slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
180371 odvoz odpadu 5/2018 CLEAN CITY s.r.o.
2059.62 €
1917800279 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 6/2018 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
28593811 doplatok na rok 2018 - tlač a expedícia Obecných novín od č. 1 do č. 52 INPROST s.r.o.
62.40 €
20180273 činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
201800059 rutinná údržba priestoru MKS KF-STAV, s.r.o.
1358.59 €
7303982600 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.00 €
7303982575 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7303982454 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303982438 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
7303982416 záloha plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
7303982415 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
7303982333 záloha plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303982290 záloha plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303982172 záloha plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7303982159 záloha plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
7303981969 záloha plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
95.00 €
7303981954 záloha plyn zdrav. stred. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
7303981953 záloha plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
87.00 €
1806000880 internet 6/2018 EnerNet s.r.o.
10.00 €
20180604 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
2180520420 vyúčt. elektrická energia - MKS BCF s. r. o.
159.62 €
2180520418 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
387.11 €
2180520421 vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko BCF s. r. o.
341.90 €
2180520419 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
203.15 €
1282018 práce vykonávané preventivárom obce - požiarná ochrana Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
2018374 uloženie odpadu 17.5. - 31.5.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
661.99 €
8209954739 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
7469294672 záloha elektrická energia - náj. byt 378 Západoslovenská energetika
5.00 €
7469294685 záloha elektrická energia - náj. byt 380 Západoslovenská energetika
20.45 €
20180140 celoplošná jarná deratizácia obce Derakat
1920.00 €
180447 odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
367.20 €
522018 odmena advokáta za 5/2018 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
20180195 smet. vrec. - obecné oslavy GALAX-COM s.r.o.
16.01 €
312018 audítorské overenie IUZ a správnosti vedenia účt. SISA auditing spol. s r.o.,
348.00 €
52018 čiastočné náklady na org. športového dňa 8 obcí Obec Trávnik
151.46 €
10180030 tričká - obecné oslavy VISUAL design studio s.r.o.
135.80 €
180916 vykon. služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzky ITAK, s.r.o.
144.60 €
20180230 poháre na obecné oslavy Fitus Melinda - ME-GA Sport
409.35 €
10180027 detské tričká - obecné oslavy VISUAL design studio s.r.o.
192.00 €
142018 ozvučenie a hudobná produkcia - obecné oslavy Szuri Gabriel
900.00 €
42018 organizovanie súťaže silných mužov na obecné oslavy DMsc est. 2017
100.00 €
180385 práce spojenéso zabezp. VO Vyskoč Jozef, Ing - EKOSTAVING
2276.40 €
1800126 junkers ZWB - 24 - 3CE náj. byt 381/21 Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
1362.00 €
7106347695 plyn náj. byt 381/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
8801057290 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5415.54 €
1137003255 poistenie majetku a efekt UNIQA poisťovňa
174.86 €
18060226 maľovaná mapa deťom CBS
240.00 €
15512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
47.04 €
8211309700 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
20180329 pracovná zdravotná služba ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
2018144 predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2018 Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
201811041 palivové drevo - obecné oslavy AMNESIA s.r.o.
150.00 €
2018457 všeob. mat. - obecné oslavy Regama spol. s r.o.
53.10 €
18032 všeob. mat. - obecné oslavy Mini výroba - Nagy
295.28 €
2018045 preprava osôb DHZO dňa 16.06.2018 BRIL DF s.r.o.
167.70 €
20180878 pekárenské výrobky na obecné oslavy ARTA-spol, s. r. o.
192.16 €
20180039 rutinná údržba miest. - Popey Gym Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
380.00 €
20180033 rutinná údržba miest. - Popey Gym Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
695.00 €
2018417 uloženie odpadu 06.06. - 14.06.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
611.19 €
2018324 inzerát v týžd. DELTA Vydavateľstvo KT s.r.o.
70.00 €
212018 čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov Csepy Ernest
192.00 €
2018037 zváračské skúšky TP-Tárnok s.r.o.
396.00 €
7131244275 vyúčt. elektrická energia - náj. byt 542 Západoslovenská energetika
2.12 €
72018 práca s manitou Agromarkt B. B., s.r.o.
126.00 €
1180001162 rybárske lístky, spisové obaly ŠEVT a.s.
69.46 €
180161 odborné publikácie SOTAC s.r.o.
57.48 €
231180765 všeob. mat. na trak. kosačku AGROSERVIS spol. s r.o.
225.05 €
71180215 medzinápravová kosačka, školenie obsluhy AGROSERVIS spol. s r.o.
750.00 €
180100228 účastnícky poplatok za seminár "Kataster nehnuteľnosti" Business & Management Consulting, s.r.o.
140.00 €
180829 doména a webhosting Wbx, s.r.o.
72.00 €
2018036 preprava osôb BRIL DF s.r.o.
98.88 €
4301800249 výtlačok pozvánok na obecné oslavy FaxCopy a.s.
69.96 €
20180174 všeob. mat. na obecné oslavy GALAX-COM s.r.o.
144.70 €
2181201089 kanc. potreby OcÚ a materiál na obecné oslavy ARKA a.s.
60.13 €
172018 čistenie odpadového vedenia - náj. byty Csepy Ernest
126.00 €
180010332 všeob. mat. VO ELCONT spol. s r.o.
576.46 €
2018031 preprava osôb BAJCSI Karol - osobná doprava
120.00 €
180734 zosúladnenie ochrany osobných údajov - vypracovanie písomnej dokumentácie ITAK, s.r.o.
360.00 €
15512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.28 €
1810316 materiál a práca na služobnom vozidle Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
100.59 €
7401258318 vyúčt. plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-12.22 €
8209291978 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
37.58 €
2018329 uloženie odpadu 3.5. - 11.5.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
597.39 €
2181200897 kancelárske potreby OcÚ ARKA a.s.
453.12 €
2180420245 vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko BCF s. r. o.
229.61 €
2180420244 vyúčt. elektrická energia - MKS BCF s. r. o.
173.42 €
2180420243 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
233.21 €
2180420242 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
441.02 €
20180048 prepravné služby Vajlik Jozef
441.00 €
180272 odvoz odpadu 4/2018 CLEAN CITY s.r.o.
1713.02 €
180302 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera - jarné čistenie CLEAN CITY s.r.o.
1387.20 €
7141140340 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
142018 čistenie odpadového vedenia v náj. byte 3/26BJ Csepy Ernest
126.00 €
20180481 mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
18078 knihy Talamon, s.r.o.
102.05 €
7303961056 záloha plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7303961338 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303961458 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7303961481 záloha plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
7303961322 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
7303961300 záloha plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
7303961299 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
7303960835 záloha plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
7303960834 záloha plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
208.00 €
7303960850 záloha plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7303961043 záloha plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
7303961217 záloha plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303961174 záloha plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
20180405 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách Sotolář Jozef, JUDr.
1523.93 €
20180235 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany ABS Moča s.r.o.,
424.80 €
1805000304 internet 5/2018 EnerNet s.r.o.
10.00 €
2018089 realizáciu monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov GEO-Komárno, s.r.o.
512.40 €
2018293 uloženie odpadu 17.4. - 26.4.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
698.91 €
180261 smetné nádoby CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
8207946522 telefon OcÚ Západoslovenská energetika
88.32 €
7551343952 elektrická energia - náj. byt 542 Západoslovenská energetika
20.00 €
7551343953 elektrická energia - náj. byt 378 Západoslovenská energetika
5.00 €
7551343964 elektrická energia - náj. byt 380 Západoslovenská energetika
20.45 €
1915800226 servisná činnosť a služba k APW KORWIN 5/2018 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
2018004 všeob. mat. zdrav. stredisko Németh František
535.00 €
372018 odmena advokáta 4/2018 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
2018008 odborná skúška a odborná prehliadka tech. zar. elektrických - elektrická prípojka náj. byt 381/21 Marko Peter
50.00 €
1800524600 Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2019 Poradca podnikateľa
91.38 €
5040073484 poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
10180016 potlač športových odevov VISUAL design studio s.r.o.
280.20 €
201855 všeob. mat. Nagy Viktor
180.75 €
201856 zváračské práce Nagy Viktor
156.00 €
1718325 oprava lokálnych porúch miestnych komunikácií v obci KOREKT s.r.o.
4644.00 €
18040 vypracovanie Žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu OPEN DOOR, s.r.o.
600.00 €
2018021 odborná a tlaková skúška PZ v náj. byt 381/21 Földes - RaLS
60.00 €
180336 všeobecný mat. zdrav. stredisko Fentech s.r.o.
486.36 €
15512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
50.40 €
8207287762 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
49.26 €
2018243 uloženie odpadu 03.04.-12.04.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
1109.77 €
2018148 kanc. papier a toner Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
756.60 €
1817087 ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou Národná geograficko informačná
120.00 €
2018010 náhr. diel a oprava plyn kotla náj. byt Csiba Pavol
155.00 €
15512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.34 €
262018 odmena advokáta 3/2018 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
201811025 hoblované a vyfrézované rezivo AMNESIA s.r.o.
330.00 €
2180320424 vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko BCF s. r. o.
165.37 €
2180320421 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
523.68 €
2180320422 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
276.40 €
2180320423 vyúčt. elektrická energia - MKS BCF s. r. o.
308.12 €
20181798 internet 4/2018 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
7151053920 vyúčt. elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
180192 odvoz odpadu 3/2018 CLEAN CITY s.r.o.
2089.61 €
180238 odvoz odpadu - Jarné čistenie CLEAN CITY s.r.o.
1382.40 €
7308926829 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
7308926806 záloha plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
7308926805 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
7308926856 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308926975 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7308926998 záloha plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
7308926352 záloha plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
591.00 €
7308926337 záloha plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
266.00 €
7308926336 záloha plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
542.00 €
7308926545 záloha plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
7308926558 záloha plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7308926722 záloha plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308926678 záloha plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
2018005 odborná skúška a odborné prehliadky vyhrad. techn. zariadení elektrických Marko Peter
50.00 €
1914800201 PC, inštalačné práce a dopravné náklady Ing. Ondrej Csanda
473.02 €
2018006 oprava plynového kotla - náj. byt Csiba Pavol
347.00 €
20180357 mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
8205948639 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
88.62 €
1912800177 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2018 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
2018209 uloženie odpadu 22.03. - 29.03.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
921.81 €
2018125 vyčistenie tlačiarne KYOCERA P2135 Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
24.00 €
2018022 vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2018 IJK - CONSULTING, s.r.o.
240.00 €
1806426 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov SLOVGRAM
38.50 €
20180113 pracovná a zdravotná služba ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
8205295383 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
41.18 €
2018006 poplatok za vyjadrenie SPP k projektovej dokumentácii GYGY-PROJEKT s.r.o.
120.00 €
2018171 uloženie odpadu od 01.03. - 15.03.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
537.94 €
7240664294 vyúčt. elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
324180159 rozúčt. nákl.na teplo za rok 2017 Enbra SLOVAKIA s.r.o.
48.96 €
0015512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.28 €
180365 maľované mapy - cyklomapa Podunajsko deťom CBS
120.00 €
20181236 internet 3/2018 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
201804954 voda náj. byt 380 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
285.85 €
201805080 voda MŠ KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
16.49 €
201805081 voda zdrav. stredisko KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
18.70 €
201805082 voda MKS KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
40.68 €
201805084 voda OcÚ KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
8.80 €
201805085 voda - futbalové ihrisko KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
13.19 €
201805088 voda - náj. byt 380 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
54.97 €
201805089 voda - náj. byty 541, 542 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
142.93 €
201805090 voda náj. byt 378 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
108.84 €
1918800126 servisná činnosť a služby k APW KORWIN 3/2018 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
2018134 uloženie odpadu 15.2. - 22.2.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
327.74 €
180114 odvoz odpadu 2/2018 CLEAN CITY s.r.o.
1700.04 €
20180230 mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
2180220263 vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko BCF s. r. o.
136.81 €
2180220262 vyúčt. elektrická energia - MKS BCF s. r. o.
294.68 €
2180220260 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
546.46 €
2180220261 vyúčt. elektrická energia - VO BCF s. r. o.
280.13 €
8203964534 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
42018 práca s manitou Agromarkt B. B., s.r.o.
105.00 €
142018 odmena advokáta 2/2018 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
1272018 nákup na obecnú zabíjačku OLYMP - Jozef Šmrhola
482.93 €
7106278214 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7010673061 opr. vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Západoslovenská energetika
-276.00 €
2018001 vyhot. geometrického plánu Alföldy Jozef - ALFYGEO
227.00 €
7293956550 záloha plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
990.00 €
7293956551 záloha plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
486.00 €
7293956566 záloha plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1079.00 €
7293956760 záloha plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
72963956773 záloha plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7293956893 záloha plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7293956936 záloha plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7293957180 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
2181200436 kanc. potreby OcÚ ARKA a.s.
78.42 €
7293957066 záloha plyn - náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
72939587043 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
7293957020 záloha plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
7293957019 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
8203316662 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
2018093 uloženie odpadu 01.02. - 08.02.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
328.28 €
18010 kultúrne a šport. podujatie Mini výroba - Nagy
720.40 €
20180658 internet 2/2018 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
2018142 nákup na obecnú zabíjačku Regama spol. s r.o.
31.80 €
10180008 grafická príprava a potlač dodaného textilu VISUAL design studio s.r.o.
72.00 €
180056 všeob. mat. OcÚ Kobza Oliver - TEPO servis
67.39 €
2018017 ročná revízia na EPS HEZA s. r. o.
252.00 €
7010671184 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-28.16 €
7102795110 vyúčt. elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
-1.78 €
92018 čistenie odpadového vedenia 26 BJ Csepy Ernest
126.00 €
20180039 všeob. mat. MKS GALAX-COM s.r.o.
41.05 €
2862018 všeob. mat. OcÚ Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
26.00 €
218990221 všeob. mat. - OcÚ ŠEVT a.s.
10.28 €
1915800077 servisná činnosť a služby k APW KORWIN Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
22018 odmena advokáta 1/2018 Hortai Éva, JUDr.
158.00 €
20180106 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
2018056 uloženie odpadu 16.1.- 25.1.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
354.36 €
2181200223 všeob. mat. OcÚ ARKA a.s.
136.19 €
14399 kliešte na gril a doprava GASTROZONE, spol. s r.o.
37.47 €
7220775348 vyúčt. elektrická energia - vO Západoslovenská energetika
2.93 €
7200857947 vyúčt. elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
-11.26 €
7200857948 vyúčt. elektrická energia - VP Západoslovenská energetika
-90.77 €
8201993702 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
180017 odvoz odpadu 1/2018 CLEAN CITY s.r.o.
1726.49 €
180049 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
348.00 €
7141103612 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
353.18 €
7102791108 vyúčt. elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
1.52 €
7111587663 vyúčt. elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-0.45 €
7170961932 vyúčt. elektrická energia - OcÚ Západoslovenská energetika
-2.13 €
7121344358 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
7141103611 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
342.42 €
7141103613 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
153.56 €
7111587662 vyúčt. elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
3.08 €
7230729278 vyúčt. elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
35.65 €
7180100092 bank. poplatok za informácie pre audítora Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
2018033 tonery Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
126.00 €
201811006 rezivo AMNESIA s.r.o.
438.00 €
20180031 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika pož. ochrany 1/2018 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
7308885056 plyn zdravotné stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
515.00 €
7308885055 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1050.00 €
7308885277 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7308885266 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
7308885071 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1145.00 €
7308885442 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308885573 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308885525 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
7308885399 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308885549 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
7308885524 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
25809552 všeob. mat. MKS - sporák ANDREA SHOP, s.r.o.
178.50 €
2018002 tlaková a odborná skúška PZ v byte 381/19 Földes - RaLS
60.00 €
1718194 posyp. soľ KOREKT s.r.o.
126.00 €
678587002 vyúčt. elektrina náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.38 €
9000279729 ost. odborné práce na distr. sieti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
104.26 €
21012018 vypracovanie dokumentov - komunitný plán soc. služieb obce Vida Jozef, Ing.
100.00 €
2181100403 autorská odmena za licenciu na verejné použ. hudobných diel SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
14.28 €
32018 priebežný audit správnosti vedenia účtovníctva obce za rok 2017 - I. a II. etapa SISA auditing spol. s r.o.,
480.00 €
5040073484 poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
7449807391 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
92.97 €
7449814428 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
139.81 €
7449843829 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
25.55 €
15512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.28 €
20180098 internet 1/2018 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
7531795614 elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Západoslovenská energetika
187.67 €
7531795616 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
42.05 €
7531795615 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
91.62 €
7449812810 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
21.23 €
7449814653 elektrická energia - dielňa Západoslovenská energetika
235.35 €
511089962 poistné Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
975.27 €
2018016 uloženie odpadu 4.1. - 15.1.2018 REKO RECYCLING spol. s r. o.
449.52 €
8201347444 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
418900017 všeob. mat. OcÚ HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O.
238.19 €
7249029864 plyn - náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7249029831 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
7249029806 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
7249029805 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
7249029721 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7249029678 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7249029553 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
7249029542 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
7249029348 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1182.00 €
7249029331 plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
531.00 €
7249029330 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1083.00 €
1562018 popl. az potrvdenie o zostatku úveru č. 200098 Prima banka Slovensko a.s.
6.00 €
1125 archívna škatuľa EMBA Trade, spol. s r.o.
100.00 €
8801005385 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5115.54 €
180013 účastnícky poplatok na školení Žigová Kristína, Mgr. - DOMENA
50.00 €
6809314159 poistné Komunálna poisťovňa
63.07 €
1913800024 servisná činnosť a služby k APW KORWIN 1/2018 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
5217249330 konferenčná stolička Alza.sk s.r.o.
207.13 €
17420836 stôl jedálenský B2B Partner
3456.00 €
20170611 ekeli hírmondó Nec Arte, spol. s.r.o.
258.00 €
171048 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
312.00 €
170043 všeob. mat. a zásový odev DHZO Fire Complet s.r.o.
805.66 €
170044 všeob. mat. DHZO Fire Complet s.r.o.
899.16 €
20175711 internet 12/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
10170375 prezentácia obce a neob. služby na celoslovenskom inf. portáli Peter Jurík - LISA
27.88 €
201700099 nákupné poukážky KF-STAV, s.r.o.
90.00 €
20178 oprava a údržba verej. rozhlasu Elektroservis
700.00 €
20177 oprava a údržba VO Elektroservis
1326.80 €
201776 prenájom prac. plošiny Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1680.00 €
8105977951 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
37.28 €
20171212 odmena za posk. právnu pomoc Sotolář Jozef, JUDr.
1455.60 €
312017 čistenie odpadového vedenia Csepy Ernest
126.00 €
20170016 nákupné poukážky JÚLIUS FüLöP
1275.00 €
2017791 pracovné zdravotné služby za IV štvrťrok 2017 ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
6117209497 štandard balík podpory k programu olymp KROS
222.92 €
2017841 uloženie odpadu 7.12. - 14.12.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
472.79 €
7121334484 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-40.09 €
7350016933 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
7320019212 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
159.96 €
7340017480 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
330.28 €
7230724996 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
319.24 €
2017030 oprava plyn kotla náj. byty Csiba Pavol
65.00 €
1272017 odmena advokáta 11/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
170958 odvoz odpadov 11/2017 CLEAN CITY s.r.o.
2215.28 €
17065 nákupné poukážky - deň dôchodcov Mini výroba - Nagy
300.00 €
1/2017 nákupné poukážky - deň dôchodcov Rozália Bíróová
300.00 €
170989 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
438.00 €
201742 preventívne ošetrenie strážneho psa Kulcsár Ferdinand, MVDr. - veterinárny lekár
62.40 €
2017374 preplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na I. polrok 2018 Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
15512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.28 €
7303856272 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7303856259 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7303856061 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
903.00 €
7303856044 plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
441.00 €
7303856043 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
923.00 €
7303856669 plyn náj. byt 24/26 BJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
7303856575 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7303856549 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303856524 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7303856523 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7303856438 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303856396 plyn krajčírska dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
678587000 elektrická energia - náj. byt 380 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
62.00 €
28593811 obecné noviny na rok 2018 INPROST s.r.o.
202.80 €
1104676786 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
2017796 uloženie odpadu 16.11. - 30.11.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
798.00 €
1919700584 servisná činnosť a služby k APW KORWIN 12/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
2017744 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany za 11/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
17570023 nákupné poukážky - deň dôchodcov COOP Jednota Komárno
1035.00 €
170915 všeob. mat. MKS - zásobník sklad. utierok, dávkovač mydla, tekuté mydlo INTERCLEAN, s.r.o.
183.26 €
552017 audítorské overenei KÚZ Okoličná na Ostrove 2016 SISA auditing spol. s r.o.,
840.00 €
911165 vrecká Mikuláš CHEMOSVIT FOLIE,a.s.
23.15 €
2017057 minikalendár Mesterová Katarína - Mester
264.00 €
2017026 oprava plyn kotla - náj. byty Csiba Pavol
40.00 €
20171336 stráženie cintorína počas sviatkov Blackhawk Security s.r.o.
288.00 €
2017103 všeob. mat. náj. byty AP-Tech. s.r.o.
126.00 €
8701100881 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
402.94 €
20171443 mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
6552107815 poist. za mot. vozidlo KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
57.72 €
170010807 údržba verejného osvetlenia ELCONT spol. s r.o.
1735.13 €
170324 kompresor s príslušenstvom TEND PLUS, spol. s r.o.
1000.00 €
678587000 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
62.00 €
5104059237 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
11792017 reklamné a mark. služby Databanka firiem s.r.o.
240.00 €
2017762 uloženie odpadu 02.11. - 9.11.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
474.83 €
20160062 bezp.služby PT Security Slovakia, s.r.o.
70.00 €
2171202607 všeob. mat. na obecné vianočné oslavy ARKA a.s.
33.92 €
2262017 diár samosprávy 2018 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
133.00 €
201701390 tonery C-Servis s.r.o.
240.00 €
21218 mikulášske oblečenie Galo Ivan - Roga Plus
103.90 €
7106187986 plyn náj. byt 24/26BJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
1700290 oprava plyn. kotla náj. byty Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
196.90 €
0015512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.40 €
20175162 internet 11/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
7469150041 záloha elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
201700080 práca s UNC KF-STAV, s.r.o.
366.00 €
282017 čistenie odpadového vedenia 18/26BJ Csepy Ernest
366.00 €
3102790909 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
81.62 €
1152017 odmena advokáta 10/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
172017 hudobná produkcia na deň dôchodcov Szuri Gabriel
100.00 €
211701783 SR zástava 2U spol. s r.o.
19.02 €
2680115684 predplatné mesačníka na rok 2018 Wolters Kluwer s. r. o.
77.40 €
7469150211 záloha elektrická energia - VP Západoslovenská energetika
62.51 €
7469145688 záloha elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
7469149195 záloha elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
7469148301 záloha elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7469137146 záloha elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.06 €
7469137145 záloha elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7469137144 záloha elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
20171313 mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
2017719 uloženie odpadu 19.10 - 27.10.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
552.51 €
1915700533 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
2017706 bezpečnostno-technická služba a technika požiarnej ochrany 10/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
2302017 príjem zvierat Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
170894 odvoz veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
223.20 €
170870 odvoz odpadu 10/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1839.82 €
5040073484 poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
7111565204 záloha elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
226.55 €
7111565203 záloha elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
326.50 €
7230724115 záloha elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
235.27 €
7121327700 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
7151020661 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-76.20 €
2017110144 reprezentačné výdavky IMI Trade s.r.o.
274.42 €
2017101 preprava osôb BAJCSI Karol - osobná doprava
84.36 €
1718029 údržba miest. kom. KOREKT s.r.o.
2826.00 €
1718041 údržba miest. kom. KOREKT s.r.o.
372.00 €
170053 oprava traktora Regama spol. s r.o.
480.90 €
8701093934 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
872.34 €
7288894048 záloha plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7288894024 záloha plyn - náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7288894023 záloha plyn - náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7288893909 záloha plyn - soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7288893729 záloha plyn - športové ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7288893524 záloha plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
766.00 €
7288893507 záloha plyn - zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
374.00 €
7288893506 záloha plyn - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
783.00 €
7288893867 záloha plyn - kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7288893742 záloha plyn - MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7288894074 záloha plyn - náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
99471030 predplatné na odborného mesačníka - PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2018 Poradca s.r.o.
68.00 €
4301700499 farebný výtlačok FaxCopy a.s.
163.01 €
6506965392 poistné na rok 2018 - cisterna KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
209.59 €
6507035402 poistné na rok 2018 - príves KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
47.38 €
58803121 všeob. mat. MKS - misa na polievku, naberačka MAKRO spol. s r.o.
228.80 €
170563 kontrola RHP, tlaková skúška hydr., kontrola požiar. hydran., - OcÚ, športová hala Kobza Oliver - TEPO servis
126.53 €
170564 kontrola RHP, kontrola pož. hydr., tlaková skúška hydr. hadíc, potrvdenie o kontr. - náj. byty 378, 380/2, 380/1, 381, 542, 541 Kobza Oliver - TEPO servis
406.00 €
170843 odvoz odpadu z veľkoobj. kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
550.80 €
170845 smetné nádoby CLEAN CITY s.r.o.
594.00 €
15512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
50.28 €
322017 nakladacie a zemné práce Agromarkt B. B., s.r.o.
252.00 €
2017678 uloženie odpadu 4.10. - 13.10.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
693.75 €
7102184607 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
2402017 realizácia monitoringu podzem. vôd a priesakových kvapalín na uzavr. skládke TKO GEO-Komárno, s.r.o.
692.40 €
4382017 reklamné služby Online zbierka firiem s.r.o.
200.00 €
201734 preventívne ošetrenie strážneho psa Západoslovenská energetika
43.80 €
7459290481 elektrická energia - VP dielňa Západoslovenská energetika
62.51 €
7459290285 elekrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
1312017 štrkopiesok Západoslovenská energetika
135.22 €
201720 spoluúčasť na príprave a vypracovaní akcie Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný Ostrov
722.00 €
7170941349 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-146.92 €
7280026650 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-54.32 €
7160963530 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
178.06 €
7220769560 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
273.02 €
7230723074 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
352.62 €
170730 odvoz odpadu za 9/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1773.64 €
201724090 voda náj. byt 380 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
803.69 €
201724231 voda náj. byt 378 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
291.35 €
201724221 voda MŠ KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
102.25 €
201724222 voda zdrav. stredisko KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
54.97 €
201724223 voda MKS KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
67.07 €
201724225 voda OcÚ KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
35.18 €
201724226 voda fut. ihrisko KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
71.46 €
201724227 voda cintorín KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
274.86 €
201724229 voda náj. byt 380 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
170.41 €
201724230 voda náj. byt 541-542 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
440.88 €
170036 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne REVIZIE TI s.r.o.
264.00 €
462017 audítorské overenie IÚZ a správnosti vedenia účt. za rok 2016 SISA auditing spol. s r.o.,
348.00 €
2017071 odb. prehliadka plyn. zar. kotolní 26 BJ, kotolňa Jednoty a kotolňa služ. bytov ZŠ Földes - RaLS
135.00 €
2017047 preved. kontroly bezp. plyn. spotrebičov Jednota Balogh Ladislav
89.40 €
3073603 licencia na IS KORWIN /APV/ Ing. Ondrej Csanda
1200.00 €
20174620 internet 10/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
7401251269 vyúčt. elektrická energia náj. byt 381/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.43 €
1032017 odmena advokáta za 9/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
7308801824 záloha elektrická energia náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308801799 záloha elektr. energia - náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7308801798 záloha elektrická energia - náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7308801862 záloha elektr. energia - náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7308801498 záloha elektr. energia - šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7308801275 záloha elektrická energia - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
474.00 €
7308801276 záloha elektr. energia - zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
7308801293 záloha elektr. energia - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
463.00 €
7308801683 záloha elektr. energia - soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308801511 záloha elektr. energia - MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7308801640 záloha elektr. energia - kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
20171184 mesačný poplatok za pripoj. objek. na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
2017080 kovoobrábacie práce - kosačka PETISMO s.r.o.
290.00 €
1914700482 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
7459274102 elektrická energia -VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7459274103 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.06 €
7459274101 elektrická energia - zdrav. stredsko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
2404884180 poistné AUTOMAX na obdobie 30.10.2017 - 29.10.2018 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
289.88 €
2017667 činnosť bezpečnostno-technickej služby a techn. pož. ochrany za 9/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
8100927700 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
7459289349 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
7459288174 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7459283801 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
20171003 odmena advokáta od 1.10.2017 - 31.3.2018 Sotolář Jozef, JUDr.
1151.04 €
2017640 uloženie odpadu 21.9. - 28.9.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
487.02 €
7160960531 vyúčt. elektrická energia - náj. byt Západoslovenská energetika
-22.25 €
7180911182 vyúčt. elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
-268.05 €
2017581 pracovné zdravotné služby za III. štvrťrok 2017 ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
20170178 spracovanie grafického nátlačku a za inzerciu v Cestovnom informátorovi 2018 Joma Travel, s.r.o.
290.00 €
4301700441 farebný výtlačok na deň dôchodcov FaxCopy a.s.
49.03 €
1700630 kontrola bezpečnosti detského ihriska EKOTEC spol. s r.o.
220.80 €
7160961472 vyúčt. elektrická energia - OcÚ Západoslovenská energetika
-155.67 €
7200845198 vyúčt. elektrická energia - náj. byt Západoslovenská energetika
-85.26 €
7200845199 vyúčt. elektrická energia - dielňa Západoslovenská energetika
1411.00 €
1137003063 poistenie majetku a efekt za obdobie 10.10.2017 - 10.10.2018 UNIQA poisťovňa
276.07 €
2171202240 kanc. potreby ARKA a.s.
114.90 €
2017084 čerp. soc. fondu BAJCSI Karol - osobná doprava
220.80 €
1700227 spustenie plyn kot. do prevádzky náj. byt Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
66.00 €
2982017 príjem zvierat za mesiac 8/2017 Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
2017027 elektrická prípojka bytovej jednotky ul. Nitrianska 380/24 Marko Peter
50.00 €
511086142 poistné na obdobie 22.10.2017 - 21.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
998.78 €
15512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.70 €
2017334 tonery Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
276.24 €
1704465800 predplatné Poradca podnikateľa
81.94 €
2017605 uloženie odpadu 7.9.2017 - 14.9.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
465.89 €
2017189 celoplošná deratizácia obce Derakat
1920.00 €
3419844164 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
1788111950 čerpanie soc. fondu VADAŠ, s. r. o.
544.00 €
201782 výmena okna a práca AP-Tech. s.r.o.
1870.80 €
1170001999 osvedčovacia kniha ŠEVT a.s.
20.58 €
7200841383 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-209.53 €
7320017723 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-14.32 €
7240657590 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
323.69 €
7240657591 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
170.88 €
7310017852 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
529.28 €
20174073 internet 9/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
170643 odvoz odpadu 8/2017 CLEAN CITY s.r.o.
2348.52 €
170700 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
651.60 €
2017328 tlačiareň Canon LBP251w Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
195.00 €
2017062 vykonanie tlakovej a odbornej skúšky PZ v byte Nitrianska 380/24 Földes - RaLS
50.00 €
1910700431 servisná činnosť a služby k APW KORWIN 9/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
20171053 mesačný poplatok za pripojenie objektuna pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
7799891949 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
95.05 €
912017 odmena advokáta 8/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
7298812544 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
152.00 €
7298812562 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
149.00 €
7298812780 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7298812906 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7298812948 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7298813198 plyn náj. byt 381/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7898813113 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7298813087 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7298813063 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7298813062 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7298812545 plyn zdravotné stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
7298812767 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7459241205 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7459242113 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
7459238548 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
7459229854 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7459229853 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
7459229855 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.06 €
7459242971 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
7459243143 elektrická energia - VP Západoslovenská energetika
62.51 €
62017 oprava verejnej studne Szabi s. r. o.
1840.00 €
72017 oprava pieskoviska v MŠ Szabi s. r. o.
760.00 €
7416985168 plyn náj. byt 380 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-8.56 €
2017582 uloženie odpadu 17.8. - 31.8.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
852.68 €
2017530 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 8/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
2017026 odborné skúšky a odborné prehliadky - elektrická prípojka byt. jed. 381 26/18 Marko Peter
50.00 €
201706 vypracovanie PD na akciu: "Rekonštrukcia skladu na Hasičskú zbrojnicu - Okoličná na Ostrove" Bottka Sylvia
3000.00 €
2017060 vykon. tlakovej a odbornej skúšky PZ v náj. byte 381/18 Földes - RaLS
50.00 €
6798905435 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
3418883995 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
15512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
50.34 €
2017525 uloženie odpadu 3.8. - 10.8.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
512.63 €
792017 odmena advokáta za 7/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
20173558 internet 8/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
201785 členský príspevok na rok 2017 Združenie miest a obcí Žitného ostrova
150.90 €
7106120543 plyn náj. byt 381/23 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
1137003340 poistné za majetok a efekt za obdobie 26.9.2017 - 26.9.2018 UNIQA poisťovňa
131.85 €
2722017 príjem zvierat Občianske združenie Dogazyl
138.00 €
7416980192 vyúčt. plyn náj. byt 25/381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-9.94 €
7416980026 vyúčt. plyn náj. byt 25/381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-192.13 €
201700048 nakladanie stavebnej sute KF-STAV, s.r.o.
150.00 €
170558 odvoz odpadu 7/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1848.86 €
170024 všeob. mat. DHZ Fire Complet s.r.o.
604.60 €
7180898448 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-216.54 €
7250047306 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
384.32 €
7230721514 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
349.43 €
7230721515 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
187.46 €
7170923332 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
26.00 €
2017487 činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany 7/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
170615 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
134.40 €
2017224 kontrola a čistenie komínov náj. bytoch 12 BJ a 26 BJ Zoltán Balogh KONT-KOM
40.00 €
2017226 kontrola a čistenie komínov OcÚ, športové ihrisko Zoltán Balogh KONT-KOM
45.00 €
2907201717 kultúrne a šport. podujatie - Deň rodiny Szomolai Ladislav
120.00 €
92017 hudobná produkcia na Deň rodiny Szuri Gabriel
300.00 €
2404884179 povinné zmluvné poistenie mot. vozidiel Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
111.75 €
1723501107 inzercia Petit Press, a. s. divízia
36.00 €
2017037 spracovanie a podanie žiadosti o NFP IJK - CONSULTING, s.r.o.
1200.00 €
2017357 zrnková káva Petit Press, a. s. divízia
100.80 €
1721107068 odkúpenie mesačníka Új Szó s dátumom vydania 26.07.2017 Petit Press, a. s. divízia
32.98 €
7303773914 plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
7303774317 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303774432 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7303774431 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7303774456 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303774482 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7303774498 plyn náj. byt 381/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7303774135 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7303774547 plyn náj. byt 380 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7303774274 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7303774148 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7303773913 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
7303773931 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
72.00 €
20170922 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
7429835332 elektrická energia - VP Západoslovenská energetika
62.51 €
7429831258 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
7429833929 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7429834283 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
7429835148 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
7478982346 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
7478982347 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7478982348 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.06 €
1917700382 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 8/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
201700004 sokoliarská ukážka na Rodinný deň Varga Gabriel
250.00 €
172017 čistenie odpadového vedenia na náj. bytoch Csepy Ernest
306.00 €
2017467 uloženie odpadu 19.7. - 27.7.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
546.32 €
2017486 uloženie odpadu 27.7.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
60.76 €
5040073484 poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
201711049 rezivo - Deň rodiny AMNESIA s.r.o.
115.92 €
8370110517 predplatné časopisu Wolters Kluwer s. r. o.
98.00 €
15512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
84.82 €
20173040 internet 7/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
2017449 uloženie odpadu 6.7. - 13.7.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
448.01 €
3417913883 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
20172322 kancelárske potreby Ing. Zsolt Marczibal
15.90 €
2017065 preprava osôb - KD BAJCSI Karol - osobná doprava
150.00 €
20170787 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
2017022 elektrická prípojka náj. byt 381/7 Marko Peter
50.00 €
7459165579 elektrická energia - VP Západoslovenská energetika
62.51 €
7459165388 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
7459163586 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7459164505 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
2017445 činnosť bezpeč.-technickej služby a techn. požiarnej ochrany 6/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
170450 odvoz odpadu 6/2017 CLEAN CITY s.r.o.
2267.78 €
672017 odmena advokáta 6/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
7260028525 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
314.35 €
7260028526 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
178.97 €
7240655753 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
452.24 €
7200832490 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-254.78 €
7121275286 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
25.98 €
1704 vykonaný postrek proti komarom BIODECONTA
990.00 €
7111513626 elektrická energia - náj. byt 542 Západoslovenská energetika
-17.68 €
170015 motorola DP 1400 A/D, repromikrofon pre DP1400, záchranná vesta Fire Complet s.r.o.
1924.14 €
7194007721 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7194007850 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7194007486 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
7194007487 plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35.00 €
7194007504 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
72.00 €
7194007708 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7194007895 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7194008010 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7194008011 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7194008036 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7194008074 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7194008135 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7194008090 plyn náj. byt 25/381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
1797919788 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
95.06 €
17130823 Kniha Podunajsko z neba CBS
418.00 €
1910700334 servisná činnosť a služby k APW KORWIN 7/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
7459152103 elektrická eneriga VO Západoslovenská energetika
43.06 €
7459152102 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7459152101 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
7459160872 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
2017415 uloženie odpadu 22.06. -29.06.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
443.68 €
20170033 prenájom SelfieCam fotobúdky - Deň rodiny 2017 Marek Janíček - Marcraft
160.00 €
1137003255 poistenie majetku a efekt za obdobie 3.7.2017 - 3.7.2018 UNIQA poisťovňa
174.86 €
2171120325 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
28.80 €
2017046 výmena okna - MŠ Halász Kristián - Nova - Roll
58.92 €
2171201384 mat. pre žiakov základnej školy ARKA a.s.
63.12 €
7416965223 plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-7.11 €
8701057369 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
3415.54 €
17108 knihy - rozlúčka zo školou Talamon, s.r.o.
56.51 €
2017027 prepravné služby OHZ Silver Tour
129.00 €
3416952733 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
41.99 €
2017373 uloženie odpadu 01.06. 15.06.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
656.84 €
552017 odmena advokáta za 5/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
2017019 elektrická inštalácia blezkozvodu - MŠ Marko Peter
328.00 €
27067 zásahové rukavice HOLíK Slovakia, s.r.o.
623.04 €
2017346 pracovné zdravotné služby za II štvrťrok 2017 ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
2017170 predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2017 Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
7102689978 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
26.00 €
170354 odvoz odpadu 5/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1613.71 €
170407 odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
483.60 €
20172529 internet 6/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
15512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
84.58 €
8796937489 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
1910700282 servisná činnosť a služby k APW KORWIN 6/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
20170105 nabíjačka AXXUMATE PRO 2 Machálik Miloš, Ing.
216.48 €
201711038 palivo drevo - obecné oslavy AMNESIA s.r.o.
108.00 €
17027 mäsové výrobky na obecné oslavy Mini výroba - Nagy
683.30 €
20170653 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
42017 lístky do divadla Sztredová Kristina
364.00 €
2017295 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika pož. ochrany 5/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
2017336 uloženie odpadu 18.05. - 30.05.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
601.85 €
20170911 chlieb a pagáče na obecné oslavy ARTA-spol, s. r. o.
146.92 €
201700027 všeob. mat. a práca KF-STAV, s.r.o.
1591.10 €
2017022 vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR -Podpora rozvoja športu na rok 2017 IJK - CONSULTING, s.r.o.
500.00 €
7459125774 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
20170668 stráženie - obecné oslavy Blackhawk Security s.r.o.
336.00 €
7102684504 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
341.05 €
7102684503 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
221.35 €
7102684502 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
322.36 €
7459113294 elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Západoslovenská energetika
171.76 €
7459113295 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7459113296 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.06 €
7459124845 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7459122130 elektrická energia - Mš Západoslovenská energetika
100.81 €
7459126653 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
7459126843 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
82.51 €
7102684501 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-217.81 €
62017 hudobná produkcia - obecné oslavy Szuri Gabriel
900.00 €
7313701411 plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7313701427 plyn náj. byt 380 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7313701364 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7313701381 plyn náj. byt 381/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7313701338 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7313701314 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7313701313 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7313701016 plyn športové ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7313701198 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7313700811 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
78.00 €
7313700793 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
7313701155 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7313700794 plyn zdravotné stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
38.00 €
7313701029 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
102017 čiast. náklady na org. šport. dňa 6 obcí konaného 6.5.2017 v Tôni Obec Tôň
135.34 €
20170037 kult. a šport. podujatie - deň učiteľov- prepravné Vajlik Jozef
390.00 €
102017 čistenie odpadového vedenia - náj. byty Csepy Ernest
186.00 €
170751 doména a webhosting od 1.7.2017 - 30.6.2018 Wbx, s.r.o.
72.00 €
2015664138 MORA KS 100 MW ANDREA SHOP, s.r.o.
149.00 €
1617262 oprava miestnej komunikácie v obci KOREKT s.r.o.
11340.00 €
2017043 preprava osôb - klub dôchodcov BAJCSI Karol - osobná doprava
138.00 €
7416954996 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2.70 €
252017 oprava miestnych komunikácií v obci StaviKom s.r.o.
3096.00 €
17073 knihy - knižnica Talamon, s.r.o.
99.27 €
0015512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
84.64 €
422017 odmena advokáta 4/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
20170461 školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykon. záverečných skúšok - DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
500.00 €
62017 stavebné práce - náj. byty Balázs Imrich
245.00 €
62017 stavebné práce náj. byty Kürti Ivan
245.00 €
1705022 náklady za zhotovenie vodovodnej prípojky pre ZŠ a MŠ Jánosa Hetényiho s VJM KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
1507.34 €
20172024 internet 5/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
201722 preprava osôb Okoličná na Ostrove - Trenčín a späť Zoltán Nagy - JUMBO autobusová doprava
420.00 €
5040073484 poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
2017025 vyhotovenie geom. plánu, koľky MHLGEO s.r.o.
227.00 €
4301700229 farebný výtlačok FaxCopy a.s.
299.95 €
170329 nádoby na odpad CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
72017 stavebné práce náj. byty Balázs Imrich
165.00 €
2017293 uloženie odpadu 04.05.2017 - 11.05.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
461.01 €
3415974929 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
2171201088 kult. a šport. podujatie - obecné oslavy ARKA a.s.
33.96 €
11398 hlboký tanier - MKS GASTROZONE, spol. s r.o.
121.32 €
3795960854 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
52017 stavebné práce na 12 BJ Balázs Imrich
246.80 €
52017 stavebné práce na 12 BJ Kürti Ivan
255.00 €
2017253 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 4/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
2017155 oprava mot. vozidla TATRA KN 815 OJ - DHZ Kahler Ladislav - Trans
141.24 €
6809314159 poistenie Komunálna poisťovňa
63.07 €
201751 vchod dvere plné + zárubňa AP-Tech. s.r.o.
1185.60 €
7190842502 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
232.94 €
7190842501 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
404.75 €
7150965151 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
25.98 €
20170619 všeob. mat. DHZ KOM-TRUCK, s.r.o.
246.42 €
20170632 všeob. mat. DHZ KOM-TRUCK, s.r.o.
94.04 €
7131121054 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-162.50 €
7160925974 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
282.30 €
170253 odvoz odpadu 4/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1766.16 €
170284 odvoz odpadu veľlkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
379.20 €
252017 oprava miestnych komunikácií StaviKom s.r.o.
3096.00 €
2017038 preprava osôb BAJCSI Karol - osobná doprava
197.28 €
7238898726 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7238898727 plyn náj. byt 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7238898710 plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7238898680 plyn náj. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7238898663 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7238898612 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7238898613 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7238898637 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7238898497 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7238898454 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7238898326 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7238898313 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7238898090 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7238898091 plyn zdravotné stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
90.00 €
7238898108 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
185.00 €
20170524 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
72017 čistenie odpadového vedenia v náj. byte Csepy Ernest
306.00 €
7416944974 plyn náj. byt 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2.32 €
7910851427 plyn náj. byt 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-5.00 €
1914700233 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 5/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
2017258 uloženie odpadu 19.4 - 27.4. 2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
537.62 €
7459088881 elektrická energia MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
7459079892 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
43.06 €
7459079891 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7459079890 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
20170155 všeob. mat. MŠ Gastromarket Tatry s.r.o.
338.40 €
20170505 parková lavička Daniš Ján
775.00 €
7459093489 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
7459092591 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
7459091648 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7459093684 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
82.51 €
170033 oprava traktora značky ZETOR Regama spol. s r.o.
421.86 €
832017 monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov GEO-Komárno, s.r.o.
512.40 €
7106052345 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7106052351 plyn náj. byty 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
0015512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
84.74 €
2017136 kanc. potreby OcÚ Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
973.20 €
3415009177 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
72.38 €
2592017 príjem zvierat 2/2017 Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
20170411 odmena advokáta Sotolář Jozef, JUDr.
1431.84 €
2017221 uloženie odpadu 06.04. - 13.04.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
453.97 €
7459067039 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
54.24 €
7459069259 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
181.62 €
7459069481 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
82.51 €
7459068265 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
34.22 €
7102654573 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
26.00 €
7131108317 vyúčt. elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
6.71 €
20171538 internet 4/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
170083 uloženie odpadu GÚTA SERVIS
92.22 €
292017 odmena advokáta 3/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
2171200816 kanc. potreby OcÚ ARKA a.s.
55.91 €
170172 odvoz odpadu 3/2017 CLEAN CITY s.r.o.
2153.42 €
170183 odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera CLEAN CITY s.r.o.
379.20 €
170640 kniha - Podunajsko z neba CBS
407.00 €
7180871719 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
208.38 €
7180871718 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
281.68 €
7180871717 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
466.52 €
7180871716 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-67.37 €
201711025 slávnostné posedenie, obedy AMNESIA s.r.o.
322.00 €
170006 dievčenské sukňe, chlapčenská vesta Vent Iván - MÁCS
119.00 €
20170393 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
7213907094 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
481.00 €
7213907077 plyn zdravotné stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
235.00 €
7213907076 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
492.00 €
7213907299 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7213907312 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7213907443 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7213907492 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7213907609 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7213907610 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7213907635 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7213907674 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7213907691 plyn náj. byt 381/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7213907721 plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
1710265 údržba služ. vozidla Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
303.67 €
2017212 bezpečnostno-technicjek služby a technika požiarnej ochrany za 3/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
1914700181 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
2017180 uloženie odpadu 16.03.2017 - 30.03.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
788.01 €
7459062463 elektrická energia MŠ Západoslovenská energetika
100.81 €
7459052248 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
171.76 €
7459052249 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
82.93 €
7459052250 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.06 €
3794984958 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
102017 vyhot. diel. v zmys. Zmluvy o dielo zo dňa 21.02.2017 REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
500.00 €
7416930337 elektrická energia - náj. byty 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-36.49 €
7416930417 plyn náj. byty 541/5 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-7.06 €
7828180 kult. a šport. podujatie - karate súťaž GABI BT.
602.45 €
201705890 voda MKS KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
67.07 €
201705889 voda zdravotné stredisko KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
244.08 €
201705893 voda fut. ihrisko KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
188.00 €
201705892 voda ocÚ KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
23.09 €
201705894 voda cintorín KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
74.76 €
201705891 voda kraj. dielňa KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
2.21 €
201705888 voda MŠ KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
56.08 €
201705898 voda náj. byt KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
123.13 €
201705897 voda náj. byt 541 - 542 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
145.13 €
201705821 voda náj. byt 380 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
378.20 €
201705896 voda náj. byt 380 KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
67.07 €
417900142 kanc. potreby OcÚ HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O.
65.02 €
3414038652 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
0015512171 telefón OcÚ Orange Slovensko
84.58 €
17005 na základe Zmluvy o dielo vyprac. žiad. pre čerp. dot. z ENVIROFONDU 2017 Innovative project s.r.o.
1800.00 €
7160909551 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
0.20 €
7160909550 elektrická energia - náj. byty 378 Západoslovenská energetika
0.04 €
1700062 pust. plyn kotla do prevádzky Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
60.00 €
2171200594 kancelárske potreby OcÚ ARKA a.s.
52.94 €
2732017 materiál OcÚ OLYMP - Jozef Šmrhola
209.44 €
1705530 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. technic. zariadenia za rok 2017, prevádzku: verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
6588919356 poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
312.31 €
20171047 internet 3/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
7141002947 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-5.34 €
7160905018 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
471.70 €
7131093739 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1.55 €
7160905019 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
292.91 €
7141003812 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
152.08 €
7170883487 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
0.35 €
710633108 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-8.23 €
7121230082 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-66.16 €
7150941921 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
25.94 €
7141002948 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
-3.43 €
42017 čistenie odpadového vedenia - náj. byty Csepy Ernest
126.00 €
162017 odmena advokáta za 2/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
2017142 uloženie odpadu 02.03.2017 - 09.03.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
407.39 €
2017123 prac. zdravotné služby za I. štvrťrok 2017 ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
2017005 vypracovanie PD na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotné stredisko na p.č. 236/1 KOMDOOR-Ing. Tárnoková Alžbeta
4920.00 €
7429566301 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
20.87 €
7429568379 elektrická energia - VP, náj. byt 542 Západoslovenská energetika
81.28 €
7429567265 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
25.11 €
7429568179 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
115.13 €
1919700131 servisná činnosť a služba k APV KORWIN 3/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
20170260 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
8794015523 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
94.84 €
170094 odvoz odpadu 2/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1741.22 €
15170 nabíjačka batér - DHZ Europart SR s.r.o.
190.80 €
17072 ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou Národná geograficko informačná
120.00 €
7106008283 plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
170075 nádoby na odpad Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1425.60 €
7416920030 preplatok soc.byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-0.94 €
7213906480 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7213905960 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
879.00 €
6300016437 poplatok za prekročenie spotreby - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.74 €
7213905942 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
899.00 €
6300013559 poplatok za prekročenie spotreby - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.74 €
7213906505 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7213906481 plyn náj. byt 378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7213906537 plyn náj. byt 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7213906535 plyn náj. byt 381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7213906584 plyn náj. byt 542 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7213906555 plyn náj. byt 381/25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
2522017 príjem zvierat za 1/2017 Občianske združenie Dogazyl
46.00 €
7213905943 plyn zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
430.00 €
7213906361 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7213906313 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7213906182 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7213906169 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
1700050 Attack 50Eko 48,7kW, komínové príslušenstvo Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
1296.00 €
7489132726 elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Západoslovenská energetika
173.77 €
7489132728 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.92 €
7489132727 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
85.50 €
7429563488 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
103.18 €
2017075 činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 2/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
2017107 uloženie odpadu 16.2.2017 - 23.2.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
342.91 €
201715 zámok. klúčka, protikus k zámku AP-Tech. s.r.o.
170.16 €
2017007 vyhotovenie geometrického plánu MHLGEO s.r.o.
227.00 €
2171200357 kancelárske potreby OcÚ ARKA a.s.
47.87 €
2017005 výmena vonkaj. výplní otvorov s vonkajsími a vnútornými parapetami na telocvični pre ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM Renostavmal s r.o.
24775.02 €
324170025 rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2016 Enbra SLOVAKIA s.r.o.
48.96 €
0015512171 mobilný telefon OcÚ Orange Slovensko
0.50 €
8701009373 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
4775.54 €
7416910252 plyn - krajč. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.82 €
2171200072 kancelárske potreby ARKA a.s.
156.07 €
917000123 kniha - záverečný účet obce a vyššieho územného celku Wolters Kluwer s. r. o.
14.20 €
7401242144 plyn - kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-3.36 €
7401242143 plyn - kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-0.86 €
3412101566 telefon OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
142017 vypracovanie záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd na uzavretej skládky odpadov GEO-Komárno, s.r.o.
198.00 €
2017010 uloženie odpadu 05.01.2017 - 12.01.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
374.87 €
7170100033 poplatok za poskyt. infor. audítorovi Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
7308621589 plyn - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
984.00 €
7308621607 plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
962.00 €
7308621590 plyn - zdrav. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
470.00 €
7308621817 plyn - športové ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7308621830 plyn - MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7308622013 plyn - soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308622204 plyn - náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7308622206 plyn - náj. byt 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7308622224 plyn - náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7308622161 plyn - náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7308622136 plyn - náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7429481258 elektrická energia - MŠ Západoslovenská energetika
103.18 €
7509847345 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
85.50 €
7509847346 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.92 €
7429490804 elektrická energia - dielňa Západoslovenská energetika
61.28 €
7429487355 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
20.87 €
7429489222 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
25.11 €
2171100212 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
14.28 €
7429490531 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
122.13 €
20170100 internet 1/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
0015512171 telefon OcÚ Orange Slovensko
48.43 €
2017001 vykonanie tlakovej a odbornej skúšky na náj. byte 381/14 Földes - RaLS
50.00 €
12017 inštalácia Pákozdi Tichomír
92.00 €
5040073484 poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
511089962 komplexné poistenie podnikateľov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
975.27 €
7509847344 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
173.77 €
1617124 posypová soľ KOREKT s.r.o.
162.96 €
1915700025 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 1/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
7102630655 elektrická energia - dielňa Západoslovenská energetika
0.96 €
90457837 odborný mesačník Poradca s.r.o.
66.00 €
2017074 uloženie odpadu 02.02.2017-09.02.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
326.37 €
3413067628 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
20170571 internet 2/2017 AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
32017 montáž žlabov Beke Zoltán zámonícke práce
380.00 €
2017036 toner Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
54.00 €
1918700103 PC, cestovné náklady Ing. Ondrej Csanda
484.02 €
1916700105 inštalačné práce Ing. Ondrej Csanda
135.00 €
32017 priebežný audit správnosti vedenia účtov. za rok 2016 SISA auditing spol. s r.o.,
480.00 €
7102616385 elektrická energia - MKS Západoslovenská energetika
434.80 €
7111452278 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
24.45 €
7102616386 elektrická energia - šport. ihrisko Západoslovenská energetika
146.70 €
7102616384 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
555.17 €
2017019 revízia EPS HEZA s. r. o.
180.00 €
7258761219 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7258761239 plyn náj. byt 26/25 BJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7258761221 plyn náj. byty 541 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
7258760629 plyn OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
953.00 €
7258761164 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
325.00 €
7258760647 plyn MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
933.00 €
7258760630 plyn zdravot. stredisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
456.00 €
7258760870 plyn MKS Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
91.00 €
7258760857 plyn šport. ihrisko Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
188.00 €
7258761188 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7258761043 plyn soc. byt Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7102616383 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-1.38 €
42017 odmena advokáta 1/2017 Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
7429519198 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
122.13 €
7429517294 elektrická energia - kraj. dielňa Západoslovenská energetika
20.87 €
7459016003 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
85.50 €
7429519404 elektrická energia - dielňa Západoslovenská energetika
61.28 €
7429518272 elektrická energia - soc. byt Západoslovenská energetika
25.11 €
7459016004 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
43.92 €
7429514467 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
103.18 €
7459016002 elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Západoslovenská energetika
173.77 €
20170126 pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
1919700076 servisná činnosť a služby k APV KORWIN 2/2017 Ing. Ondrej Csanda
129.28 €
2017035 bezpeč.-technickej služby a technika pož. ochrany 1/2017 ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
6793051188 telefón OcÚ Slovak Telekom. a.s.
95.24 €
2017041 uloženie odpadu 19.01.2017 -26.01.2017 REKO RECYCLING spol. s r. o.
293.07 €
7258781794 plyn kraj. dielňa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
7190818011 elektrická energia - náj. byty Západoslovenská energetika
-8.37 €
1 držiak, sviet. strada - oprava VO ELCONT spol. s r.o.
2456.83 €
170015 odvoz odpadu 1/2017 CLEAN CITY s.r.o.
1725.10 €
7258761163 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
7308622135 plyn - náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1059.00 €
160577 odvoz odpadu 8/2016 CLEAN CITY s.r.o.
1766.40 €
7218741792 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
2016008 územný plán obce Okoličná na Ostrove Ateliér Olympia, spol. s r.o.
1134.00 €
252016 ozvučenie na hudobnej produkcie LGT REVIVAL BAND Ferenczi Kornél
1000.00 €
160241 závlahový bubon - športové ihrisko B&B TEAM, s.r.o.
3060.00 €
160522 odvoz odpadu 7/2016 CLEAN CITY s.r.o.
1836.40 €
7278591039 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
8601064919 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
3215.54 €
160044 oprava traktora Regama spol. s r.o.
1193.40 €
160414 odvoz odpadu 6/2016 CLEAN CITY s.r.o.
2229.24 €
7298512740 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
1516404 oprava miestnej kom. v obci KOREKT s.r.o.
3690.00 €
160333 odvoz odpadu 5/2016 CLEAN CITY s.r.o.
1766.04 €
7253603564 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
2016102 celoplošná jarná deratizácia obce Derakat
1920.00 €
160235 odvoz odpadu 4/2016 CLEAN CITY s.r.o.
1772.50 €
8601040236 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
4495.54 €
7238620527 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
160157 odvoz odpadu 3/2016 CLEAN CITY s.r.o.
2279.20 €
20160406 odmena advokáta Sotolář Jozef, JUDr.
1346.57 €
7278506721 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
201606 odborná príprava registratúrnych záznamov Heiszová Marta
3600.00 €
1600003 vypracovanie projektovej žiadosti Regionálna poradenská spoločnosť, a.s
1140.00 €
160124 odvoz odpadu 2/2016 CLEAN CITY s.r.o.
1729.76 €
7253559544 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
160029 odvoz odpadu 1/2016 CLEAN CITY s.r.o.
1729.85 €
7228568566 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
7185254757 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1267.00 €
7416851962 nedoplatok plyn - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1293.66 €
7121124151 vyúčt. elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1044.25 €
151001 odvoz odpadu 12/2015 CLEAN CITY s.r.o.
2157.24 €
2015642128 služby 12/2015 Ekeltour spol.s r.o.
1573.20 €
2015642115 oprava strech. býv. požiarnej zbrojnice Ekeltour spol.s r.o.
7091.60 €
201565 oprava a údržba verejného osvetlenia Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1066.75 €
150864 odvoz odpadu za 11/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1855.37 €
201501 nákupné poukážky na deň dôchodcov Attila Mayer - Kovács ABC
1320.00 €
2015642108 uloženie odpadu na sklad KO Ekeltour spol.s r.o.
2572.80 €
7218554116 plyn náj. byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
2015642116 služby za 11/2015 Ekeltour spol.s r.o.
1383.60 €
150781 odvoz odpadu 10/2015 CLEAN CITY s.r.o.
2197.27 €
7468325504 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642099 uloženie odpadu na sklad. KO Ekeltour spol.s r.o.
1723.20 €
2015642105 služby 10/2015 Ekeltour spol.s r.o.
2400.96 €
35815256 plyn nájomné byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
201511143 ubytovanie a stravovacie služby účastníkov medzinárodného sympozia AMNESIA s.r.o.
1368.80 €
150704 odvoz odpadu 9/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1763.62 €
7468286620 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
7165157618 plyn nájomné byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
2015642096 služby 9/2015 Ekeltour spol.s r.o.
3117.60 €
2015642089 uloženie odpadu na sklad KO Ekeltour spol.s r.o.
1008.00 €
2015642088 oprava výtlkov Ekeltour spol.s r.o.
1143.12 €
7010570403 vyúčt. elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
-2943.79 €
150458 zmluva o dielo "Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov" Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
1732.01 €
150581 odvoz odpadu 8/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1791.65 €
2015642084 služby 8/2015 Ekeltour spol.s r.o.
4074.12 €
7458390052 záloha elektrická energia VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
7303301073 plyn nájomné byty Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
2015192 oprava verejného osvetlenia IMPULZ LIGHT s.r.o.
1716.14 €
2015642054 oprava a údržba miest. komunikácií Ekeltour spol.s r.o.
6422.40 €
150519 odvoz odpadov 7/2015 CLEAN CITY s.r.o.
2217.01 €
7458346488 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
7248395326 plyn 26 BJ (1-21) Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1250.00 €
2015642068 údržba náj. bytov, vývoz odp. vody Ekeltour spol.s r.o.
1415.33 €
2015642067 služby 7/2015 Ekeltour spol.s r.o.
5311.86 €
2015642065 oprava výtlkov Ekeltour spol.s r.o.
2564.20 €
150437 odvoz odpadu 6/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1796.10 €
7458312385 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642055 služby 6/2015 Ekeltour spol.s r.o.
6246.52 €
150347 odvoz odpadu 5/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1716.82 €
7458243848 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642050 služby 5/2015 Ekeltour spol.s r.o.
10515.60 €
2015642040 prečistenie verejného priestranstva pri jazere PIRI Ekeltour spol.s r.o.
4881.60 €
150193 projektová dokumentácia - "Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov" Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
7428.00 €
150280 odvoz odpadu 4/2015 CLEAN CITY s.r.o.
2219.71 €
7458178381 eletrická energia - VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642032 služby 4/2015 Ekeltour spol.s r.o.
3187.20 €
15050010 osobný automobil Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
16500.00 €
2015642031 rekonštrukcia zdravotné stredisko Ekeltour spol.s r.o.
2974.75 €
150187 odvoz odpadu 3/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1769.27 €
20150402 právna pomoc Sotolář Jozef, JUDr.
1267.62 €
7419631400 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642021 služby 3/2015 Ekeltour spol.s r.o.
2175.60 €
150065 zameranie skládky odpadov Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
1360.00 €
2015642019 rekonštrukcia garážovej brány DHZ Ekeltour spol.s r.o.
1667.02 €
150132 odvoz odpadu 2/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1748.40 €
7458041010 elektrická energia VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642018 oprava a údržba náj. bytov 26 BJ Ekeltour spol.s r.o.
2413.68 €
2015642017 služby 2/2015 Ekeltour spol.s r.o.
4576.80 €
150051 odvoz odpadu 1/2015 CLEAN CITY s.r.o.
1730.48 €
7438384673 elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
2015642009 údržba náj. bytov 12 BJ Ekeltour spol.s r.o.
1419.50 €
2015642008 služby 1/2015 Ekeltour spol.s r.o.
6314.40 €
7438309992 spotreba elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1176.68 €
140866 odvoz odpadu 12/2014 CLEAN CITY s.r.o.
1548.89 €
2014642114 služby 12/2014 Ekeltour spol.s r.o.
1108.80 €
2014642112 údržba VP Ekeltour spol.s r.o.
4325.40 €
140825 odvoz odpadu 11/2014 CLEAN CITY s.r.o.
1773.72 €
2014642101 služby 11/2014 Ekeltour spol.s r.o.
2275.97 €
201401 nákupné poukážky - deň dôchodcov Ekeltour spol.s r.o.
1350.00 €
2014642098 oprava fasády domu smútku Ekeltour spol.s r.o.
2279.40 €
2014642091 uloženie odpadu na sklad TKO Ekeltour spol.s r.o.
1016.40 €
2014642090 služby 10/2014 Ekeltour spol.s r.o.
2505.60 €
2014642089 oprava domu Hetényiho, vývoz odpadu z dvora, oprava strechy Ekeltour spol.s r.o.
3135.60 €
201411132 ubytovacie a stravovacie služby účastníkov sympozia AMNESIA s.r.o.
1044.50 €
140735 odvoz odpadu 10/2014 CLEAN CITY s.r.o.
2340.06 €
7438136674 záloha elektrická energia - VO Západoslovenská energetika
1150.93 €
2014642087 práce na cintoríne Ekeltour spol.s r.o.
1500.00 €

Zobraziť archív

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: