slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
odvoz odpadu 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2059.62 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 6/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
doplatok na rok 2018 - tlač a expedícia Obecných novín od č. 1 do č. 52 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: INPROST s.r.o.
62.40 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
rutinná údržba priestoru MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
1358.59 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
95.00 €
záloha plyn zdrav. stred. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
87.00 €
internet 6/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
159.62 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
387.11 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
341.90 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
203.15 €
práce vykonávané preventivárom obce - požiarná ochrana Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
uloženie odpadu 17.5. - 31.5.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
661.99 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
záloha elektrická energia - náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
celoplošná jarná deratizácia obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Derakat
1920.00 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
367.20 €
odmena advokáta za 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
smet. vrec. - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
16.01 €
audítorské overenie IUZ a správnosti vedenia účt. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
348.00 €
čiastočné náklady na org. športového dňa 8 obcí Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Trávnik
151.46 €
tričká - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
135.80 €
vykon. služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
144.60 €
poháre na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fitus Melinda - ME-GA Sport
409.35 €
detské tričká - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
192.00 €
ozvučenie a hudobná produkcia - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gabriel
900.00 €
organizovanie súťaže silných mužov na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DMsc est. 2017
100.00 €
práce spojenéso zabezp. VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vyskoč Jozef, Ing - EKOSTAVING
2276.40 €
junkers ZWB - 24 - 3CE náj. byt 381/21 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
1362.00 €
plyn náj. byt 381/24 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5415.54 €
poistenie majetku a efekt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
174.86 €
maľovaná mapa deťom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
240.00 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
47.04 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
palivové drevo - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
150.00 €
všeob. mat. - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
53.10 €
všeob. mat. - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
295.28 €
preprava osôb DHZO dňa 16.06.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
167.70 €
pekárenské výrobky na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARTA-spol, s. r. o.
192.16 €
rutinná údržba miest. - Popey Gym Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
380.00 €
rutinná údržba miest. - Popey Gym Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
695.00 €
uloženie odpadu 06.06. - 14.06.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
611.19 €
inzerát v týžd. DELTA Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo KT s.r.o.
70.00 €
čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
192.00 €
zváračské skúšky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TP-Tárnok s.r.o.
396.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
2.12 €
práca s manitou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Agromarkt B. B., s.r.o.
126.00 €
rybárske lístky, spisové obaly Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ŠEVT a.s.
69.46 €
odborné publikácie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOTAC s.r.o.
57.48 €
všeob. mat. na trak. kosačku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
225.05 €
medzinápravová kosačka, školenie obsluhy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
750.00 €
účastnícky poplatok za seminár "Kataster nehnuteľnosti" Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Business & Management Consulting, s.r.o.
140.00 €
doména a webhosting Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wbx, s.r.o.
72.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
98.88 €
výtlačok pozvánok na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
69.96 €
všeob. mat. na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
144.70 €
kanc. potreby OcÚ a materiál na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
60.13 €
čistenie odpadového vedenia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
všeob. mat. VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ELCONT spol. s r.o.
576.46 €
preprava osôb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
120.00 €
zosúladnenie ochrany osobných údajov - vypracovanie písomnej dokumentácie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
360.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
materiál a práca na služobnom vozidle Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
100.59 €
vyúčt. plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-12.22 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.58 €
uloženie odpadu 3.5. - 11.5.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
597.39 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
453.12 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
229.61 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
173.42 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
233.21 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
441.02 €
prepravné služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vajlik Jozef
441.00 €
odvoz odpadu 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1713.02 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera - jarné čistenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1387.20 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
čistenie odpadového vedenia v náj. byte 3/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
knihy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Talamon, s.r.o.
102.05 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
208.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
odmena v súlade so zmluvou o právnych službách Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1523.93 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
424.80 €
internet 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
realizáciu monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
512.40 €
uloženie odpadu 17.4. - 26.4.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
698.91 €
smetné nádoby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
88.32 €
elektrická energia - náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.00 €
elektrická energia - náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
servisná činnosť a služba k APW KORWIN 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
všeob. mat. zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Németh František
535.00 €
odmena advokáta 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
odborná skúška a odborná prehliadka tech. zar. elektrických - elektrická prípojka náj. byt 381/21 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2019 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca podnikateľa
91.38 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
potlač športových odevov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
280.20 €
všeob. mat. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nagy Viktor
180.75 €
zváračské práce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nagy Viktor
156.00 €
oprava lokálnych porúch miestnych komunikácií v obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
4644.00 €
vypracovanie Žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OPEN DOOR, s.r.o.
600.00 €
odborná a tlaková skúška PZ v náj. byt 381/21 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
60.00 €
všeobecný mat. zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fentech s.r.o.
486.36 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.40 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
49.26 €
uloženie odpadu 03.04.-12.04.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
1109.77 €
kanc. papier a toner Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
756.60 €
ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Národná geograficko informačná
120.00 €
náhr. diel a oprava plyn kotla náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
155.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.34 €
odmena advokáta 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
hoblované a vyfrézované rezivo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
330.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
165.37 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
523.68 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
276.40 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
308.12 €
internet 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
odvoz odpadu 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2089.61 €
odvoz odpadu - Jarné čistenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1382.40 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
591.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
266.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
542.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
odborná skúška a odborné prehliadky vyhrad. techn. zariadení elektrických Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
PC, inštalačné práce a dopravné náklady Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
473.02 €
oprava plynového kotla - náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
347.00 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.62 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
uloženie odpadu 22.03. - 29.03.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
921.81 €
vyčistenie tlačiarne KYOCERA P2135 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
24.00 €
vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IJK - CONSULTING, s.r.o.
240.00 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
pracovná a zdravotná služba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
41.18 €
poplatok za vyjadrenie SPP k projektovej dokumentácii Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GYGY-PROJEKT s.r.o.
120.00 €
uloženie odpadu od 01.03. - 15.03.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
537.94 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
rozúčt. nákl.na teplo za rok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
48.96 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
maľované mapy - cyklomapa Podunajsko deťom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
120.00 €
internet 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
voda náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
285.85 €
voda MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
16.49 €
voda zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
18.70 €
voda MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
40.68 €
voda OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
8.80 €
voda - futbalové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
13.19 €
voda - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
54.97 €
voda - náj. byty 541, 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
142.93 €
voda náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
108.84 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
uloženie odpadu 15.2. - 22.2.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
327.74 €
odvoz odpadu 2/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1700.04 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
136.81 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
294.68 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
546.46 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
280.13 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
práca s manitou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Agromarkt B. B., s.r.o.
105.00 €
odmena advokáta 2/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
nákup na obecnú zabíjačku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OLYMP - Jozef Šmrhola
482.93 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
opr. vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-276.00 €
vyhot. geometrického plánu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Alföldy Jozef - ALFYGEO
227.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
990.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
486.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1079.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
kanc. potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
78.42 €
záloha plyn - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
uloženie odpadu 01.02. - 08.02.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
328.28 €
kultúrne a šport. podujatie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
720.40 €
internet 2/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
nákup na obecnú zabíjačku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
31.80 €
grafická príprava a potlač dodaného textilu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
72.00 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kobza Oliver - TEPO servis
67.39 €
ročná revízia na EPS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HEZA s. r. o.
252.00 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-28.16 €
vyúčt. elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-1.78 €
čistenie odpadového vedenia 26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
všeob. mat. MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
41.05 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
26.00 €
všeob. mat. - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ŠEVT a.s.
10.28 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
odmena advokáta 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
158.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
uloženie odpadu 16.1.- 25.1.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
354.36 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
136.19 €
kliešte na gril a doprava Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GASTROZONE, spol. s r.o.
37.47 €
vyúčt. elektrická energia - vO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
2.93 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-11.26 €
vyúčt. elektrická energia - VP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-90.77 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
odvoz odpadu 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1726.49 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
348.00 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
353.18 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1.52 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-0.45 €
vyúčt. elektrická energia - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-2.13 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
342.42 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
153.56 €
vyúčt. elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
3.08 €
vyúčt. elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
35.65 €
bank. poplatok za informácie pre audítora Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
tonery Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
126.00 €
rezivo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
438.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika pož. ochrany 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
plyn zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
515.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1050.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1145.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
všeob. mat. MKS - sporák Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
178.50 €
tlaková a odborná skúška PZ v byte 381/19 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
60.00 €
posyp. soľ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
126.00 €
vyúčt. elektrina náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.38 €
ost. odborné práce na distr. sieti Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
104.26 €
vypracovanie dokumentov - komunitný plán soc. služieb obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vida Jozef, Ing.
100.00 €
autorská odmena za licenciu na verejné použ. hudobných diel Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
14.28 €
priebežný audit správnosti vedenia účtovníctva obce za rok 2017 - I. a II. etapa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
480.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
92.97 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
139.81 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.55 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
internet 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
187.67 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
42.05 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
91.62 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
21.23 €
elektrická energia - dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
235.35 €
poistné Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
975.27 €
uloženie odpadu 4.1. - 15.1.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
449.52 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O.
238.19 €
plyn - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1182.00 €
plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
531.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1083.00 €
popl. az potrvdenie o zostatku úveru č. 200098 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
6.00 €
archívna škatuľa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EMBA Trade, spol. s r.o.
100.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5115.54 €
účastnícky poplatok na školení Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Žigová Kristína, Mgr. - DOMENA
50.00 €
poistné Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Komunálna poisťovňa
63.07 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
konferenčná stolička Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Alza.sk s.r.o.
207.13 €
stôl jedálenský Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: B2B Partner
3456.00 €
ekeli hírmondó Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nec Arte, spol. s.r.o.
258.00 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
312.00 €
všeob. mat. a zásový odev DHZO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
805.66 €
všeob. mat. DHZO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
899.16 €
internet 12/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
prezentácia obce a neob. služby na celoslovenskom inf. portáli Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Peter Jurík - LISA
27.88 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
90.00 €
oprava a údržba verej. rozhlasu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Elektroservis
700.00 €
oprava a údržba VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Elektroservis
1326.80 €
prenájom prac. plošiny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1680.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.28 €
odmena za posk. právnu pomoc Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1455.60 €
čistenie odpadového vedenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: JÚLIUS FüLöP
1275.00 €
pracovné zdravotné služby za IV štvrťrok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
štandard balík podpory k programu olymp Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KROS
222.92 €
uloženie odpadu 7.12. - 14.12.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
472.79 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-40.09 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
159.96 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
330.28 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
319.24 €
oprava plyn kotla náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
65.00 €
odmena advokáta 11/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
odvoz odpadov 11/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2215.28 €
nákupné poukážky - deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
300.00 €
nákupné poukážky - deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Rozália Bíróová
300.00 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
438.00 €
preventívne ošetrenie strážneho psa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kulcsár Ferdinand, MVDr. - veterinárny lekár
62.40 €
preplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na I. polrok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
903.00 €
plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
441.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
923.00 €
plyn náj. byt 24/26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn krajčírska dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
62.00 €
obecné noviny na rok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: INPROST s.r.o.
202.80 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
uloženie odpadu 16.11. - 30.11.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
798.00 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 12/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany za 11/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
nákupné poukážky - deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: COOP Jednota Komárno
1035.00 €
všeob. mat. MKS - zásobník sklad. utierok, dávkovač mydla, tekuté mydlo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: INTERCLEAN, s.r.o.
183.26 €
audítorské overenei KÚZ Okoličná na Ostrove 2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
840.00 €
vrecká Mikuláš Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CHEMOSVIT FOLIE,a.s.
23.15 €
minikalendár Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mesterová Katarína - Mester
264.00 €
oprava plyn kotla - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
40.00 €
stráženie cintorína počas sviatkov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
288.00 €
všeob. mat. náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Tech. s.r.o.
126.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
402.94 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
poist. za mot. vozidlo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
57.72 €
údržba verejného osvetlenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ELCONT spol. s r.o.
1735.13 €
kompresor s príslušenstvom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TEND PLUS, spol. s r.o.
1000.00 €
plyn náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
62.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
reklamné a mark. služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Databanka firiem s.r.o.
240.00 €
uloženie odpadu 02.11. - 9.11.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
474.83 €
bezp.služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PT Security Slovakia, s.r.o.
70.00 €
všeob. mat. na obecné vianočné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
33.92 €
diár samosprávy 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
133.00 €
tonery Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: C-Servis s.r.o.
240.00 €
mikulášske oblečenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Galo Ivan - Roga Plus
103.90 €
plyn náj. byt 24/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
oprava plyn. kotla náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
196.90 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.40 €
internet 11/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
záloha elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
práca s UNC Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
366.00 €
čistenie odpadového vedenia 18/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
366.00 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
81.62 €
odmena advokáta 10/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
hudobná produkcia na deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gabriel
100.00 €
SR zástava Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: 2U spol. s r.o.
19.02 €
predplatné mesačníka na rok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wolters Kluwer s. r. o.
77.40 €
záloha elektrická energia - VP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
62.51 €
záloha elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
záloha elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
záloha elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
záloha elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
záloha elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
záloha elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
uloženie odpadu 19.10 - 27.10.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
552.51 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
bezpečnostno-technická služba a technika požiarnej ochrany 10/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
príjem zvierat Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
odvoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
223.20 €
odvoz odpadu 10/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1839.82 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
záloha elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
226.55 €
záloha elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
326.50 €
záloha elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
235.27 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-76.20 €
reprezentačné výdavky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IMI Trade s.r.o.
274.42 €
preprava osôb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
84.36 €
údržba miest. kom. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
2826.00 €
údržba miest. kom. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
372.00 €
oprava traktora Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
480.90 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
872.34 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn - náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
záloha plyn - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
záloha plyn - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn - športové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
záloha plyn - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
766.00 €
záloha plyn - zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
374.00 €
záloha plyn - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
783.00 €
záloha plyn - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
záloha plyn - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
predplatné na odborného mesačníka - PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca s.r.o.
68.00 €
farebný výtlačok Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
163.01 €
poistné na rok 2018 - cisterna Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
209.59 €
poistné na rok 2018 - príves Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
47.38 €
všeob. mat. MKS - misa na polievku, naberačka Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: MAKRO spol. s r.o.
228.80 €
kontrola RHP, tlaková skúška hydr., kontrola požiar. hydran., - OcÚ, športová hala Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kobza Oliver - TEPO servis
126.53 €
kontrola RHP, kontrola pož. hydr., tlaková skúška hydr. hadíc, potrvdenie o kontr. - náj. byty 378, 380/2, 380/1, 381, 542, 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kobza Oliver - TEPO servis
406.00 €
odvoz odpadu z veľkoobj. kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
550.80 €
smetné nádoby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
594.00 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
nakladacie a zemné práce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Agromarkt B. B., s.r.o.
252.00 €
uloženie odpadu 4.10. - 13.10.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
693.75 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
realizácia monitoringu podzem. vôd a priesakových kvapalín na uzavr. skládke TKO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
692.40 €
reklamné služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Online zbierka firiem s.r.o.
200.00 €
preventívne ošetrenie strážneho psa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.80 €
elektrická energia - VP dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
62.51 €
elekrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
štrkopiesok Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
135.22 €
spoluúčasť na príprave a vypracovaní akcie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný Ostrov
722.00 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-146.92 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-54.32 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
178.06 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
273.02 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
352.62 €
odvoz odpadu za 9/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1773.64 €
voda náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
803.69 €
voda náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
291.35 €
voda MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
102.25 €
voda zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
54.97 €
voda MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
67.07 €
voda OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
35.18 €
voda fut. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
71.46 €
voda cintorín Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
274.86 €
voda náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
170.41 €
voda náj. byt 541-542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
440.88 €
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REVIZIE TI s.r.o.
264.00 €
audítorské overenie IÚZ a správnosti vedenia účt. za rok 2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
348.00 €
odb. prehliadka plyn. zar. kotolní 26 BJ, kotolňa Jednoty a kotolňa služ. bytov ZŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
135.00 €
preved. kontroly bezp. plyn. spotrebičov Jednota Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Balogh Ladislav
89.40 €
licencia na IS KORWIN /APV/ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
1200.00 €
internet 10/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
vyúčt. elektrická energia náj. byt 381/23 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.43 €
odmena advokáta za 9/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
záloha elektrická energia náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha elektr. energia - náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
záloha elektr. energia - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha elektr. energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
záloha elektrická energia - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
474.00 €
záloha elektr. energia - zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
záloha elektr. energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
463.00 €
záloha elektr. energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha elektr. energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
záloha elektr. energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
mesačný poplatok za pripoj. objek. na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
kovoobrábacie práce - kosačka Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PETISMO s.r.o.
290.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
elektrická energia -VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
elektrická energia - zdrav. stredsko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
poistné AUTOMAX na obdobie 30.10.2017 - 29.10.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
289.88 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a techn. pož. ochrany za 9/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
odmena advokáta od 1.10.2017 - 31.3.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1151.04 €
uloženie odpadu 21.9. - 28.9.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
487.02 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-22.25 €
vyúčt. elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-268.05 €
pracovné zdravotné služby za III. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
spracovanie grafického nátlačku a za inzerciu v Cestovnom informátorovi 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Joma Travel, s.r.o.
290.00 €
farebný výtlačok na deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
49.03 €
kontrola bezpečnosti detského ihriska Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
220.80 €
vyúčt. elektrická energia - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-155.67 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-85.26 €
vyúčt. elektrická energia - dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1411.00 €
poistenie majetku a efekt za obdobie 10.10.2017 - 10.10.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
276.07 €
kanc. potreby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
114.90 €
čerp. soc. fondu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
220.80 €
spustenie plyn kot. do prevádzky náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
66.00 €
príjem zvierat za mesiac 8/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
elektrická prípojka bytovej jednotky ul. Nitrianska 380/24 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
poistné na obdobie 22.10.2017 - 21.10.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
998.78 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.70 €
tonery Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
276.24 €
predplatné Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca podnikateľa
81.94 €
uloženie odpadu 7.9.2017 - 14.9.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
465.89 €
celoplošná deratizácia obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Derakat
1920.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
čerpanie soc. fondu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VADAŠ, s. r. o.
544.00 €
výmena okna a práca Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Tech. s.r.o.
1870.80 €
osvedčovacia kniha Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ŠEVT a.s.
20.58 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-209.53 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
323.69 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
170.88 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
529.28 €
internet 9/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
odvoz odpadu 8/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2348.52 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
651.60 €
tlačiareň Canon LBP251w Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
195.00 €
vykonanie tlakovej a odbornej skúšky PZ v byte Nitrianska 380/24 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
50.00 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 9/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
mesačný poplatok za pripojenie objektuna pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
95.05 €
odmena advokáta 8/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
152.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
149.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381/23 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
elektrická energia - VP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
62.51 €
oprava verejnej studne Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szabi s. r. o.
1840.00 €
oprava pieskoviska v MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szabi s. r. o.
760.00 €
plyn náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-8.56 €
uloženie odpadu 17.8. - 31.8.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
852.68 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 8/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
odborné skúšky a odborné prehliadky - elektrická prípojka byt. jed. 381 26/18 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
vypracovanie PD na akciu: "Rekonštrukcia skladu na Hasičskú zbrojnicu - Okoličná na Ostrove" Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bottka Sylvia
3000.00 €
vykon. tlakovej a odbornej skúšky PZ v náj. byte 381/18 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
50.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.34 €
uloženie odpadu 3.8. - 10.8.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
512.63 €
odmena advokáta za 7/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
internet 8/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
členský príspevok na rok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie miest a obcí Žitného ostrova
150.90 €
plyn náj. byt 381/23 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
poistné za majetok a efekt za obdobie 26.9.2017 - 26.9.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
131.85 €
príjem zvierat Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
138.00 €
vyúčt. plyn náj. byt 25/381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-9.94 €
vyúčt. plyn náj. byt 25/381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-192.13 €
nakladanie stavebnej sute Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
150.00 €
odvoz odpadu 7/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1848.86 €
všeob. mat. DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
604.60 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-216.54 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
384.32 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
349.43 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
187.46 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
26.00 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany 7/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
134.40 €
kontrola a čistenie komínov náj. bytoch 12 BJ a 26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Balogh KONT-KOM
40.00 €
kontrola a čistenie komínov OcÚ, športové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Balogh KONT-KOM
45.00 €
kultúrne a šport. podujatie - Deň rodiny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szomolai Ladislav
120.00 €
hudobná produkcia na Deň rodiny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gabriel
300.00 €
povinné zmluvné poistenie mot. vozidiel Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
111.75 €
inzercia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Petit Press, a. s. divízia
36.00 €
spracovanie a podanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IJK - CONSULTING, s.r.o.
1200.00 €
zrnková káva Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Petit Press, a. s. divízia
100.80 €
odkúpenie mesačníka Új Szó s dátumom vydania 26.07.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Petit Press, a. s. divízia
32.98 €
plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381/25 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
72.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
elektrická energia - VP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
62.51 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 8/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
sokoliarská ukážka na Rodinný deň Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Varga Gabriel
250.00 €
čistenie odpadového vedenia na náj. bytoch Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
306.00 €
uloženie odpadu 19.7. - 27.7.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
546.32 €
uloženie odpadu 27.7.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
60.76 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
rezivo - Deň rodiny Dod.: AMNESIA s.r.o.
115.92 €
predplatné časopisu Dod.: Wolters Kluwer s. r. o.
98.00 €
telefón OcÚ Dod.: Orange Slovensko
84.82 €
internet 7/2017 Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
uloženie odpadu 6.7. - 13.7.2017 Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
448.01 €
telefon OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
kancelárske potreby Dod.: Ing. Zsolt Marczibal
15.90 €
preprava osôb - KD Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
150.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
elektrická prípojka náj. byt 381/7 Dod.: Marko Peter
50.00 €
elektrická energia - VP Dod.: Západoslovenská energetika
62.51 €
elektrická energia - náj. byty Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
elektrická energia - kraj. dielňa Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - soc. byt Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
činnosť bezpeč.-technickej služby a techn. požiarnej ochrany 6/2017 Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
odvoz odpadu 6/2017 Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2267.78 €
odmena advokáta 6/2017 Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
elektrická energia - VO Dod.: Západoslovenská energetika
314.35 €
elektrická energia - MKS Dod.: Západoslovenská energetika
178.97 €
elektrická energia - šport. ihrisko Dod.: Západoslovenská energetika
452.24 €
elektrická energia - VO Dod.: Západoslovenská energetika
-254.78 €
elektrická energia - VO Dod.: Západoslovenská energetika
25.98 €
vykonaný postrek proti komarom Dod.: BIODECONTA
990.00 €
elektrická energia - náj. byt 542 Dod.: Západoslovenská energetika
-17.68 €
motorola DP 1400 A/D, repromikrofon pre DP1400, záchranná vesta Dod.: Fire Complet s.r.o.
1924.14 €
plyn MKS Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn kraj. dielňa Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn OcÚ Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
plyn zdrav. stredisko Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
plyn MŠ Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
72.00 €
plyn šport. ihrisko Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn soc. byt Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn náj. byty Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 25/381 Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
telefón OcÚ Dod.: Slovak Telekom. a.s.
95.06 €
Kniha Podunajsko z neba Dod.: CBS
418.00 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 7/2017 Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
elektrická eneriga VO Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
uloženie odpadu 22.06. -29.06.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
443.68 €
prenájom SelfieCam fotobúdky - Deň rodiny 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marek Janíček - Marcraft
160.00 €
poistenie majetku a efekt za obdobie 3.7.2017 - 3.7.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
174.86 €
hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
28.80 €
výmena okna - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Halász Kristián - Nova - Roll
58.92 €
mat. pre žiakov základnej školy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
63.12 €
plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-7.11 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
3415.54 €
knihy - rozlúčka zo školou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Talamon, s.r.o.
56.51 €
prepravné služby OHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Silver Tour
129.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
41.99 €
uloženie odpadu 01.06. 15.06.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
656.84 €
odmena advokáta za 5/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
elektrická inštalácia blezkozvodu - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
328.00 €
zásahové rukavice Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HOLíK Slovakia, s.r.o.
623.04 €
pracovné zdravotné služby za II štvrťrok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
26.00 €
odvoz odpadu 5/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1613.71 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
483.60 €
internet 6/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
84.58 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 6/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
nabíjačka AXXUMATE PRO 2 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Machálik Miloš, Ing.
216.48 €
palivo drevo - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
108.00 €
mäsové výrobky na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
683.30 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
lístky do divadla Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sztredová Kristina
364.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika pož. ochrany 5/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
uloženie odpadu 18.05. - 30.05.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
601.85 €
chlieb a pagáče na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARTA-spol, s. r. o.
146.92 €
všeob. mat. a práca Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
1591.10 €
vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR -Podpora rozvoja športu na rok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IJK - CONSULTING, s.r.o.
500.00 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
stráženie - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
336.00 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
341.05 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
221.35 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
322.36 €
elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - Mš Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.51 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-217.81 €
hudobná produkcia - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gabriel
900.00 €
plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381/25 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn športové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
78.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
38.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
čiast. náklady na org. šport. dňa 6 obcí konaného 6.5.2017 v Tôni Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Tôň
135.34 €
kult. a šport. podujatie - deň učiteľov- prepravné Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vajlik Jozef
390.00 €
čistenie odpadového vedenia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
186.00 €
doména a webhosting od 1.7.2017 - 30.6.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wbx, s.r.o.
72.00 €
MORA KS 100 MW Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
149.00 €
oprava miestnej komunikácie v obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
11340.00 €
preprava osôb - klub dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
138.00 €
plyn náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2.70 €
oprava miestnych komunikácií v obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: StaviKom s.r.o.
3096.00 €
knihy - knižnica Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Talamon, s.r.o.
99.27 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
84.64 €
odmena advokáta 4/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykon. záverečných skúšok - DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
500.00 €
stavebné práce - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Balázs Imrich
245.00 €
stavebné práce náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kürti Ivan
245.00 €
náklady za zhotovenie vodovodnej prípojky pre ZŠ a MŠ Jánosa Hetényiho s VJM Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
1507.34 €
internet 5/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
preprava osôb Okoličná na Ostrove - Trenčín a späť Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Nagy - JUMBO autobusová doprava
420.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
vyhotovenie geom. plánu, koľky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: MHLGEO s.r.o.
227.00 €
farebný výtlačok Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
299.95 €
nádoby na odpad Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
stavebné práce náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Balázs Imrich
165.00 €
uloženie odpadu 04.05.2017 - 11.05.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
461.01 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
kult. a šport. podujatie - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
33.96 €
hlboký tanier - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GASTROZONE, spol. s r.o.
121.32 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
stavebné práce na 12 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Balázs Imrich
246.80 €
stavebné práce na 12 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kürti Ivan
255.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 4/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
oprava mot. vozidla TATRA KN 815 OJ - DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kahler Ladislav - Trans
141.24 €
poistenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Komunálna poisťovňa
63.07 €
vchod dvere plné + zárubňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Tech. s.r.o.
1185.60 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
232.94 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
404.75 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.98 €
všeob. mat. DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOM-TRUCK, s.r.o.
246.42 €
všeob. mat. DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOM-TRUCK, s.r.o.
94.04 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-162.50 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
282.30 €
odvoz odpadu 4/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1766.16 €
odvoz odpadu veľlkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
379.20 €
oprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: StaviKom s.r.o.
3096.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
197.28 €
plyn náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
90.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
185.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
čistenie odpadového vedenia v náj. byte Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
306.00 €
plyn náj. byt 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.32 €
plyn náj. byt 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-5.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 5/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
uloženie odpadu 19.4 - 27.4. 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
537.62 €
elektrická energia MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
všeob. mat. MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
338.40 €
parková lavička Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Daniš Ján
775.00 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.51 €
oprava traktora značky ZETOR Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
421.86 €
monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
512.40 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byty 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
84.74 €
kanc. potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
973.20 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
72.38 €
príjem zvierat 2/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
odmena advokáta Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1431.84 €
uloženie odpadu 06.04. - 13.04.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
453.97 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.24 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
181.62 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.51 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
34.22 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
26.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
6.71 €
internet 4/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
uloženie odpadu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GÚTA SERVIS
92.22 €
odmena advokáta 3/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
kanc. potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
55.91 €
odvoz odpadu 3/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2153.42 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
379.20 €
kniha - Podunajsko z neba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
407.00 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
208.38 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
281.68 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
466.52 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-67.37 €
slávnostné posedenie, obedy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
322.00 €
dievčenské sukňe, chlapčenská vesta Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vent Iván - MÁCS
119.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
481.00 €
plyn zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
235.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
492.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381/25 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
údržba služ. vozidla Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
303.67 €
bezpečnostno-technicjek služby a technika požiarnej ochrany za 3/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
uloženie odpadu 16.03.2017 - 30.03.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
788.01 €
elektrická energia MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
100.81 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
171.76 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
82.93 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.06 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
vyhot. diel. v zmys. Zmluvy o dielo zo dňa 21.02.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
500.00 €
elektrická energia - náj. byty 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-36.49 €
plyn náj. byty 541/5 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-7.06 €
kult. a šport. podujatie - karate súťaž Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GABI BT.
602.45 €
voda MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
67.07 €
voda zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
244.08 €
voda fut. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
188.00 €
voda ocÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
23.09 €
voda cintorín Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
74.76 €
voda kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
2.21 €
voda MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
56.08 €
voda náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
123.13 €
voda náj. byt 541 - 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
145.13 €
voda náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
378.20 €
voda náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
67.07 €
kanc. potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O.
65.02 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
84.58 €
na základe Zmluvy o dielo vyprac. žiad. pre čerp. dot. z ENVIROFONDU 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Innovative project s.r.o.
1800.00 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.20 €
elektrická energia - náj. byty 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.04 €
pust. plyn kotla do prevádzky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
60.00 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
52.94 €
materiál OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OLYMP - Jozef Šmrhola
209.44 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. technic. zariadenia za rok 2017, prevádzku: verejný rozhlas Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
poistenie malých a stredných podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
312.31 €
internet 3/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-5.34 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
471.70 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1.55 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
292.91 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
152.08 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.35 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-8.23 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-66.16 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.94 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-3.43 €
čistenie odpadového vedenia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
odmena advokáta za 2/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
uloženie odpadu 02.03.2017 - 09.03.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
407.39 €
prac. zdravotné služby za I. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
vypracovanie PD na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotné stredisko na p.č. 236/1 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMDOOR-Ing. Tárnoková Alžbeta
4920.00 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.87 €
elektrická energia - VP, náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
81.28 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.11 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
115.13 €
servisná činnosť a služba k APV KORWIN 3/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
odvoz odpadu 2/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1741.22 €
nabíjačka batér - DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Europart SR s.r.o.
190.80 €
ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Národná geograficko informačná
120.00 €
plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
nádoby na odpad Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1425.60 €
preplatok soc.byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-0.94 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
879.00 €
poplatok za prekročenie spotreby - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.74 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
899.00 €
poplatok za prekročenie spotreby - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.74 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn náj. byt 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381/25 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
príjem zvierat za 1/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
Attack 50Eko 48,7kW, komínové príslušenstvo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
1296.00 €
elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
173.77 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.92 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
85.50 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
103.18 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 2/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
uloženie odpadu 16.2.2017 - 23.2.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
342.91 €
zámok. klúčka, protikus k zámku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Tech. s.r.o.
170.16 €
vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: MHLGEO s.r.o.
227.00 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
47.87 €
výmena vonkaj. výplní otvorov s vonkajsími a vnútornými parapetami na telocvični pre ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Renostavmal s r.o.
24775.02 €
rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
48.96 €
mobilný telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
0.50 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
4775.54 €
plyn - krajč. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.82 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
156.07 €
kniha - záverečný účet obce a vyššieho územného celku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wolters Kluwer s. r. o.
14.20 €
plyn - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-3.36 €
plyn - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-0.86 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
vypracovanie záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd na uzavretej skládky odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
198.00 €
uloženie odpadu 05.01.2017 - 12.01.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
374.87 €
poplatok za poskyt. infor. audítorovi Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
plyn - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
984.00 €
plyn - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
962.00 €
plyn - zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
470.00 €
plyn - športové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn - náj. byt 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
103.18 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
85.50 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.92 €
elektrická energia - dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
61.28 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.87 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.11 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
14.28 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
122.13 €
internet 1/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
48.43 €
vykonanie tlakovej a odbornej skúšky na náj. byte 381/14 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
50.00 €
inštalácia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Pákozdi Tichomír
92.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
komplexné poistenie podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
975.27 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
173.77 €
posypová soľ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
162.96 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 1/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
elektrická energia - dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
0.96 €
odborný mesačník Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca s.r.o.
66.00 €
uloženie odpadu 02.02.2017-09.02.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
326.37 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
internet 2/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
montáž žlabov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Beke Zoltán zámonícke práce
380.00 €
toner Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
54.00 €
PC, cestovné náklady Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
484.02 €
inštalačné práce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
135.00 €
priebežný audit správnosti vedenia účtov. za rok 2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
480.00 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
434.80 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
24.45 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
146.70 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
555.17 €
revízia EPS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HEZA s. r. o.
180.00 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 26/25 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byty 541 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
953.00 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
933.00 €
plyn zdravot. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
456.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-1.38 €
odmena advokáta 1/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
122.13 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.87 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
85.50 €
elektrická energia - dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
61.28 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.11 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
43.92 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
103.18 €
elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
173.77 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 2/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
bezpeč.-technickej služby a technika pož. ochrany 1/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
95.24 €
uloženie odpadu 19.01.2017 -26.01.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
293.07 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-8.37 €
držiak, sviet. strada - oprava VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ELCONT spol. s r.o.
2456.83 €
odvoz odpadu 1/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1725.10 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
plyn - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
odvoz odpadu 8/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1766.40 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
územný plán obce Okoličná na Ostrove Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ateliér Olympia, spol. s r.o.
1134.00 €
ozvučenie na hudobnej produkcie LGT REVIVAL BAND Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ferenczi Kornél
1000.00 €
závlahový bubon - športové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: B&B TEAM, s.r.o.
3060.00 €
odvoz odpadu 7/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1836.40 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
3215.54 €
oprava traktora Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
1193.40 €
odvoz odpadu 6/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2229.24 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
oprava miestnej kom. v obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
3690.00 €
odvoz odpadu 5/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1766.04 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
celoplošná jarná deratizácia obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Derakat
1920.00 €
odvoz odpadu 4/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1772.50 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
4495.54 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
odvoz odpadu 3/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2279.20 €
odmena advokáta Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1346.57 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
odborná príprava registratúrnych záznamov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Heiszová Marta
3600.00 €
vypracovanie projektovej žiadosti Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regionálna poradenská spoločnosť, a.s
1140.00 €
odvoz odpadu 2/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1729.76 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
odvoz odpadu 1/2016 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1729.85 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
nedoplatok plyn - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1293.66 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1044.25 €
odvoz odpadu 12/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2157.24 €
služby 12/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1573.20 €
oprava strech. býv. požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
7091.60 €
oprava a údržba verejného osvetlenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1066.75 €
odvoz odpadu za 11/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1855.37 €
nákupné poukážky na deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Attila Mayer - Kovács ABC
1320.00 €
uloženie odpadu na sklad KO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2572.80 €
plyn náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
služby za 11/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1383.60 €
odvoz odpadu 10/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2197.27 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
uloženie odpadu na sklad. KO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1723.20 €
služby 10/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2400.96 €
plyn nájomné byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
ubytovanie a stravovacie služby účastníkov medzinárodného sympozia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
1368.80 €
odvoz odpadu 9/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1763.62 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
plyn nájomné byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
služby 9/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
3117.60 €
uloženie odpadu na sklad KO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1008.00 €
oprava výtlkov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1143.12 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-2943.79 €
zmluva o dielo "Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov" Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
1732.01 €
odvoz odpadu 8/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1791.65 €
služby 8/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
4074.12 €
záloha elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
plyn nájomné byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IMPULZ LIGHT s.r.o.
1716.14 €
oprava a údržba miest. komunikácií Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
6422.40 €
odvoz odpadov 7/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2217.01 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
plyn 26 BJ (1-21) Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
údržba náj. bytov, vývoz odp. vody Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1415.33 €
služby 7/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
5311.86 €
oprava výtlkov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2564.20 €
odvoz odpadu 6/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1796.10 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
služby 6/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
6246.52 €
odvoz odpadu 5/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1716.82 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
služby 5/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
10515.60 €
prečistenie verejného priestranstva pri jazere PIRI Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
4881.60 €
projektová dokumentácia - "Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov" Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
7428.00 €
odvoz odpadu 4/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2219.71 €
eletrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
služby 4/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
3187.20 €
osobný automobil Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
16500.00 €
rekonštrukcia zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2974.75 €
odvoz odpadu 3/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1769.27 €
právna pomoc Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1267.62 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
služby 3/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2175.60 €
zameranie skládky odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
1360.00 €
rekonštrukcia garážovej brány DHZ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1667.02 €
odvoz odpadu 2/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1748.40 €
elektrická energia VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
oprava a údržba náj. bytov 26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2413.68 €
služby 2/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
4576.80 €
odvoz odpadu 1/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1730.48 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
údržba náj. bytov 12 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1419.50 €
služby 1/2015 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
6314.40 €
spotreba elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1176.68 €
odvoz odpadu 12/2014 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1548.89 €
služby 12/2014 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1108.80 €
údržba VP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
4325.40 €
odvoz odpadu 11/2014 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1773.72 €
služby 11/2014 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2275.97 €
nákupné poukážky - deň dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1350.00 €
oprava fasády domu smútku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2279.40 €
uloženie odpadu na sklad TKO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1016.40 €
služby 10/2014 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
2505.60 €
oprava domu Hetényiho, vývoz odpadu z dvora, oprava strechy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
3135.60 €
ubytovacie a stravovacie služby účastníkov sympozia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
1044.50 €
odvoz odpadu 10/2014 Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2340.06 €
záloha elektrická energia - VO Dod.: Západoslovenská energetika
1150.93 €
práce na cintoríne Dod.: Ekeltour spol.s r.o.
1500.00 €

Zobraziť archív

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: