54/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
175/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
174/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
173/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
172/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
171/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
170/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
169/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
168/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
167/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
166/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
165/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
164/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
163/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
162/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
161/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
160/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
159/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
158/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
157/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
151/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
150/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
127/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
119/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
117/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
74/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
11/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
156/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
155/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
154/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
153/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
152/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
149/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
148/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
111/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
108/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
107/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
96/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
75/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
147/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
146/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
145/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
144/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
143/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
142/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
141/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
140/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
138/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
116/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
115/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
114/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
113/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
112/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
109/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
106/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
105/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
104/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
103/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
102/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
101/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
100/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
99/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
98/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
95/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
94/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
93/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
92/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2030363381 Biznis ISDN Uni 100 Slovak Telekom. a.s.
0.00 €
91/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
90/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
89/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
88/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
84/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
83/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
79/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
78/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
77/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
73/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
67/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
66/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
63/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
62/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
61/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
60/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
59/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
58/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
56/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
57/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
55/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
53/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
52/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
51/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
50/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
48/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
47/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
43/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
42/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
41/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
40/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
39/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
38/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
37/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
36/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
35/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
34/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
33/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
32/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
31/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
30/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
29/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
28/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
26/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
21/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
19/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
18/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
17/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
16/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
15/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
133/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
132/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
131/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
130/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
129/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
128/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
70/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
69/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
68/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
25/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
24/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
23/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
118/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
76/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
27/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
137/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
136/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
135/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
134/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106335821 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
126/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
125/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
65/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
64/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
123/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
122/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
121/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
120/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
49/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
22/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
124/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
46/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
45/2017 nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
121727515 pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
20170912/20090701/5 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
20170918-Z-Kont nestranné zistenie stavu detského ihriska EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
20170908/380/23 prenájom bytu 380/23 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20170825/381/18 prenájom bytu 381/18 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20170822/380/22 prenájom bytu 380/22 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106302975 Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
20170807/380/25 prenájom bytu 380/25 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20170619/542/7 prenájom bytu 542/7 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
VP/17/00006/001 použitie hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
0.00 €
37454 zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Obec Okoličná na Ostrove
3000.00 €
345/2017 zámena nehnuteľností vo vlastníctve účastníkov zmluvy Obec Okoličná na Ostrove
302.00 €
310/2017 zámena nehnuteľností vo vlastníctve účastníkov zmluvy Obec Okoličná na Ostrove
600.00 €
D 4/2017 projektová dokumentácia rekonštrukcií farského kostola v Okoličnej na Ostrove Obec Okoličná na Ostrove
1800.00 €
201705091 umiestnenie reklamy prezentujúcej činnosť objednávateľa Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
100.00 €
D.3/2017 opravy na farskom úrade - chodník a prístupové komunikácie Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20170421/541/5 prenájom - 2-izbový byt č. 541/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
D 2/2017 Dotácia na celoročnú hasičskú činnosť Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
500.00 €
9106235452 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
20170308_541_5 prenájom - 2-izbový byt č. 541/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20170123_381_14 prenájom - 3-izbový byt č. 381/14 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
ZoD20170222 vypracovanie projektového zámeru REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
0.00 €
20170117/1 odvoz a zneškodňovanie odpadov REKO RECYCLING spol. s r. o.
0.00 €
9408534542 dodávka elektriny Západoslovenská energetika
0.00 €
121663000 pripojenie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9106189674 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
D.1/2017 finančná dotácia na náklady spojené s celoročnou športovou činnosťou FC Okoličná na Ostrove
30900.00 €
20170202/378/9 prenájom - 2-izbový byt č. 378/9 Obec Okoličná na Ostrove
63.50 €
1/2017 Výmena vonkajších výplní otvorov s vonkajšími a vnútornými parapetami na telocvični Renostavmal s r.o.
24775.02 €
22017 monitorovací servis podzemných vôd a priesakových kvapalín na lokalite skládky odpadov Okoličná na Ostrove v priebehu roka 2017 GEO-Komárno, s.r.o.
870.00 €
212017 štatutárny audit konsolidovanej uzávierky zostavenej k 31.12.2016 SISA auditing spol. s r.o.,
700.00 €
2030528276 Magio Internet XL - .ADSL Slovak Telekom. a.s.
0.00 €
20161221138 prevod správy majetku Obce vedených v evidencii majetku Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106128737 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
ZA_20161121 poskytovanie audítorských služieb SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
20160927/541/2 prenájom bytu 541/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160926/381/17 prenájom bytu 381/17 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160712/381/10 prenájom bytu 381/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/8 prenájom bytu 378/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106079453 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
633/2016 kultúrna činnosť Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
592/2016 oprava reformátskeho kostola a farského úradu Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9106037372 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
512/2016 nájom nehnuteľnosti - parc. č. 848 v k. ú. Okoličná na Ostrove Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160712/381/10 prenájom bytu 381/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
121563162 pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
9106014267 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
20160603/380/25 prenájom bytu 380/25 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160613/381/10 prenájom bytu 381/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160523/542/10 prenájom bytu 542/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
N20160120006D01 Podpora opatrovateľskej služby Obec Okoličná na Ostrove
1014.00 €
ZNR12182015028 prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
116/420/2016 účasť na opravu fary Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
401/2016 predaj a kúpa nehnuteľnosti Obec Okoličná na Ostrove
988.00 €
20160502/D odchyt opustených a túlavých psov Občianske združenie Dogazyl
0.00 €
20160513/381/20 prenájom bytu 381/20 Obec Okoličná na Ostrove
153.20 €
20160513/381/4 prenájom bytu 381/4 Obec Okoličná na Ostrove
109.30 €
103/342/2016 zabezpečovanie ochrany objektu odberateľa Blackhawk Security s.r.o.
0.00 €
285/2016 poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na účasť na degustácii vín Slovenský zväz záhradkárov - ZO
0.00 €
89/2016 predaj a kúpa nehnuteľnosti Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
č. 26276 poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Obec Okoličná na Ostrove
2000.00 €
N20160120006 (č.j. 1072016) úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii národného projektu Podpora opatrovateľskej služby Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/542/9 prenájom bytu 542/9 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160216/381/6 prenájom bytu 381/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20160203/380/5 prenájom bytu 380/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2/2016 Kompletný monitorovací servis podzemných vôd a priesakových kvapalín GEO-Komárno, s.r.o.
0.00 €
20160127 poskytovanie finančnej dotácie na športovú činnosť Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
42/2016 predaj a kúpa nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 905 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
15/2016 poskytnutie finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
0.00 €
515/2015 úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0.00 €
20151209/381/16 prenájom bytu 381/16 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9105890576 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
9408017824 združená dodávka elektriny ZSE Energia a.s.
0.00 €
469/2015 Pozemky uvedené v čl. I. v bode 1.2 tejto zmluvy Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
491/2015 Pozemky, ktorých presný popis tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
467825 združená dodávka elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
9105884346 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
121511756 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
20151020/2 audit konsolidovanej účtovnej závierky SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
20151020/1 audit konsolidovanej účtovnej závierky SISA auditing spol. s r.o.,
0.00 €
353/2015 pozemky, ktorých presný popis tvorí prílohu č. 1 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
352/2015 pozemky, ktorých presný popis tvorí prílohu č. 1 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150923/RK poskytnutie účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na opravu kostola a budovu fary Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150923/CS poskytnutie účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na kultúrnu činnosť Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/7 nájom bytu 381/7 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9105820581 - 2 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
9105820641 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
20150911/541/2 nájom bytu 541/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150908/542/8 nájom bytu 542/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/14 nájom bytu 381/14 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/8 nájom bytu 381/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/11 nájom bytu 381/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/380/6 nájom bytu 380/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150727/H/193 nájom hrobového miesta H/193 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/10 nájom bytu 378/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/380/4 nájom bytu 380/4 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/541/4 nájom bytu 541/4 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/2 nájom bytu 381/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/2 nájom bytu 378/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
21250-1/2015-KN určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150722-N predaj a kúpa nehnuteľnosti Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150722-K predaj a kúpa nehnuteľností Eugen Kacz
0.00 €
20150629/381/9 nájom bytu 381/9 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/380/26 nájom bytu 380/26 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/5 nájom bytu 381/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/541/2 nájom bytu 541/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/380/1 nájom bytu 380/1 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/16 nájom bytu 381/16 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/542/8 nájom bytu 542/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/9 nájom bytu 378/9 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/4 nájom bytu 381/4 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/381/3 nájom bytu 381/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150528/541/6 nájom bytu 541/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150528/542/10 nájom bytu 542/10 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/380/2 nájom bytu 380/2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/380/8 nájom bytu 380/8 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/542/12 nájom bytu 542/12 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/542/11 nájom bytu 542/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/11 nájom bytu 378/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/542/7 nájom bytu 542/7 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/6 nájom bytu 378/6 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/5 nájom bytu 378/5 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/541/3 nájom bytu 541/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/3 nájom bytu 378/3 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150629/378/1 nájom bytu 378/1 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150701 poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Okoličná na Ostrove na opravu reformovaného kostola a na rekonštrukciu hrobu Jána Hetényiho v cintoríne Obec Okoličná na Ostrove
1000.00 €
20150630 združenie finančných prostriedkov a činnosti na rekonštrukciu hrobu Jána Hetényiho v cintoríne Obec Okoličná na Ostrove
1400.00 €
20150528/380/22 prenájom bytu 380/22 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
DOD/02 - 2015//353/2014-IZ-4.0/V Článok 14 Zmluvy sa mení tak, že odsek 14.2 sa mení Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150527/380 2-izbový byt č. 2, 380 Obec Okoličná na Ostrove
127.00 €
34/2015/§ 54 -VZ poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150427 výpožička nebytových priestorov pri materskej škole, vchod č. 2 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150420 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Okoličná na Ostrove REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
1500.00 €
004/2015 Predaj motorového vozidla Seat Altea Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
16500.00 €
20150401 výpožička nebytových priestorov Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
381/11/2015 prenájom bytu 381/11 Obec Okoličná na Ostrove
50.30 €
123- 20597032 skupinové úrazové poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
68.60 €
201503172 nájom nebytových priestorov Obec Okoličná na Ostrove
100.00 €
20150317 predaj a kúpa nehnuteľnosti Gábor János Molnár
1316.88 €
3/2015 Nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
20150311 poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Slovenský zväz záhradkárov - ZO
0.00 €
20150130 poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu FC Okoličná na Ostrove
0.00 €
201501191 poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150310 zabezpečenie výškopisného a polohopisného zamerania jestvujúceho stavu areálu skládky odpadov Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
8766.67 €
20150227 poradenské služby v oblasti BOZP, PP ABS Moča s.r.o.,
0.00 €
20141230 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby ABS Moča s.r.o.,
0.00 €
20150226 Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku na adrese 946 13 Okoličná na Ostrove 266, ambulancie praktického lekára pre dospelých a časť čakárne s celkovou podlahovou plochou 43,50 m2 Obec Okoličná na Ostrove
100.00 €
20150205 zámena nehnuteľností Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2/2015 Nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
542/11/2015 prenájom bytu 542/11 Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20150108 Prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
2014-1222 Kanalizačné a sanitárne práce Ernest Csepy
0.00 €
1/2015 hrobové miesto č.C/183, dvojhrob Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
DOD/01-2014//353/2014-IZ-4.0/V Podpora opatrovateľskej služby Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
20141222 prenájom bytu 542/10 Obec Okoličná na Ostrove
120.00 €
20141219 návratná finančná výpomoc Obec Okoličná na Ostrove
2330.61 €
10/2014 Nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
20141212 prenájom bytu 378/7 Ekeltour spol.s r.o.
0.00 €
00 Prenájom nebytových priestorov Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €
9/2014 Nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
6.64 €
8/2014 Nájom hrobového miesta Obec Okoličná na Ostrove
13.28 €
353/2014-IZ-4.0/V Podpora opatrovateľskej služby Obec Okoličná na Ostrove
0.00 €

Zobraziť archív

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: