slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

Návrh VZN č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a ďalšie roky
(728.63 kb)
Návrh VZN č. 2/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadeniach na rok 2020
(424.98 kb)
VZN 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, v ŠK a v ZŠS
(663.05 kb)
Uznášanie sa na VZN č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, v ŠK a v ZŠS
(360.59 kb)

Zobraziť archív

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: