slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 1/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
internet 1/2019 Položky: internet 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
poistné Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 58.58 Eur, poistné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Komunálna poisťovňa
63.07 €
inzercia Položky: inzercia , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DUEL - PRESS, s.r.o.
192.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
680.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
708.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Položky: záloha plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 331.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
331.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha elektrická energia náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
alikvótna čiastka nákladov vynaložených na akciu Zastávka Okoličná na Ostrove, výstavba a odstránenie nástupišťa Položky: alikvótna čiastka nákladov vynaložených na akciu Zastávka Okoličná na Ostrove, výstavba a odstránenie nástupišťa, 1.000000 ks, Suma položky 2899.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Veľké Kosihy
2899.45 €
protišmykový prostriedok na dlažbu Položky: protišmykový prostriedok na dlažbu, 1.000000 ks, Suma položky 71.88 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
71.88 €
komplexné poistenie podnikateľov Položky: komplexné poistenie podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 825.64 Eur, komplexné poistenie podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 149.63 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
975.27 €
uloženie odpadu 03.01 - 10.01.2019 Položky: uloženie odpadu 03.01 - 10.01.2019, 1.000000 ks, Suma položky 491.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
491.59 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
vyúčt. plyn náj. byt 381/24 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky -45.72 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-45.72 €
ost. odbor. práce na distr. sieti Položky: ost. odbor. práce na distr. sieti, 1.000000 ks, Suma položky 104.26 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
104.26 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 49.84 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
49.84 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke odpadov Položky: monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 696.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
696.60 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
14.28 €
záloha plyn náj. byt 381/24 Položky: záloha plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
inžinierská činnosť Položky: inžinierská činnosť , 1.000000 ks, Suma položky 3996.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
3996.00 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prost. technického zariadenia - verejný rozhlas za rok 2019 Položky: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prost. technického zariadenia - verejný rozhlas za rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
preprava osôb Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
96.00 €
posypová soľ Položky: posypová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 408.76 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
408.76 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 1980.00 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 100.44 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 102.06 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 98.82 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 102.06 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 71.28 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 71.28 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 102.06 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 102.06 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 87.48 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 95.58 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 95.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
3615.54 €
bankové potvrdenie Položky: bankové potvrdenie, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tatra banka
80.00 €
poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti Položky: popl banke, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OTPbanka Slovensko
102.00 €
zrnková káva Položky: zrnková káva, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PROVENDING s.r.o.
100.80 €
grafický návrh a zhotovenie PVC tabúľ Položky: grafický návrh a zhotovenie PVC tabúľ , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
34.00 €
revízia EPS Položky: revízia EPS, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HEZA s. r. o.
180.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
posypová soľ Položky: posypová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
214.50 €
knihy: Tatai Robi: Mesteri fogások Položky: knihy: Tatai Robi: Mesteri fogások, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regioport, s.r.o.
79.50 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Položky: poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 100.41 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
všeob. mat. náj. byt 8 BJ Položky: všeob. mat. náj. byt 8 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 315.24 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IDAMER s.r.o.
315.24 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -4.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.56 €
uloženie odpadu 17.1.-31.1.2019 Položky: uloženie odpadu 17.1.-31.1.2019, 1.000000 ks, Suma položky 645.08 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
645.08 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 2/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
plyn zdrav. stred. Položky: plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
321.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 659.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
659.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 686.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
686.00 €
plyn 394 - náj. byt Položky: plyn 394, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
plyn soc. byt Položky: plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
všeob. mat. kosačka Položky: všeob. mat. kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 354.67 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
354.67 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
plyn náj. byt 378 Položky: plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou Položky: ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Národná geograficko informačná
120.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
41.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 378 Položky: elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
15.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 529.06 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
529.06 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 118.88 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
118.88 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 438.89 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
438.89 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 317.11 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
317.11 €
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
42.60 €
popl. za vypracovanie správy pre účely auditu Položky: popl. za vypracovanie správy pre účely auditu, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VÚB Banka
66.00 €
odvoz odpadu za 1/2019 Položky: odvoz odpadu za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2321.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2321.38 €
mreže Položky: mreže, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SKITUS Automotive s.r.o.
300.00 €
odmena advokáta za 1/2019 Položky: odmena advokáta za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
86.40 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.40 €
uloženie odpadu 7.2. - 14.2.2019 Položky: uloženie odpadu 7.2. - 14.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 471.51 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
471.51 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 36.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
36.44 €
potlače na športových súprav Položky: potlače na športových súprav, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
144.00 €
pračka Položky: pračka , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ondrej Šeben ŠEKO SHOP
170.00 €
čistenie odpadového vedenia náj. byt 18/26, 19/26 Položky: čistenie odpadového vedenia náj. byt 18/26, 19/26, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
126.00 €
výmena nefunkčného PRVN na objekte Nitrianska 378 Položky: výmena nefunkčného PRVN na objekte Nitrianska 378, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
31.86 €
oprava traktorovej kosačky Položky: oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 83.65 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
83.65 €
vyúčt. plyn náj. byt 381/24 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky -75.89 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-75.89 €
bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
uloženie odpadu 15.2. - 28.2.2019 Položky: uloženie odpadu 15.2. - 28.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 752.64 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
752.64 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 3/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
621.00 €
záloha plyn 394 Položky: záloha plyn 394, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 647.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
647.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 302.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
302.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
kultúrne podujatie pre dôchodcov Položky: kultúrne podujatie pre dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sztredová Kristina
400.00 €
účastnícky poplatok na odbornom seminári Položky: účastnícky popl., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie pre lepšiu správu bytových domov
60.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 378 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
15.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
záloha elektrická energia- náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia- náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 130.78 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
130.78 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 385.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
385.45 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 447.85 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
447.85 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 257.17 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
257.17 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
odmena advokáta 2/2019 Položky: odmena advokáta 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
práce vykonané preventivárom obce Položky: práce vykonané preventivárom obce , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
nitrianská 378 Položky: nitrianská 378, 1.000000 ks, Suma položky 48.96 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
48.96 €
všeob. mat. na ZPOZ Položky: všeob. mat. na ZPOZ, 1.000000 ks, Suma položky 420.64 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OLYMP - Jozef Šmrhola
420.64 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
372.00 €
odvoz odpadu 2/2019 Položky: odvoz odpadu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1917.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1917.59 €
voda náj. byt 378 Položky: voda náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 116.54 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
116.54 €
voda náj. byt 541-542 Položky: voda náj. byt 541-542, 1.000000 ks, Suma položky 207.79 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
207.79 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 87.96 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
87.96 €
voda šport. ihrisko Položky: voda šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
16.49 €
voda OcÚ Položky: voda OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
12.10 €
voda 287,288 Položky: voda 287,288, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
23.09 €
voda MKS Položky: voda MKS, 1.000000 ks, Suma položky 149.52 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
149.52 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 392.51 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
392.51 €
voda zdrav. stred. Položky: voda zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
4.39 €
uloženie odpadu 07.03. - 15.03.2019 Položky: uloženie odpadu 07.03. - 15.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 857.48 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
857.48 €
pracovná zdravotná služba Položky: pracovná zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
97.20 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.28 €
techn. prehliadka plyn kotla náj. byt Položky: techn. prehliadka plyn kotla náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
45.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 378 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky -8.71 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-8.71 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky -88.88 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-88.88 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
uloženie odpadu 21.03. - 28.03.2019 Položky: uloženie odpadu 21.03. - 28.03.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1032.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
1032.01 €
všeob. mat. VP Položky: všeob. mat. VP, 1.000000 ks, Suma položky 103.27 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
103.27 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
plyn soc. byt Položky: plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Položky: plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
340.00 €
plyn zdrav. stred. Položky: plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
166.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
354.00 €
plyn 394 Položky: plyn 394, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
mesačný poplatok za pripojenie obj. na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie obj. na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 189.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
189.70 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 438.36 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
438.36 €
odmena advokáta 3/2019 Položky: odmena advokáta 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 360.95 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
360.95 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 381 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 231.68 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
231.68 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
odvoz odpadu 3/2019 Položky: odvoz odpadu 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1956.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1956.38 €
odvoz z veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz z veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 357.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
357.60 €
všeob. mat. 381/16,20 Položky: všeob. mat. 381/16,20, 1.000000 ks, Suma položky 201.37 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TONEX Plus s.r.o.
201.37 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.28 €
koobrábacie práce na kosačke JD X300R Položky: koobrábacie práce na kosačke JD X300R, 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PETISMO s.r.o.
1140.00 €
uloženie odpadu 4.4. - 11.04.2019 Položky: uloženie odpadu 4.4. - 11.04.2019, 1.000000 ks, Suma položky 861.07 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
861.07 €
monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov Položky: monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 512.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
512.40 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
knihy - Komárno a okolie z neba Položky: knihy - Komárno a okolie z neba, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
990.00 €
vyúčt. elektrická energia - nájom. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - nájom. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 41.77 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
41.77 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
1815.54 €
tabuľky TKO Položky: tabuľky TKO, 1.000000 ks, Suma položky 11.03 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CeHaTex, s.r.o.
11.03 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
poistenie majetok a efekt za obdobie 3.7.2019 - 3.7.2020 Položky: poistenie majetok a efekt za obdobie 3.7.2019 - 3.7.2020, 1.000000 ks, Suma položky 93.65 Eur, poistenie majetok a efekt za obdobie 3.7.2019 - 3.7.2020, 1.000000 ks, Suma položky 95.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
188.85 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
uloženie odpadu 18.4. - 25.4.2019 Položky: uloženie odpadu 18.4. - 25.4.2019, 1.000000 ks, Suma položky 665.37 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
665.37 €
čistenie odpadového vedenia Položky: čistenie odpadového vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
308.00 €
odmena advokáta za marec 2019 Položky: odmena advokáta za marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
kanc. potreby - ohlasovňa Položky: kanc. potreby - ohlasovňa, 1.000000 ks, Suma položky 8.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ŠEVT a.s.
8.18 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byty 381 Položky: záloha plyn náj. byty 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
131.00 €
záloha plyn zdrav. stred. Položky: záloha plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136.00 €
záloha plyn 394 Položky: záloha plyn 394, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byty Položky: záloha plyn náj. byty, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.56 €
vypracovanie žiadosti o fin. príspevok pre malé projekty posk. v rámci Fondu malých projektov (Interreg V-A SK - HU) 1. splátka Položky: vypracovanie žiadosti o fin. príspevok pre malé projekty posk. v rámci Fondu malých projektov (Interreg V-A SK - HU) 1. splátka, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
750.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 5/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
internetové pripojenie Položky: internetové pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
posilňovací stroj Položky: posilňovací stroj, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Reinigung Gmbh, s.r.o.
800.00 €
servis služ. vozidlo Položky: servis služ. vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 473.82 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
473.82 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.34 €
preprava osôb Položky: preprava osôb , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vajlik Jozef
450.00 €
oprava traktora Položky: oprava traktora , 1.000000 ks, Suma položky 611.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
611.40 €
poisteni majetku a zodpovednosti Položky: poisteni majetku a zodpovednosti, 1.000000 ks, Suma položky 100.41 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
tabuľka - skládka TKO Položky: tabuľka - skládka TKO, 1.000000 ks, Suma položky 6.24 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CeHaTex, s.r.o.
6.24 €
služby spojené s prevádzkovaním VO Položky: služby spojené s prevádzkovaním VO, 1.000000 ks, Suma položky 215.21 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IMPULZ LIGHT s.r.o.
215.21 €
odvoz odpadu 4/2019 Položky: odvoz odpadu 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1962.86 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1962.86 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
uloženie odpadu 02.05. - 10.05.2019 Položky: uloženie odpadu 02.05. - 10.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1020.78 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
1020.78 €
cisterna promot Položky: cisterna promot, 1.000000 ks, Suma položky 11.72 Eur, cisterna promot, 1.000000 ks, Suma položky 16.23 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
27.95 €
doména a webhosting Položky: doména a webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur, doména a webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wbx, s.r.o.
72.00 €
personálny a mzdový poradca podnikateľa predplatné na rok 2020 Položky: personálny a mzdový poradca podnikateľa predplatné na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 104.92 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca podnikateľa
104.92 €
všeob. mat. DHZ Položky: všeob. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 159.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SPORTISIMO SK s.r.o.
159.50 €
akreditovaný kurz: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska Položky: akreditovaný kurz: Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
350.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 16/26BJ Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 16/26BJ, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
smetné nádoby Položky: smetné nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
poistenie Položky: poistenie , 1.000000 ks, Suma položky 20.93 Eur, poistenie , 1.000000 ks, Suma položky 29.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
49.94 €
organizovanie Športového dňa 8 obcí Položky: organizovanie Športového dňa 8 obcí, 1.000000 ks, Suma položky 133.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Brestovec
133.80 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
odmena advokáta 5/2019 Položky: odmena advokáta 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
audítorské overenie individuálnej účtovnej závierky a správnosti vedenia účt. obce za rok 2018, správa audítora a overenia súladu údajov VS s auditovanou ÚZ Položky: audítorské overenie individuálnej účtovnej závierky a správnosti vedenia účt. obce za rok 2018, správa audítora a overenia súladu údajov VS s auditovanou ÚZ, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SiSA auditing spol. s r.o.
720.00 €
farebný výtlačok na obecné dni Položky: farebný výtlačok na obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
166.45 €
uloženie odpadu 16.5. - 30.5.2019 Položky: uloženie odpadu 16.5. - 30.5.2019, 1.000000 ks, Suma položky 976.67 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
976.67 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn 394 Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
27.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha elektrická energia náj. byt 381/16 Položky: záloha elektrická energia náj. byt 381/16, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
práce vykonané preventivárom obce Položky: práce vykonané preventivárom obce, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 6/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
autorská odmena za lincenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: autorská odmena za lincenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
80.40 €
všeob. mat. na obecné oslavy Položky: všeob. mat. na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 132.02 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
132.02 €
príves, oporné koleso, držiak na oporného kolesa Položky: príves, oporné koleso, držiak na oporného kolesa, 1.000000 ks, Suma položky 514.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ANTS s.r.o.
514.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
odmena advokáta od 1.4. - 30.09.2019 Položky: odmena advokáta od 1.4. - 30.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1623.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1623.38 €
predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II.polrok 2019 Položky: predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II.polrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo DANUBIUS
13.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 266.51 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
266.51 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 196.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
196.01 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 148.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
148.19 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 332.98 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
332.98 €
všeob. mat. na obecné oslavy Položky: všeob. mat. na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 170.30 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Firma KOŠÍK- siete s.r.o.
170.30 €
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov, od 6/2019 - 11/2019 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov, od 6/2019 - 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 144.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
144.60 €
odvoz veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 435.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
435.60 €
odvoz odpadu 5/2019 Položky: odvoz odpadu 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2395.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2395.28 €
ozvučenie a hudobná produkcia na obecné oslavy Položky: ozvučenie a hudobné produkcia na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gábor
900.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.90 €
servisné práce na systéme EPS v športovej hale Položky: servisná práce na systéme EPS v športovej hale, 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HEZA s. r. o.
142.80 €
pozemný postrek proti komárom v obci Položky: pozemný postrek proti komárom v obci, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BIODECONTA
990.00 €
interaktívne pohybové predstavenie na obecné oslavy Položky: interaktívne pohybové predstaveni na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Belovics Alexander - KNICK-KNACK
160.00 €
vystúpenie spevácko-tanečnej skupiny Felvidéki Lányok Társulata Položky: vystúpenie spevácko-tanečnej skupiny Felvidéki Lányok Társulata, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Cool Club Slovakia
370.00 €
pekárenské výrobky na obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 211.07 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Pavel Šťastný - MINIPEK
211.07 €
uloženie odpadu 06.06. - 13.06.2019 Položky: uloženie odpadu 06.06. - 13.06.2019, 1.000000 ks, Suma položky 761.85 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
761.85 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
pracovná zdravotná služba 2. štvrťrok Položky: pracovná zdravotná služba 2. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
97.20 €
všeob. mat. náj. byty Položky: všeob. mat. náj. byty, 1.000000 ks, Suma položky 286.75 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TONEX Plus s.r.o.
286.75 €
nafukovací hrad pre deti na obecné oslavy Položky: nafukovací hrad pre deti na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 406.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: RAJ ATRAKCIÍ s.r.o.
406.00 €
bezpečnostná služba Položky: bezpečnostná služba, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
300.00 €
palivové drevo na obecné oslavy Položky: palivové drevo na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
60.00 €
knihy na rozlúčku zo školou Položky: knihy na rozlúčku zo školou, 1.000000 ks, Suma položky 159.84 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Talamon, s.r.o.
159.84 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 2598.86 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 87.48 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 90.72 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 35.64 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 85.86 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 98.82 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 90.72 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 87.48 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 87.48 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 79.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
4740.74 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 2106.50 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 79.38 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 87.48 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 77.76 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 82.62 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 72.90 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 90.72 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 93.96 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 425.88 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 85.86 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 90.72 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
3845.54 €
vypracovanie odborného posudku k zmene režimu monitorovanie rekultivovanej skládky TKO Položky: vypracovanie odborného posudku k zmene režimu monitorovanie rekultivovanej skládky TKO, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
324.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.00 €
stan biely na obecné oslavy Položky: stan biely na obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Comorra Servis
50.00 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
uloženie odpadu 18.6. - 27.6.2019 Položky: uloženie odpadu 18.6. - 27.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 937.29 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
937.29 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn náj. byt Položky: záloha plyn náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha elektrická energia náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.00 €
záloha elektrická energia- náj. byt 380/16 Položky: záloha elektrická energia- náj. byt 380/16, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
23.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 7/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
odmena advokáta 6/2019 Položky: odmena advokáta 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
internetové pripojenie Položky: internetové pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 286.31 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
286.31 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 247.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
247.74 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 136.79 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
136.79 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 252.49 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
252.49 €
kontrola bezpečnosti detského ihriska vo dvore MŠ Položky: kontrola bezpečnosti detského ihriska vo dvore MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
220.80 €
vypracovanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom je udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v obci Okoličná na Ostrove, porad. činnosť v obl. odpadového hosp. od 1.5. do 25.6.2019 Položky: vypracovanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom je udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v obci Okoličná na Ostrove, porad. činnosť v obl. odpadového hosp. od 1.5. do 25.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DS-MAR s.r.o.
850.00 €
odvoz veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 232.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
232.80 €
odvoz odpadu 6/2019 Položky: odvoz odpadu 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1948.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1948.70 €
storno faktúry za opakov. dodávky plynu - náj. byty Položky: storno faktúry za opakov. dodávky plynu - náj. byty, 1.000000 ks, Suma položky -5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-5.00 €
vyúčt. plyn - náj. byt Položky: vyúčt. plyn - náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky -4.94 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.94 €
poistenie majetok a efekt za obdobie 26.9.2019 - 26.9.2020 Položky: poistenie majetok a efekt za obdobie 26.9.2019 - 26.9.2020, 1.000000 ks, Suma položky 37.84 Eur, poistenie majetok a efekt za obdobie 26.9.2019 - 26.9.2020, 1.000000 ks, Suma položky 104.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
142.40 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
zváračské práce Položky: zváračské práce, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nagy Viktor
210.00 €
kontrola a čistenie komínov OcÚ, šport. ihrisko Položky: kontrola a čistenie komínov OcÚ, šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Balogh KONT-KOM
45.00 €
kontrola a čistenie komínov náj. byty Položky: kontrola a čistenie komínov náj. byty, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Balogh KONT-KOM
117.00 €
vyhotovenie geom. plánu č. 230/2019 v kat. úz. Okoličná na Ostrove Položky: vyhotovenie geom. plánu č. 230/2019 v kat. úz. Okoličná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: MHLGEO s.r.o.
227.00 €
Projektová dokumentácia - vonkajšie javisko Položky: Projektová dokumentácia - vonkajšie javisko, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. arch. Király Tibor - K-PROJEKT
2000.00 €
monitorovanie aktuálneho výskytu kalamitných komárov v obci a okolí a vypracovanie správy Položky: monitorovanie aktuálneho výskytu kalamitných komárov v obci a okolí a vypracovanie správy , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O
300.00 €
vrátenie nespotr. jedálnych kupónov Položky: vrátenie nespotr. jedálnych kupónov, 1.000000 ks, Suma položky -3800.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
-3800.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.34 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
uloženie odpadu 04.07. - 11.07.2019 Položky: uloženie odpadu 04.07. - 11.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 697.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
697.22 €
znalecký posudok - rod. dom so súpis. číslom 59 Položky: znalecký posudok - rod. dom so súpis. číslom 59, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Asana - Ing. Alžbeta Chovanová
200.00 €
čistenie odpadového vedenia Položky: čistenie odpadového vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
384.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
poistenie majetok a efekt 10.10.2019 - 10.10.2020 Položky: poistenie majetok a efekt 10.10.2019 - 10.10.2020, 1.000000 ks, Suma položky 66.98 Eur, poistenie majetok a efekt 10.10.2019 - 10.10.2020, 1.000000 ks, Suma položky 231.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
298.17 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380/16 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380/16, 1.000000 ks, Suma položky -10.21 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-10.21 €
PZP služ. vozidlo Položky: PZP služ. vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 18.98 Eur, PZP služ. vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 92.77 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
111.75 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
preprava DHZO Položky: preprava DHZO , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VIOLA JOZEF - JOSSI BUS+PARTY
120.00 €
preprava DHZO Položky: preprava DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VIOLA JOZEF - JOSSI BUS+PARTY
60.00 €
preprava - Položky: preprava - , 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VIOLA JOZEF - JOSSI BUS+PARTY
186.00 €
havarijné poistenie AUTOMAX Položky: havarijné poistenie AUTOMAX , 1.000000 ks, Suma položky 48.28 Eur, havarijné poistenie AUTOMAX , 1.000000 ks, Suma položky 235.94 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
284.22 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Položky: poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 100.41 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
mesačný popl. za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný popl. za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
odvoz odpadovej vody Položky: odvoz odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Spitznágel Ladislav
25.00 €
uloženie odpadu 16.7. - 25.7.2019 Položky: uloženie odpadu 16.7. - 25.7.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1080.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
1080.34 €
odvoz veľkoobjemové kontajnera Položky: odvoz veľkoobjemové kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 463.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
463.20 €
odvoz odpadu za 7/2019 Položky: odvoz odpadu za 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1916.75 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1916.75 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
64.00 €
záloha plyn zdrav. stred. Položky: záloha plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
25.00 €
záloha plyn náj. byt Položky: záloha plyn náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.00 €
plachta s okami na oceľovú konštrukciu Položky: plachta s okami na oceľovú konštrukciu , 1.000000 ks, Suma položky 715.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marián tóth - TM autoplachty
715.20 €
všeob. mat. posilňovňa Položky: všeob. mat. posilňovňa, 1.000000 ks, Suma položky 1002.08 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
1002.08 €
servis plynového kotla náj. byt 26 BJ Položky: servis plynového kotla náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
65.00 €
servisná činnosť o služby k APV KORWIN 8/2019 Položky: servisná činnosť o služby k APV KORWIN 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
deratizácia v obci Položky: deratizácia v obci , 1.000000 ks, Suma položky 1920.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Derakat
1920.00 €
tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 219.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
219.60 €
záloha elektrická energia náj .byt 380 Položky: záloha elektrická energia náj .byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
vypracovanie žiadosti o fin. príspevok pre malé projekty posk. v rámci Fondu malých projektov (Interreg V-A SK-HU) 2. splátka Položky: vypracovanie žiadosti o fin. príspevok pre malé projekty posk. v rámci Fondu malých projektov (Interreg V-A SK-HU) 2. splátka, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
750.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 382.67 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
382.67 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 137.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
137.70 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 273.25 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
273.25 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 309.52 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
309.52 €
prevádzanie s dravými vtákmi - deň rodiny Položky: prevádzanie s dravými vtákmi - deň rodiny, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Varga Gabriel
250.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.68 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.68 €
odmena advokáta za 7/2019 Položky: odmena advokáta za 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
tričká pre DHZ Položky: tričká pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 517.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
517.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.34 €
oceľová flaša 6.0 l, 30Mpa s ventilom Položky: oceľová flaša 6.0 l, 30Mpa s ventilom, 1.000000 ks, Suma položky 1369.98 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
1369.98 €
uloženie odpadu 01.08. - 15.08.2019 Položky: uloženie odpadu 01.08. - 15.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1339.32 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
1339.32 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 36.49 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
36.49 €
všeob. mat. DHZ Položky: všeob. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1650.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Florian
1650.59 €
dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku Položky: dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Petina, Ingrid Lineková
70.00 €
všeob. mat. DHZ Položky: všeob. mat. DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 192.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Florian
192.19 €
členský príspevok na rok 2019 Položky: členské príspevky, 1.000000 ks, Suma položky 223.65 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie miest a obcí Žitného ostrova
223.65 €
lets enkrypt www.okolicnanaostrove.sk na obdobie od 23.8.2019 do 22.8.2020 Položky: lets enkrypt www.okolicnanaostrove.sk na obdobie od 23.8.2019 do 22.8.2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur, lets enkrypt www.okolicnanaostrove.sk na obdobie od 23.8.2019 do 22.8.2020, 1.000000 ks, Suma položky 38.47 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: webex.digital s.r.o.
60.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
uloženie odpadu 22.8. - 29.8.2019 Položky: uloženie odpadu 22.8. - 29.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 618.95 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
618.95 €
záloha plyn náj. byt 381/26 Položky: záloha plyn náj. byt 381/26, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt Položky: záloha plyn náj. byt , 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn náj. byt Položky: záloha plyn náj. byt , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn náj. byt Položky: záloha plyn náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
110.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
105.00 €
oprava kardánu a brzdy Položky: oprava kardánu a brzdy, 1.000000 ks, Suma položky 145.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
145.34 €
záloha elektriny náj. byt Položky: záloha elektriny náj. byt , 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.00 €
internetové pripojenie Položky: internetové pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, internetové pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 9/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
vykonané práce v mesiaci august 2019 pri hasičskej zbrojnici Položky: vykonané práce v mesiaci august 2019 pri hasičskej zbrojnici, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Németh Jozef
840.00 €
všeob. mat. zdravotné stredisko Položky: všeob. mat. zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 3290.16 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
3290.16 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 90.24 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
90.24 €
práce vykonané preventivárom obce za mesiace jún, júl, august Položky: práce vykonané preventivárom obce za mesiace jún, júl, august, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
beton - MŠ Položky: beton - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 295.68 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ACT Trávnik s.r.o.
295.68 €
klimatizácia do MKS Položky: klimatizácia do MKS, 1.000000 ks, Suma položky 4900.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
4900.00 €
odvoz odpadu 8/2019 Položky: odvoz odpadu 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2405.72 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2405.72 €
fitnes guma - Popey Gim Položky: fitnes guma - Popey Gim, 1.000000 ks, Suma položky 609.90 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - BOROVI
609.90 €
voda - nitrianská 287, 288 Položky: voda - nitrianská 287, 288, 1.000000 ks, Suma položky 72.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
72.56 €
voda zdrav. stredisko Položky: voda zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 13.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
13.19 €
voda OcÚ Položky: voda OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
34.08 €
voda cintorín Položky: voda cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 204.49 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
204.49 €
oprava plyn kotla v náj. bytov 381/16 Položky: oprava plyn kotla v náj. bytov 381/16, 1.000000 ks, Suma položky 894.36 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Plynotherm s.r.o.
894.36 €
zriadenie webovej aplikácie www.okolicnanaostrove.sk Položky: zriadenie webovej aplikácie www.okolicnanaostrove.sk, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: webex.digital s.r.o.
792.00 €
vyúčt. elektrická energia VO Položky: vyúčt. elektrická energia VO, 1.000000 ks, Suma položky 363.78 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
363.78 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 295.32 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
295.32 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 161.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
161.28 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 380.14 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
380.14 €
čistenie odpadového vedenia v NŠ Položky: čistenie odpadového vedenia v NŠ , 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
128.00 €
zber údajov ku knižnej publikácii pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Okoličná na Ostrove Položky: zber údajov ku knižnej publikácii pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Okoličná na Ostrove , 1.000000 ks, Suma položky 1750.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PHDr. Eva Dénesová - Galéria Dénes
1750.00 €
záloha za elektrickú energiu - náj. byt 380 Položky: záloha za elektrickú energiu - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.28 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
324.00 €
voda náj. byt 378 Položky: voda náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 341.93 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
341.93 €
voda náj. byt 541 - 542 Položky: voda náj. byt 541 - 542, 1.000000 ks, Suma položky 521.14 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
521.14 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 245.17 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
245.17 €
voda futbalové ihrisko Položky: voda futbalové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 122.04 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
122.04 €
voda MKS Položky: voda MKS, 1.000000 ks, Suma položky 404.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
404.59 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 800.39 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
800.39 €
uloženie odpadu 05.09. - 12.09.2019 Položky: uloženie odpadu 05.09. - 12.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 715.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
715.44 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
odmena advokáta 8/2019 Položky: odmena advokáta 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
pracovná zdravotná služba Položky: pracovná zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
97.20 €
komplexné poistenie podnikateľov Položky: komplexné poistenie podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 191.55 Eur, komplexné poistenie podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 807.23 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
998.78 €
stavebné práce - Rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu Položky: stavebné práce - Rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu, 1.000000 ks, Suma položky 13662.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Stabac spol. s r. o.
13662.18 €
predplatné časopisu PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2020 Položky: predplatné časopisu PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca s.r.o.
38.00 €
alikvótna čiastka nákladov - Zastávka Okoličná na Ostrove, výstavba a odstránenie nástupišťa Položky: alikvótna čiastka nákladov - Zastávka Okoličná na Ostrove, výstavba a odstránenie nástupišťa, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Veľké Kosihy
120.00 €
bezpečnostno - technická služba a technika požiarnej ochrany Položky: bezpečnostno - technická služba a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -6.52 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.52 €
vyúčt. plyn náj. byt 541 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 541, 1.000000 ks, Suma položky 1.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1.50 €
návrh sklonových pomerov pre odvádzanie dažďových vôd - pre stavbu Malá obecná kompostáreň Položky: návrh sklonových pomerov pre odvádzanie dažďových vôd - pre stavbu Malá obecná kompostáreň, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kubing s.r.o.
180.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 52.12 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
52.12 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
uloženie odpadu 19.09.2019 Položky: uloženie odpadu 19.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 328.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
328.58 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn športové ihrisko Položky: záloha plyn športové ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 341.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
341.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
160.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 328.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
328.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381/26 Položky: záloha plyn náj. byt 381/26, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
19.00 €
maďarská mutácia Položky: maďarská mutácia, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: webex media s.r.o.
180.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
zrkadlo obdĺžnikové akryl Položky: zrkadlo obdĺžnikové akryl, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Chovanec Patrik
169.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 378 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 541 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 541, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
predplatné časopisu PaM na rok 2020 Položky: predplatné časopisu PaM na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca s.r.o.
38.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
odmena advokáta 9/2019 Položky: odmena advokáta 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 415.75 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
415.75 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 356.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
356.50 €
inzerát v týžd. Delta č. 41 Položky: inzerát v týžd. Delta č. 41, 1.000000 ks, Suma položky 211.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Delta Kt s.r.o.
211.00 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 263.54 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
263.54 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 145.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
145.74 €
uloženie odpadu na skládke TKO Veľké Kosihy za obdobie 9/2019 Položky: uloženie odpadu na skládke TKO Veľké Kosihy za obdobie 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 379.36 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
379.36 €
všeob. mat. na deň dôchodcov Položky: všeob. mat. na deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 64.13 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
64.13 €
školenie Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 42.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
42.60 €
prevedenie kontroly bezp. plyn. spotrebičov Položky: Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Balogh Ladislav
87.40 €
preprogramovanie rádiostaníc pre DHZ Okoličná na Ostrove Položky: preprogramovanie rádiostaníc pre DHZ Okoličná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 312.26 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TherraComm, s.r.o.
312.26 €
vyprac. dokum. - vyhodnotenie priorít Komunitného plánu soc. služieb obce Položky: vyprac. dokum. - vyhodnotenie priorít Komunitného plánu soc. služieb obce, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vida Jozef, Ing.
15.00 €
odvoz odpadu 9/2019 Položky: odvoz odpadu 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1905.48 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1905.48 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -4.78 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.78 €
rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu Položky: rekonštrukcia skladu na hasičskú zbrojnicu, 1.000000 ks, Suma položky 3895.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Stabac spol. s r. o.
3895.74 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.34 €
uloženie odpadu 10.10.2019 Položky: uloženie odpadu 10.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 115.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
115.60 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
plastové okná s montážou Položky: plastové okná s montážou, 1.000000 ks, Suma položky 3816.41 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovakia Trans TO s.r.o.
3816.41 €
hudobné vystúpenie na podujatí deň dôchodcov Položky: hudobné vystúpenie na podujatí deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Silvia Oravec
400.00 €
všeob. mat. OcÚ Položky: všeob. mat. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 39.02 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
39.02 €
užívanie softwaru Office 365 Business na 5 PC v priebehu 1 roka, preinštalovanie OS W10, nastavenie a inštalácia notebooku Položky: užívanie softwaru Office 365 Business na 5 PC v priebehu 1 roka, preinštalovanie OS W10, nastavenie a inštalácia notebooku, 1.000000 ks, Suma položky 259.02 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
259.02 €
povinné zverejňovanie Položky: povinné zverejňovanie, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: webex.digital s.r.o.
468.00 €
pekárenské výrobky na deň dôchodcov Položky: pekárenské výrobky na deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 82.24 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARTA-spol, s. r. o.
82.24 €
predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ na rok 2020 Položky: predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wolters Kluwer s. r. o.
89.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 541 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 541, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
37.05 €
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne inštalovaný výkon kotlovdo 250 kW, vonkajšia prehliadka tlakových nádob s objemom do 200 litrov Položky: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne inštalovaný výkon kotlovdo 250 kW, vonkajšia prehliadka tlakových nádob s objemom do 200 litrov, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REVIZIE TI s.r.o.
264.00 €
PZP - DHZO - KN158AV Položky: PZP - DHZO - KN158AV, 1.000000 ks, Suma položky 225.49 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
225.49 €
PZP - DHZO - KN815DJ Položky: PZP - DHZO - KN815DJ, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, PZP - DHZO - KN815DJ, 1.000000 ks, Suma položky 157.63 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
158.94 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
kontrola RHP, kontrola požiarnych hydrantov...- nájomné byty, OcÚ, športová hala Položky: kontrola RHP, kontrola požiarnych hydrantov...- nájomné byty, OcÚ, športová hala, 1.000000 ks, Suma položky 662.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kobza Oliver - TEPO servis
662.22 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 1053.25 Eur, jedálne kupóny , 1.000000 ks, Suma položky 861.75 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
1930.54 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky -12.24 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-12.24 €
údržba VO a VR Položky: údržba VO a VR, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1358.00 €
protiskluzový podlahový prostredek Položky: protiskluzový podlahový prostredek , 1.000000 ks, Suma položky 143.75 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VMBal s.r.o.
143.75 €
oprava rádiostanice Položky: oprava rádiostanice, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
93.60 €
licencia na IS KORWIN Položky: licencia na IS KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
600.00 €
oprava a modernizácia budovy zdravotného strediska - zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska Položky: oprava a modernizácia budovy zdravotného strediska - zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska, 1.000000 ks, Suma položky 7293.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Stabac spol. s r. o.
7293.80 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2019 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
160.00 €
uloženie odpadu 17.10. - 31.10.2019 Položky: uloženie odpadu 17.10. - 31.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 375.90 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
375.90 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 542.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
542.00 €
záloha plyn zdrav. stred. Položky: záloha plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
264.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 564.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
564.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Položky: záloha plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
148.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
dopravná značka a držiak dopravnej značky Položky: dopravná značka a držiak dopravnej značky, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Smaltovňa Holíč,s.r.o.
112.00 €
odmena advokáta 10/2019 Položky: odmena advokáta 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
toner, údržba kopírovacieho stroja Položky: toner, údržba kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, toner, údržba kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
108.00 €
špeciálná reflexná fólia na hasičské vozidlo Položky: špeciálná reflexná fólia na hasičské vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
110.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 90.08 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
90.08 €
zrnková káva Položky: zrnková káva, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PROVENDING s.r.o.
100.80 €
vyúčt. plyn náj. byt 381/26 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381/26, 1.000000 ks, Suma položky -2.85 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2.85 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.58 €
preprava osôb - klub dôchodcov Položky: preprava osôb - klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
48.00 €
elektrická energia - náj. byt 378 Položky: elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
stráženie cintorínu Položky: stráženie cintorínu, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
240.00 €
alikvótna čiastka nákladov na akciu Zastávka Okoličná na Ostrove - výstavba a odstránenie nástupišťa Položky: alikvótna čiastka nákladov na akciu Zastávka Okoličná na Ostrove - výstavba a odstránenie nástupišťa, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Veľké Kosihy
120.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany a Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany a , 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Položky: Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
uloženie odpadu 1.10. - 31.10.2019 Položky: uloženie odpadu 1.10. - 31.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1654.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Komunálna spoločnosť s.r.o.
1654.22 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
204.00 €
odvoz odpadu 10/2019 Položky: odvoz odpadu 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2379.72 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2379.72 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 170.42 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
170.42 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
51.22 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 300.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
300.22 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 423.11 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
423.11 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 480.11 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
480.11 €
odmena advokáta za 01.10.2019 - 31.03.2019 Položky: Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1342.58 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
54.40 €
vypracovanie aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v obci Okoličná na Ostrove Položky: Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DS-MAR s.r.o.
393.40 €
všeob. mat. náj. byty Položky: všeob. mat. náj. byty, 1.000000 ks, Suma položky 338.92 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VMBal s.r.o.
338.92 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky -7.37 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-7.37 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 367.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
367.20 €
odmena advokáta za 5/2018 Položky: odmena advokáta za 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
smet. vrec. - obecné oslavy Položky: smet. vrec. - obecné oslavy, 1.000000 ks, Suma položky 16.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
16.01 €
audítorské overenie IUZ a správnosti vedenia účt., správa audítora a overenie súladu údajov VS s auditovanou ÚZ Položky: audítorské overenie IUZ a správnosti vedenia účt., správa audítora a overenie súladu údajov VS s auditovanou ÚZ, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SiSA auditing spol. s r.o.
348.00 €
čiastočné náklady na org. športového dňa 8 obcí Položky: čiastočné náklady na org. športového dňa 8 obcí, 1.000000 ks, Suma položky 151.46 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Trávnik
151.46 €
tričká - obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 135.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
135.80 €
vykon. služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzk.v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie od júna do novembra 2018 Položky: vykon. služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzk.v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie od júna do novembra 2018, 1.000000 ks, Suma položky 144.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
144.60 €
poháre na obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 409.35 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fitus Melinda - ME-GA Sport
409.35 €
detské tričká - obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
192.00 €
ozvučenie a hudobná produkcia - obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gabriel
900.00 €
organizovanie súťaže silných mužov na obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017
100.00 €
telefón OcÚ Položky: telefón OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 47.04 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
47.04 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 36.98 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
36.98 €
pracovná zdravotná služba Položky: pracovná zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
97.20 €
predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2018 Položky: predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 10.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
palivové drevo - obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
150.00 €
všeob. mat. - obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 53.10 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
53.10 €
všeob. mat. - obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 295.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
295.28 €
preprava osôb DHZO dňa 16.06.2018 Položky: preprava osôb DHZO dňa 16.06.2018, 1.000000 ks, Suma položky 167.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
167.70 €
pekárenské výrobky na obecné oslavy Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 192.16 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARTA-spol, s. r. o.
192.16 €
rutinná údržba miest. - Popey Gym Položky: oprava Popey Gym , 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
380.00 €
rutinná údržba miest. - Popey Gym Položky: rutinná údržba miest. - Popey Gym, 1.000000 ks, Suma položky 695.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
695.00 €
uloženie odpadu 06.06. - 14.06.2018 Položky: uloženie odpadu 06.06. - 14.06.2018, 1.000000 ks, Suma položky 611.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
611.19 €
inzerát v týžd. DELTA Položky: inzerát v týžd. DELTA, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo KT s.r.o.
70.00 €
čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov Položky: čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
192.00 €
práce spojenéso zabezp. VO - Okoličná na Ostrove - uzatvorenia a rekultivácia skládky odpadov Položky: práce spojenéso zabezp. VO - Okoličná na Ostrove - uzatvorenia a rekultivácia skládky odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 2276.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
2276.40 €
junkers ZWB - 24 - 3CE náj. byt 381/21 Položky: junkers ZWB - 24 - 3CE náj. byt 381/21, 1.000000 ks, Suma položky 1362.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
1362.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 2970.00 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 179.01 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 169.83 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 111.69 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 169.83 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 171.36 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 171.36 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 171.36 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 175.95 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 177.48 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 175.95 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 175.95 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 145.71 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 171.36 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 171.36 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5415.54 €
poistenie majetku a efekt Položky: poistenie majetku a efekt, 1.000000 ks, Suma položky 86.71 Eur, poistenie majetku a efekt, 1.000000 ks, Suma položky 88.15 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
174.86 €
maľovaná mapa deťom Položky: maľovaná mapa deťom , 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
240.00 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
odborná skúška a odborná prehliadka - predajne COOP Jednota Položky: odborná skúška a odborná prehliadka - predajne COOP Jednota, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
120.00 €
školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO Položky: školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
340.00 €
stráženie - obecné oslavy 2018 Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
250.00 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
plyn soc. byt Položky: plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Položky: plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 1288.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn šport. ihrisko Položky: plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
81.00 €
plyn zdrav. stredisko Položky: plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
40.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
88.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 7/2018 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
vrátené nespotrebované jedálne kupóny Položky: vrátené nespotrebované jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky -387.43 Eur, vrátené nespotrebované jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky -319.77 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
-707.20 €
všeob. mat. náj. byty Položky: všeob. mat. náj. byty , 1.000000 ks, Suma položky 208.26 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TONEX Plus s.r.o.
208.26 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 88.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
88.01 €
Vyhodnotenie podkladov Obce Okoličná na Ostrove pre POH 2016-2020 Položky: Vyhodnotenie podkladov Obce Okoličná na Ostrove pre POH 2016-2020, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CCIPOS GROUP
380.00 €
uloženie odpadu 18.06 - 28.06.2018 Položky: uloženie odpadu 18.06 - 28.06.2018, 1.000000 ks, Suma položky 469.55 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
469.55 €
internet Položky: internet , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
vstupenky na predstavenie Mágnás Miska Položky: vstupenky na predstavenie Mágnás Miska, 1.000000 ks, Suma položky 544.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sztredová Kristina
544.00 €
odmena advokáta 6/2018 Položky: odmena advokáta 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 179.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
179.80 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 248.32 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
248.32 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 329.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
329.22 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 142.88 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
142.88 €
školenie (1. polrok) v zmysle zmluvy o poverení k plneniu úloh Čl.1ods.1 písm.b k zabezpečeniu povinnosti zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. §46 písm.b) Položky: školenie (1. polrok) v zmysle zmluvy o poverení k plneniu úloh Čl.1ods.1 písm.b k zabezpečeniu povinnosti zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. §46 písm.b), 1.000000 ks, Suma položky 42.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
42.60 €
všeob. mat. na rodinný deň Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
45.80 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 429.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
429.60 €
odvoz odpadu 6/2018 Položky: odvoz odpadu 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1722.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1722.19 €
elektrická energia - náj. byt 378 Položky: elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprav. na výkon kolekt.správy k hudob.dielam na území SF vydaným MK SR Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprav. na výkon kolekt.správy k hudob.dielam na území SF vydaným MK SR, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
80.40 €
odborná skúška a prehliadka vyhrad. techn. zariadení elektrických - elektrická prípojka - náj. byt 381/19 Položky: odborná skúška a prehliadka vyhrad. techn. zariadení elektrických - elektrická prípojka - náj. byt 381/19, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
tričká s potlačou Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kreatíva
840.00 €
zákonné minimum obce Položky: zákonné minimum obce, 1.000000 ks, Suma položky 269.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOTAC s.r.o.
269.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.34 €
kurz prvej pomoci pre členov DHZO Okoličná na Ostrove Položky: kurz prvej pomoci pre členov DHZO Okoličná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚZEMNÝ SPOLOK KOMÁRNO
138.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 36.98 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
36.98 €
elektrická energia - náj. byt Položky: elektrická energia - náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
všeob. mat. nájomné byty Položky: všeob. mat. nájomné byty, 1.000000 ks, Suma položky 249.48 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
249.48 €
všeob. mat. zdrav. stredisko Položky: všeob. mat. zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 349.93 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
349.93 €
uloženie odpadu 05.07. - 12.07.2018 Položky: uloženie odpadu 05.07. - 12.07.2018, 1.000000 ks, Suma položky 603.62 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
603.62 €
kontrola bezpečnosti detského ihriska Položky: kontrola bezpečnosti detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
220.80 €
cisterna Pomot T544/3 Položky: cisterna Pomot T544/3, 1.000000 ks, Suma položky 15000.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
15000.00 €
koobrábacie práce - kosačka JD hriadeľ Položky: koobrábacie práce - kosačka JD hriadeľ, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PETISMO s.r.o.
315.00 €
traktor FARMTRAC 675 DTN Položky: traktor FARMTRAC 675 DTN, 1.000000 ks, Suma položky 39732.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
39732.00 €
oprava plyn kotla Položky: oprava plyn kotla , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
195.00 €
bezpečnostno-technická služba a technika požiarnej ochrany Položky: bezpečnostno-technická služba a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Položky: poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 100.41 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
sprostredkovanie vystúpenia na podujatia Sútaž vo varení Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regioport, s.r.o.
300.00 €
nafukovacia atrakcia - Deň rodiny Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 366.88 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ALINEA s.r.o.
366.88 €
materiál na tábor Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 145.62 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OPTYS, spol. s r.o.
145.62 €
mäsové výrobky na Deň rodiny Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 130.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
130.60 €
stravovanie v letnom tábore Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOREA, spol. s r.o.
300.00 €
všeob. materiál náj.byty Položky: všeob. materiál náj.byty, 1.000000 ks, Suma položky 48.91 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TONEX Plus s.r.o.
48.91 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 8/2018 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
elektrická energia - náj. byt 380/380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380/380, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
88.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
81.00 €
plyn zdrav. stredisko Položky: plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
40.00 €
plyn šport. ihrisko Položky: plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn náj. byt 378 Položky: plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 1288.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn soc. byt Položky: plyn soc. byt , 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
materiál a oprava traktorovej kosačky Položky: materiál a oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 168.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
168.01 €
odmena advokáta 7/2018 Položky: odmena advokáta 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
internet Položky: internet , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
elektrická energia - náj. byt 378 Položky: elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.08 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.08 €
džbány, doprava Položky: džbány, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 78.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Alza.cz a.s.
78.58 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 193.03 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
193.03 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 373.55 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
373.55 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
143.30 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 325.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
325.99 €
odvoz odpadu 7/2018 Položky: odvoz odpadu 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1702.01 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1702.01 €
uloženie odpadu 19.7 - 31.7.2018 Položky: uloženie odpadu 19.7 - 31.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 536.72 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
536.72 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 508.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
508.80 €
diagnostika stroja a oprava traktorovej kosačky Položky: diagnostika stroja a oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, diagnostika stroja a oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
138.00 €
vyúčt. elektrická energia náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 32.17 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
32.17 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.34 €
džbán Položky: džbán, 1.000000 ks, Suma položky -14.94 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Alza.cz a.s.
-14.94 €
odborný mesačník PaM ročník 2019 Položky: odborný mesačník PaM ročník 2019, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca s.r.o.
74.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 36.85 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
36.85 €
uloženie odpadu 2.8. - 9.8.2018 Položky: uloženie odpadu 2.8. - 9.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 586.06 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
586.06 €
oprava chladničky dom smútku Položky: oprava chladničky dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
110.00 €
poistenie majetok a efekt za obdobie 26.9.2018 - 26.9.2019 Položky: poistenie majetok a efekt za obdobie 26.9.2018 - 26.9.2019, 1.000000 ks, Suma položky 35.04 Eur, poistenie majetok a efekt za obdobie 26.9.2018 - 26.9.2019, 1.000000 ks, Suma položky 96.81 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
131.85 €
všeob. mat. MKS Položky: všeob. mat. MKS, 1.000000 ks, Suma položky 257.90 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kinekus s.r.o.
257.90 €
elektrická prípojka byt. jednotky ul. Nitrianska č.7 Položky: elektrická prípojka byt. jednotky ul. Nitrianska č.7, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
kontrola a čistenie komínov OcÚ, šport. ihrisko Položky: kontrola a čistenie komínov OcÚ, šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Balogh KONT-KOM
45.00 €
kontrola a čistenie komínov náj. byty 26 BJ a 12 BJ Položky: kontrola a čistenie komínov náj. byty 26 BJ a 12 BJ, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Zoltán Balogh KONT-KOM
45.00 €
uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Okoličná na Ostrove Položky: uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Okoličná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 108867.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PASTEL, spol. s r.o.
108867.60 €
PZP motorových vozidiel KN 419 EC - 30.10.2018 - 29.10.2019 Položky: PZP motorových vozidiel KN 419 EC - 30.10.2018 - 29.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.29 Eur, PZP motorových vozidiel KN 419 EC - 30.10.2018 - 29.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 92.46 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
111.75 €
bezpečnostno-technická služba a technika požiarnej ochrany Položky: bezpečnostno-technická služba a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
všeob. mat. DHZO Položky: všeob. mat. DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 1463.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Florian
1463.74 €
všeob. mat. DHZO Položky: všeob. mat. DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 1058.93 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
1058.93 €
poistné - automax Položky: poistné - automax, 1.000000 ks, Suma položky 50.03 Eur, poistné - automax, 1.000000 ks, Suma položky 239.85 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
289.88 €
uloženie odpadu 02.08. - 09.08.2018 Položky: uloženie odpadu 02.08. - 09.08.2018, 1.000000 ks, Suma položky 533.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
533.59 €
dobropis faktúry č. 2018858 za uložnie odpadu v období 02.08. - 09.08.2018 Položky: dobropis faktúry č. 2018858 za uložnie odpadu v období 02.08. - 09.08.2018, 1.000000 ks, Suma položky -586.06 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
-586.06 €
odmena advokáta za 8/2018 Položky: odmena advokáta za 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
168.00 €
plyn zdrav. stredisko Položky: plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
183.00 €
plyn šport. ihrisko Položky: plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 1288.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn náj. byt 378 Položky: plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byty 381 Položky: plyn náj. byty 381, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
plyn soc. byt Položky: plyn soc. byt , 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
elektrická energia - náj. byt 380/380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380/380, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
všeob. mat. MKS Položky: všeob. mat. MKS, 1.000000 ks, Suma položky 89.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kinekus s.r.o.
89.99 €
uloženie odpadu 16.08. - 31.08.2018 Položky: uloženie odpadu 16.08. - 31.08.2018, 1.000000 ks, Suma položky 855.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
855.59 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 9/2018 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
internet 9/2018 Položky: internet 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
tonery Položky: tonery , 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
98.40 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
elektrická energia- náj. byt 380 Položky: elektrická energia- náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.09 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.09 €
elektrická energia - MKS Položky: elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 205.75 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
205.75 €
elektrická energia - VO Položky: elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 433.76 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
433.76 €
elektrická energia - VO Položky: elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 216.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
216.22 €
elektrická energia - šport. ihrisko Položky: elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 462.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
462.58 €
filter olejový, olej Položky: filter olejový, olej, 1.000000 ks, Suma položky 138.86 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KomAgrartechnik, s.r.o.
138.86 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 378 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 31.71 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
31.71 €
dohodnutá čiastka za vyhot. projektovej dokumentácie " Prívod vody z obce Čalovec do časti Violín" Položky: dohodnutá čiastka za vyhot. projektovej dokumentácie " Prívod vody z obce Čalovec do časti Violín", 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Čalovec
2400.00 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 597.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
597.60 €
odvoz odpadu 8/2018 Položky: odvoz odpadu 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 2122.90 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2122.90 €
reprezentačné výdavky Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 547.92 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OLYMP - Jozef Šmrhola
547.92 €
všeob. mat. Položky: všeob. mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TONEX Plus s.r.o.
206.74 €
jún, júl, august 2018 práce vykonávané preventivárom obce Položky: jún, júl, august 2018 práce vykonávané preventivárom obce, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
uloženie odpadu 06.09. - 19.09.2018 Položky: uloženie odpadu 06.09. - 19.09.2018, 1.000000 ks, Suma položky 515.73 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
515.73 €
vypracovanie znaleckého posudku č. 190/2018 Položky: vypracovanie znaleckého posudku č. 190/2018, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Tibor Szabó
250.00 €
členský príspevok Položky: členské príspevky, 1.000000 ks, Suma položky 225.30 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie miest a obcí Žitného ostrova
225.30 €
voda náj. byt 541-542 Položky: voda náj. byt 541-542, 1.000000 ks, Suma položky 452.96 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
452.96 €
voda náj. byt 378 Položky: voda náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 318.84 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
318.84 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 195.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
195.70 €
voda MKS Položky: voda MKS, 1.000000 ks, Suma položky 102.25 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
102.25 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 941.11 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
941.11 €
voda MŠ Položky: voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 78.06 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
78.06 €
voda zdrav. stredisko Položky: voda zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 54.97 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
54.97 €
voda OcÚ Položky: voda OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
34.08 €
voda fut. ihrisko Položky: voda fut. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 79.16 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
79.16 €
voda cintorín Položky: voda cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 214.39 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
214.39 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.40 €
pracovná zdravotná služba Položky: pracovná zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
97.20 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 36.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
36.74 €
priama nájazdová rampa Položky: priama nájazdová rampa, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: B2B Partner
220.80 €
farebný výtlačok - deň dôchodcov Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 108.13 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
108.13 €
komplexné poistenie podnikateľov 22.10.2018 - 21.10.2019 Položky: komplexné poistenie podnikateľov 22.10.2018 - 21.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 194.28 Eur, komplexné poistenie podnikateľov 22.10.2018 - 21.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 804.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
998.78 €
inzercia Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo KT s.r.o.
450.00 €
slávnostné posedenie Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
510.00 €
slávnostné posedenie Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
240.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 381 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -31.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-31.56 €
USB kľúče Položky: USB kľúče, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
39.00 €
poistenie majetku a efekt Položky: poistenie majetku a efekt, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, poistenie majetku a efekt, 1.000000 ks, Suma položky 214.05 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
276.07 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany , 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
uloženie odpadu 20.09. - 27.09.2018 Položky: uloženie odpadu 20.09. - 27.09.2018, 1.000000 ks, Suma položky 492.43 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
492.43 €
elektrická energia - náj. byt 380/380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380/380, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
záloha plyn OcÚ Položky: záloha plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 522.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
522.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Položky: záloha plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
256.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Položky: záloha plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381/24 Položky: záloha plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
záloha plyn soc. byt Položky: záloha plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn - náj. byt 381 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 1288.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Položky: záloha plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Položky: záloha plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn MKS Položky: záloha plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Položky: záloha plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MŠ Položky: záloha plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 569.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
569.00 €
odmena advokáta 9/2018 Položky: odmena advokáta 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2018 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
zrnková káva Položky: zrnková káva, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PROVENDING s.r.o.
168.00 €
odmena advokáta Položky: odmena advokáta, 1.000000 ks, Suma položky 628.40 Eur, odmena advokáta, 1.000000 ks, Suma položky 614.73 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1243.13 €
uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Položky: uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 19797.17 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PASTEL, spol. s r.o.
19797.17 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Položky: záloha elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
odvoz odpadu 9/2018 Položky: odvoz odpadu 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1683.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1683.22 €
plyn kotol - náj. byt 542/10 Položky: plyn kotol - náj. byt 542/10, 1.000000 ks, Suma položky 1420.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
1420.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 88.91 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
88.91 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 274.58 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
274.58 €
vyúčt. elektická energia - MKS Položky: vyúčt. elektická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 167.98 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
167.98 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 474.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
474.60 €
všeob. mat. voľby Položky: všeob. mat. voľby, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DLD, s.r.o.
34.00 €
vyúčt. elektrická energia VO Položky: vyúčt. elektrická energia VO, 1.000000 ks, Suma položky 228.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
228.50 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
odborná prehliadka plyn. zariadení Položky: odborná prehliadka plyn. zariadení , 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
135.00 €
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia prehliadka tlakových nádob Položky: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia prehliadka tlakových nádob, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REVIZIE TI s.r.o.
264.00 €
uloženie odpadu 4.10. - 11.1.0.2018 Položky: uloženie odpadu 4.10. - 11.1.0.2018, 1.000000 ks, Suma položky 602.32 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
602.32 €
PZP motorové vozidlo - VP od 1.1.2019 - 31.12.2019 Položky: PZP motorové vozidlo - VP, 1.000000 ks, Suma položky 51.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
51.22 €
PZP - DHZO Tatra Položky: PZP - DHZO Tatra, 1.000000 ks, Suma položky 0.83 Eur, PZP - DHZO Tatra, 1.000000 ks, Suma položky 150.05 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
150.88 €
PZP - DHZO Položky: PZP - DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 221.07 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
221.07 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
nože, oprava traktorovej kosačky Položky: nože, oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 66.91 Eur, nože, oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 110.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
177.31 €
tonery Položky: tonery , 1.000000 ks, Suma položky 429.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
429.60 €
elektrická energia náj. byt 380/380 Položky: elektrická energia náj. byt 380/380, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
všeob. mat. na deň dôchodcov Položky: kultúrne a športové podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 203.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
203.40 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
prevedenie kontroly bezp. plyn. kotla Položky: prevedenie kontroly bezp. plyn. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Balogh Ladislav
89.40 €
predplatné časopisu na rok 2019 - ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Položky: predplatné časopisu na rok 2019 - ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wolters Kluwer s. r. o.
87.00 €
mapa: Československej republiky polaminovaný plagát Položky: mapa: Československej republiky polaminovaný plagát, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
100.80 €
odstránenie mechanických závad na PC Položky: odstránenie mechanických závad na PC, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
61.50 €
aerofoto jar/leto 2018 Položky: aerofoto jar/leto 2018, 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
226.80 €
predplatné mesačníka na rok 2019 - PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ Položky: predplatné mesačníka na rok 2019 - PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ , 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wolters Kluwer s. r. o.
79.80 €
Knihy - Komárno a okolie z neba Položky: Knihy - Komárno a okolie z neba, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
990.00 €
činnosť bezpečnostno-technikej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno-technikej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
uloženie odpadu 18.10. - 29.10.2018 Položky: uloženie odpadu 18.10. - 29.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 707.57 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
707.57 €
internet Položky: internet, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
kontrola PHP, kontrola požiarnych hydrantov, tlaková skúška hydr. hadíc - administr. budova, športová hala, naj. byty 542, 541, 378, 381, 380/2, 380/1 Položky: kontrola PHP, kontrola požiarnych hydrantov, tlaková skúška hydr. hadíc - administr. budova, športová hala, naj. byty 542, 541, 378, 381, 380/2, 380/1, 1.000000 ks, Suma položky 819.52 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kobza Oliver - TEPO servis
819.52 €
odmena advokáta 10/2018 Položky: odmena advokáta 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2018 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
plyn náj. byt 378 Položky: plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
plyn soc .byt Položky: plyn soc .byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 863.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
863.00 €
plyn náj .byt 381 Položky: plyn náj .byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 1288.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn šport. ihrisko Položky: plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 941.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
941.00 €
plyn zdrav. stredisko Položky: plyn zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 423.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
423.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
10.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Položky: elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.34 €
všeob. mat. OcÚ Položky: všeob. mat. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
33.32 €
rekonštrukcia elektrických rozvádzačov Položky: rekonštrukcia elektrických rozvádzačov , 1.000000 ks, Suma položky 9067.72 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IMPULZ LIGHT s.r.o.
9067.72 €
kopírovací stroj Položky: kopírovací stroj, 1.000000 ks, Suma položky 1516.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
1516.80 €
nákupné poukážky na deň dôchodcov Položky: nákupné poukážky na deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: COOP Jednota Komárno
750.00 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 204.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
204.74 €
vyúčt. elektrická energia- VO Položky: vyúčt. elektrická energia- VO, 1.000000 ks, Suma položky 269.35 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
269.35 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 574.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
574.45 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
263.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov od 28.11.2018 - 27.2.2019 Položky: poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov od 28.11.2018 - 27.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.11 Eur, poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov od 28.11.2018 - 27.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 63.30 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
slávnostné posedenie Položky: slávnostné posedenie, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
384.00 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 664.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
664.80 €
odvoz odpadu za mesiac október 2018 Položky: odvoz odpadu za mesiac október 2018, 1.000000 ks, Suma položky 1724.16 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1724.16 €
uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Okoličná na Ostrove Položky: uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Okoličná na Ostrove, 1.000000 ks, Suma položky 110753.09 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PASTEL, spol. s r.o.
110753.09 €
Ekeli hírmondó Položky: Ekeli hírmondó, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nec Arte, spol. s.r.o.
295.20 €
stravovanie - voľby Položky: stravovanie - voľby, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
84.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 11.21 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
11.21 €
uloženie odpadu 1.11. - 15.11.2018 Položky: uloženie odpadu 1.11. - 15.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 733.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
733.50 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.34 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.34 €
pripojovací poplatok VO Položky: pripojovací poplatok VO, 1.000000 ks, Suma položky 44.74 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
44.74 €
pripojovací poplatok VO Položky: pripojovací poplatok VO, 1.000000 ks, Suma položky 25.16 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
25.16 €
pripojovací poplatok VO Položky: pripojovací poplatok VO, 1.000000 ks, Suma položky 209.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
209.70 €
vecné dary ZPOZ Položky: vecné dary ZPOZ, 1.000000 ks, Suma položky 287.10 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VIOLET MOON, s.r.o.
287.10 €
potlač športového textilu Položky: potlač športového textilu, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
154.00 €
minikalendáre Položky: minikalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mesterová Katarína - Mester
264.00 €
grafická príprava a zhotovenie informačnej tabule Položky: grafická príprava a zhotovenie informačnej tabule , 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
23.00 €
prečistenie verejného priestranstva jazera Položky: prečistenie verejného priestranstva jazera, 1.000000 ks, Suma položky 6598.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PASTEL, spol. s r.o.
6598.80 €
výmena strešnej krytiny a opravu strechy Položky: výmena strešnej krytiny a opravu strechy, 1.000000 ks, Suma položky 5225.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Horváth Zoltán
5225.00 €
diár samosprávy 2019 Položky: diár samosprávy 2019, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
139.00 €
poist. motorových vozidiel Položky: poist. motorových vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 61.61 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kooperatíva poisťovňa
61.61 €
plastové nádoby Položky: plastové nádoby , 1.000000 ks, Suma položky 712.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
712.80 €
účastnícky poplatok Položky: účastnícky popl., 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FARMER Eko, s.r.o.
110.00 €
stráženie cintorína Položky: stráženie cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
240.00 €
pripojenie objektu na pult cenrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult cenrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
čistenie odpadového vedenia náj. byty Položky: čistenie odpadového vedenia náj. byty, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ernest Csepy
390.00 €
tovar v hodnote nákupných poukážok Položky: tovar v hodnote nákupných poukážok, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
240.00 €
uloženie odpadu 22.11. - 29.11.2018 Položky: uloženie odpadu 22.11. - 29.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 621.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
621.19 €
kancelárske potreby OcÚ Položky: kancelárske potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sponka s.r.o.
76.00 €
odmena advokáta 11/2018 Položky: odmena advokáta 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Položky: činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
nákupné poukážky na dni dôchodcov Položky: vecné dary ZPOZ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
240.00 €
plyn náj. byt 381/381 Položky: plyn náj. byt 381/381, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn OcÚ Položky: plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1016.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1016.00 €
plyn zdrav. stred. Položky: plyn zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
499.00 €
plyn MŠ Položky: plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1109.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1109.00 €
plyn šport. ihrisko Položky: plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MKS Položky: plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn kraj. dielňa Položky: plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn soc. byt Položky: plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381/381 Položky: plyn náj. byt 381/381, 1.000000 ks, Suma položky 1288.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn náj. byt 378/378 Položky: plyn náj. byt 378/378, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byt 381/381 Položky: plyn náj. byt 381/381, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381/381 Položky: plyn náj. byt 381/381, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
plyn náj. byt 381/24 Položky: plyn náj. byt 381/24, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
odborná publikácia - J. Sotolář a kol.: Poslanec obecného zastupiteľstva - 2. aktualizované vyd. 2018 Položky: odborná publikácia - J. Sotolář a kol.: Poslanec obecného zastupiteľstva - 2. aktualizované vyd. 2018, 1.000000 ks, Suma položky 309.50 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOTAC s.r.o.
309.50 €
nákupné poukážky Položky: nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Attila Mayer - Kovács ABC
900.00 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2018 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 129.18 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
OBECNÉ NOVINY rok 2019 Položky: OBECNÉ NOVINY rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 265.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: INPROST s.r.o.
265.20 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
elektrická energia - náj. byt Položky: elektrická energia - náj. byt, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
65.00 €
internetové pripojenie Položky: internetové pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
notebook HP 15-da0013nnc, inštalačné práce a iné služby Položky: notebook HP 15-da0013nnc, inštalačné práce a iné služby, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 961.76 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
961.76 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.83 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.83 €
odvoz odpadu 11/2018 Položky: odvoz odpadu 11/2018, 1.000000 ks, Suma položky 2148.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2148.19 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
426.00 €
nákupné poukážky na deň dôchodcov Položky: nákupné poukážky na deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 1425.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: JÚLIUS FüLöP
1425.00 €
vyúčt. elektrická energia MKS Položky: vyúčt. elektrická energia MKS, 1.000000 ks, Suma položky 256.04 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
256.04 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 404.42 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
404.42 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 582.59 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
582.59 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 181.81 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
181.81 €
vykon. služieb úloh zod. osoby na obdobie od december 2018 do mája 2019 Položky: vykon. služieb úloh zod. osoby na obdobie od december 2018 do mája 2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.63 Eur, vykon. služieb úloh zod. osoby na obdobie od december 2018 do mája 2019, 1.000000 ks, Suma položky 119.97 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
144.60 €
balík štandard k programu olymp Položky: balík štandard k programu olymp, 1.000000 ks, Suma položky 238.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KROS
238.80 €
slávnostné posedenie Položky: slávnostné posedenie, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
220.00 €
nákupné poukážky Položky: nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: COOP Jednota Komárno
630.00 €
vyprac. projektovej dokumentácie Položky: vyprac. projektovej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISION project s.r.o.
2000.00 €
nákupné poukážky Položky: nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Rozália Bíróová
255.00 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 57.97 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
57.97 €
jedálne kupóny Položky: jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 389.34 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.53 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 65.79 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.71 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 70.38 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 9.54 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.35 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 10.17 Eur, jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
749.94 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
35.99 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 53.91 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
53.91 €
uloženie odpadu 6.12. - 13.12.2018 Položky: uloženie odpadu 6.12. - 13.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 580.87 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
580.87 €
pracovná zdravotná služba Položky: pracovná zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
97.20 €
oprava a údržba VO Položky: oprava a údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 1269.65 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Elektroservis
1269.65 €
audítorské overenie konsolidovanej účt. závierky za rok 2017 Položky: audítorské overenie konsolidovanej účt. závierky za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SiSA auditing spol. s r.o.
840.00 €
všeob. mat. Položky: všeob. mat., 1.000000 ks, Suma položky 156.33 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Cseh František - ELCONT
156.33 €
oprava a údržba verejn. rozhlasu Položky: oprava a údržba verejn. rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
630.00 €
priebežný audit za rok 2018 - I. etapa Položky: priebežný audit za rok 2018 - I. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SiSA auditing spol. s r.o.
360.00 €
prenájom pracovného plošiny na opravu a údružbu VO a rozhlasu Položky: prenájom pracovného plošiny na opravu a údružbu VO a rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1596.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1596.00 €
spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o posk. nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba" Položky: spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o posk. nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba", 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: PROGRANT s.r.o.
700.00 €
bezp. - technická služba a technika pož. ochrany Položky: bezp. - technická služba a technika pož. ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.
141.60 €
inzercia Položky: inzercia , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DUEL - PRESS, s.r.o.
60.00 €
plyn náj. byt 381 Položky: plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
173.00 €
oprava plyn kotla - náj. byt 541/1 Položky: oprava plyn kotla - náj. byt 541/1, 1.000000 ks, Suma položky 312.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
312.38 €
odmena advokáta 12/2018 Položky: odmena advokáta 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
voda - cintorín Položky: voda - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 69.26 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
69.26 €
voda MKS Položky: voda MKS, 1.000000 ks, Suma položky 146.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
146.22 €
voda zdrav. stredisko Položky: voda zdrav. stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 25.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
25.28 €
voda OcÚ Položky: voda OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
23.09 €
voda - šport. ihrisko Položky: voda - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 36.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
36.28 €
voda MŠ Položky: voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 42.89 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
42.89 €
voda náj. byt 541/542 Položky: voda náj. byt 541/542, 1.000000 ks, Suma položky 293.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
293.56 €
voda náj. byt 378 Položky: voda náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 184.70 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
184.70 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 104.45 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
104.45 €
voda náj. byt 380 Položky: voda náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 501.35 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
501.35 €
uloženie odpadu 20.12. - 27.12.2018 Položky: uloženie odpadu 20.12. - 27.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 470.48 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r.o.
470.48 €
sept., okt., nov. 2018 práce vykonané preventivárom obce Položky: sept., okt., nov. 2018 práce vykonané preventivárom obce , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
odvoz veľkoobjemového kontajnera Položky: odvoz veľkoobjemového kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
220.80 €
odvoz odpadu 12/2018 Položky: odvoz odpadu 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1742.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1742.44 €
telefon OcÚ Položky: telefon OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telecom, a.s.
89.40 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Položky: pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
80.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
52.20 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 77.48 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
77.48 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
31.36 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Položky: vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 108.06 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
108.06 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Položky: vyúčt. elektrická energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 260.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
260.44 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 483.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
483.44 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 549.84 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
549.84 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 53.78 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
53.78 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 67.87 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
67.87 €
vyúčt. elektrická energia - OcÚ Položky: vyúčt. elektrická energia - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 51.62 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
51.62 €
vyúčt. elektrická energia - zdrav. stred. Položky: vyúčt. elektrická energia - zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky -39.76 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-39.76 €
vyúčt. elektrická energia - MŠ Položky: vyúčt. elektrická energia - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -93.42 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-93.42 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky -44.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-44.44 €
vyúčt. elektrická energia - VO Položky: vyúčt. elektrická energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky -472.86 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-472.86 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 378 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky 19.97 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
19.97 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 541 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 541, 1.000000 ks, Suma položky -22.87 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-22.87 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 542 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 542, 1.000000 ks, Suma položky 14.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
14.56 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky -24.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-24.22 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky 3.44 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
3.44 €
vyúčt. elektrická energia - kraj. dielňa Položky: vyúčt. elektrická energia - kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
0.02 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Položky: vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky -15.94 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-15.94 €
vyúčt. elektrická energia - VP Položky: vyúčt. elektrická energia - VP, 1.000000 ks, Suma položky -638.88 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-638.88 €
vyúčt. elektrická energia - soc. byt Položky: vyúčt. elektrická energia - soc. byt , 1.000000 ks, Suma položky -0.19 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCFs.r.o.
-0.19 €
vyúčt. plyn soc. byt Položky: vyúčt. plyn soc. byt, 1.000000 ks, Suma položky -6.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.38 €
vyúčt. plyn OcÚ Položky: vyúčt. plyn OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky -2594.76 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2594.76 €
vyúčt. plyn kraj. dielňa Položky: vyúčt. plyn kraj. dielňa, 1.000000 ks, Suma položky -6.38 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.38 €
vyúčt. plyn šport. ihrisko Položky: vyúčt. plyn šport. ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky -572.56 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-572.56 €
vyúčt. plyn MŠ Položky: vyúčt. plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -3206.10 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-3206.10 €
vyúčt. plyn zdrav. stred. Položky: vyúčt. plyn zdrav. stred. , 1.000000 ks, Suma položky -1309.47 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1309.47 €
vyúčt. plyn náj. byt 380 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 380, 1.000000 ks, Suma položky -266.60 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-266.60 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -16.85 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-16.85 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -6.22 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.22 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -21.28 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-21.28 €
vyúčt. plyn MKS Položky: vyúčt. plyn MKS, 1.000000 ks, Suma položky -191.35 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-191.35 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -5537.16 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-5537.16 €
vyúčt. plyn náj. byt 378 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 378, 1.000000 ks, Suma položky -1839.25 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1839.25 €
storno faktúry č. 7214328980 Položky: storno faktúry č. 7214328980, 1.000000 ks, Suma položky -4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.00 €
storno faktúry č. 8600025577 Položky: storno faktúry č. 8600025577, 1.000000 ks, Suma položky -4.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-4.00 €
vyúčt. plyn náj. byt 381 Položky: vyúčt. plyn náj. byt 381, 1.000000 ks, Suma položky -169.87 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-169.87 €
prenájom pracovného plošiny pri práci v obci Položky: prenájom pracovného plošiny pri práci v obci, 1.000000 ks, Suma položky 458.00 Eur, Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
458.00 €
odvoz odpadu 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2059.62 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 6/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
doplatok na rok 2018 - tlač a expedícia Obecných novín od č. 1 do č. 52 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: INPROST s.r.o.
62.40 €
činnosť bezpečnostno - technickej služby a technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
rutinná údržba priestoru MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
1358.59 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
95.00 €
záloha plyn zdrav. stred. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
43.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
87.00 €
internet 6/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
159.62 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
387.11 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
341.90 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
203.15 €
práce vykonávané preventivárom obce - požiarná ochrana Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csontos Imrich, Ing.
210.00 €
uloženie odpadu 17.5. - 31.5.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
661.99 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
záloha elektrická energia - náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
záloha elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
celoplošná jarná deratizácia obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Derakat
1920.00 €
odvoz odpadu veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
367.20 €
odmena advokáta za 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
smet. vrec. - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
16.01 €
audítorské overenie IUZ a správnosti vedenia účt. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
348.00 €
čiastočné náklady na org. športového dňa 8 obcí Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Obec Trávnik
151.46 €
tričká - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
135.80 €
vykon. služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
144.60 €
poháre na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fitus Melinda - ME-GA Sport
409.35 €
detské tričká - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
192.00 €
ozvučenie a hudobná produkcia - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Szuri Gabriel
900.00 €
organizovanie súťaže silných mužov na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: DMsc est. 2017
100.00 €
práce spojenéso zabezp. VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vyskoč Jozef, Ing - EKOSTAVING
2276.40 €
junkers ZWB - 24 - 3CE náj. byt 381/21 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Tóth Zoltán - Montáž a opravy PZ
1362.00 €
plyn náj. byt 381/24 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
10.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5415.54 €
poistenie majetku a efekt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: UNIQA poisťovňa
174.86 €
maľovaná mapa deťom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
240.00 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
47.04 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
predplatné regionálneho týždenníka Dunatáj na II. polrok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo DANUBIUS
10.40 €
palivové drevo - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
150.00 €
všeob. mat. - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
53.10 €
všeob. mat. - obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
295.28 €
preprava osôb DHZO dňa 16.06.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
167.70 €
pekárenské výrobky na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARTA-spol, s. r. o.
192.16 €
rutinná údržba miest. - Popey Gym Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
380.00 €
rutinná údržba miest. - Popey Gym Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Bartalos Gabriel - L & B PARKETT
695.00 €
uloženie odpadu 06.06. - 14.06.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
611.19 €
inzerát v týžd. DELTA Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vydavateľstvo KT s.r.o.
70.00 €
čistenie odpadového vedenia - zdrav. stredisko, klub dôchodcov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
192.00 €
zváračské skúšky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: TP-Tárnok s.r.o.
396.00 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
2.12 €
práca s manitou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Agromarkt B. B., s.r.o.
126.00 €
rybárske lístky, spisové obaly Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ŠEVT a.s.
69.46 €
odborné publikácie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOTAC s.r.o.
57.48 €
všeob. mat. na trak. kosačku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
225.05 €
medzinápravová kosačka, školenie obsluhy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AGROSERVIS spol. s r.o.
750.00 €
účastnícky poplatok za seminár "Kataster nehnuteľnosti" Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Business & Management Consulting, s.r.o.
140.00 €
doména a webhosting Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Wbx, s.r.o.
72.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BRIL DF s.r.o.
98.88 €
výtlačok pozvánok na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: FaxCopy a.s.
69.96 €
všeob. mat. na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
144.70 €
kanc. potreby OcÚ a materiál na obecné oslavy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
60.13 €
čistenie odpadového vedenia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
všeob. mat. VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ELCONT spol. s r.o.
576.46 €
preprava osôb Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BAJCSI Karol - osobná doprava
120.00 €
zosúladnenie ochrany osobných údajov - vypracovanie písomnej dokumentácie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ITAK, s.r.o.
360.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
materiál a práca na služobnom vozidle Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Real - K s.r.o. Komárno, Ing. Ladislav Mészáros
100.59 €
vyúčt. plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-12.22 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.58 €
uloženie odpadu 3.5. - 11.5.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
597.39 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
453.12 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
229.61 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
173.42 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
233.21 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
441.02 €
prepravné služby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vajlik Jozef
441.00 €
odvoz odpadu 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1713.02 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera - jarné čistenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1387.20 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
čistenie odpadového vedenia v náj. byte 3/26BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
knihy Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Talamon, s.r.o.
102.05 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
208.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
227.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
odmena v súlade so zmluvou o právnych službách Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1523.93 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
424.80 €
internet 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EnerNet s.r.o.
10.00 €
realizáciu monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín na skládke odpadov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GEO-Komárno, s.r.o.
512.40 €
uloženie odpadu 17.4. - 26.4.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
698.91 €
smetné nádoby Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
950.40 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
88.32 €
elektrická energia - náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.00 €
elektrická energia - náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
5.00 €
elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
20.45 €
servisná činnosť a služba k APW KORWIN 5/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
všeob. mat. zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Németh František
535.00 €
odmena advokáta 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
odborná skúška a odborná prehliadka tech. zar. elektrických - elektrická prípojka náj. byt 381/21 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2019 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Poradca podnikateľa
91.38 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
potlač športových odevov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
280.20 €
všeob. mat. Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nagy Viktor
180.75 €
zváračské práce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nagy Viktor
156.00 €
oprava lokálnych porúch miestnych komunikácií v obci Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
4644.00 €
vypracovanie Žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OPEN DOOR, s.r.o.
600.00 €
odborná a tlaková skúška PZ v náj. byt 381/21 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
60.00 €
všeobecný mat. zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fentech s.r.o.
486.36 €
telefón OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.40 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
49.26 €
uloženie odpadu 03.04.-12.04.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
1109.77 €
kanc. papier a toner Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
756.60 €
ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Národná geograficko informačná
120.00 €
náhr. diel a oprava plyn kotla náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
155.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.34 €
odmena advokáta 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
hoblované a vyfrézované rezivo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
330.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
165.37 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
523.68 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
276.40 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
308.12 €
internet 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
odvoz odpadu 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
2089.61 €
odvoz odpadu - Jarné čistenie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1382.40 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
záloha plyn náj. byt 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
591.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
266.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
542.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
odborná skúška a odborné prehliadky vyhrad. techn. zariadení elektrických Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Marko Peter
50.00 €
PC, inštalačné práce a dopravné náklady Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
473.02 €
oprava plynového kotla - náj. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csiba Pavol
347.00 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.62 €
servisná činnosť a služby k APV KORWIN 4/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
uloženie odpadu 22.03. - 29.03.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
921.81 €
vyčistenie tlačiarne KYOCERA P2135 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
24.00 €
vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: IJK - CONSULTING, s.r.o.
240.00 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
pracovná a zdravotná služba Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
41.18 €
poplatok za vyjadrenie SPP k projektovej dokumentácii Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GYGY-PROJEKT s.r.o.
120.00 €
uloženie odpadu od 01.03. - 15.03.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
537.94 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
rozúčt. nákl.na teplo za rok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Enbra SLOVAKIA s.r.o.
48.96 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
maľované mapy - cyklomapa Podunajsko deťom Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CBS
120.00 €
internet 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
voda náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
285.85 €
voda MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
16.49 €
voda zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
18.70 €
voda MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
40.68 €
voda OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
8.80 €
voda - futbalové ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
13.19 €
voda - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
54.97 €
voda - náj. byty 541, 542 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
142.93 €
voda náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
108.84 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 3/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
uloženie odpadu 15.2. - 22.2.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
327.74 €
odvoz odpadu 2/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1700.04 €
mesačný poplatok za pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
vyúčt. elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
136.81 €
vyúčt. elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
294.68 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
546.46 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: BCF s. r. o.
280.13 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
práca s manitou Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Agromarkt B. B., s.r.o.
105.00 €
odmena advokáta 2/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
150.00 €
nákup na obecnú zabíjačku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: OLYMP - Jozef Šmrhola
482.93 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
opr. vyúčt. elektrická energia - náj. byt 380 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-276.00 €
vyhot. geometrického plánu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Alföldy Jozef - ALFYGEO
227.00 €
záloha plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
990.00 €
záloha plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
486.00 €
záloha plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1079.00 €
záloha plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
záloha plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
záloha plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5.00 €
kanc. potreby OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
78.42 €
záloha plyn - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
záloha plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
záloha plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
uloženie odpadu 01.02. - 08.02.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
328.28 €
kultúrne a šport. podujatie Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Mini výroba - Nagy
720.40 €
internet 2/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
nákup na obecnú zabíjačku Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Regama spol. s r.o.
31.80 €
grafická príprava a potlač dodaného textilu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: VISUAL design studio s.r.o.
72.00 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Kobza Oliver - TEPO servis
67.39 €
ročná revízia na EPS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HEZA s. r. o.
252.00 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-28.16 €
vyúčt. elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-1.78 €
čistenie odpadového vedenia 26 BJ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
všeob. mat. MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GALAX-COM s.r.o.
41.05 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
26.00 €
všeob. mat. - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ŠEVT a.s.
10.28 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
odmena advokáta 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Hortai Éva, JUDr.
158.00 €
pripojenie objektu na pult centrálnej ochrany Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Blackhawk Security s.r.o.
96.00 €
uloženie odpadu 16.1.- 25.1.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
354.36 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ARKA a.s.
136.19 €
kliešte na gril a doprava Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: GASTROZONE, spol. s r.o.
37.47 €
vyúčt. elektrická energia - vO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
2.93 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-11.26 €
vyúčt. elektrická energia - VP Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-90.77 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
88.01 €
odvoz odpadu 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
1726.49 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
348.00 €
elektrická energia - MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
353.18 €
vyúčt. elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
1.52 €
vyúčt. elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-0.45 €
vyúčt. elektrická energia - OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-2.13 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-14.32 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
342.42 €
elektrická energia - šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
153.56 €
vyúčt. elektrická energia - zdrav. stredisko, OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
3.08 €
vyúčt. elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
35.65 €
bank. poplatok za informácie pre audítora Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
tonery Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
126.00 €
rezivo Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AMNESIA s.r.o.
438.00 €
činnosť bezpečnostno-technickej služby a technika pož. ochrany 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
141.60 €
plyn zdravotné stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
515.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1050.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1145.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
všeob. mat. MKS - sporák Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
178.50 €
tlaková a odborná skúška PZ v byte 381/19 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Földes - RaLS
60.00 €
posyp. soľ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KOREKT s.r.o.
126.00 €
vyúčt. elektrina náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3.38 €
ost. odborné práce na distr. sieti Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
104.26 €
vypracovanie dokumentov - komunitný plán soc. služieb obce Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Vida Jozef, Ing.
100.00 €
autorská odmena za licenciu na verejné použ. hudobných diel Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SOZA slovenský ochranný zväz autorských práv
14.28 €
priebežný audit správnosti vedenia účtovníctva obce za rok 2017 - I. a II. etapa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: SISA auditing spol. s r.o.,
480.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
100.41 €
elektrická energia - MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
92.97 €
elektrická energia - náj. byty Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
139.81 €
elektrická energia - soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
25.55 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Orange Slovensko
50.28 €
internet 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
elektrická energia - OcÚ, zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
187.67 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
42.05 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
91.62 €
elektrická energia - kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
21.23 €
elektrická energia - dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
235.35 €
poistné Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
975.27 €
uloženie odpadu 4.1. - 15.1.2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
449.52 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
36.98 €
všeob. mat. OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O.
238.19 €
plyn - náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13.00 €
plyn náj. byt 378 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
378.00 €
plyn náj. byt 381 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1288.00 €
plyn soc. byt Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn kraj. dielňa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4.00 €
plyn MKS Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
92.00 €
plyn šport. ihrisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
plyn MŠ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1182.00 €
plyn zdrav. stredisko Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
531.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1083.00 €
popl. az potrvdenie o zostatku úveru č. 200098 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
6.00 €
archívna škatuľa Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: EMBA Trade, spol. s r.o.
100.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
5115.54 €
účastnícky poplatok na školení Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Žigová Kristína, Mgr. - DOMENA
50.00 €
poistné Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Komunálna poisťovňa
63.07 €
servisná činnosť a služby k APW KORWIN 1/2018 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Ing. Ondrej Csanda
129.18 €
konferenčná stolička Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Alza.sk s.r.o.
207.13 €
stôl jedálenský Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: B2B Partner
3456.00 €
ekeli hírmondó Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Nec Arte, spol. s.r.o.
258.00 €
odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: CLEAN CITY s.r.o.
312.00 €
všeob. mat. a zásový odev DHZO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
805.66 €
všeob. mat. DHZO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Fire Complet s.r.o.
899.16 €
internet 12/2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: AP-Netline, s.r.o.
10.00 €
prezentácia obce a neob. služby na celoslovenskom inf. portáli Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Peter Jurík - LISA
27.88 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KF-STAV, s.r.o.
90.00 €
oprava a údržba verej. rozhlasu Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Elektroservis
700.00 €
oprava a údržba VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Elektroservis
1326.80 €
prenájom prac. plošiny Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Forgács Peter - Elektroklíma - Servis
1680.00 €
telefon OcÚ Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
37.28 €
odmena za posk. právnu pomoc Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Sotolář Jozef, JUDr.
1455.60 €
čistenie odpadového vedenia Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Csepy Ernest
126.00 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: JÚLIUS FüLöP
1275.00 €
pracovné zdravotné služby za IV štvrťrok 2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: ABS Moča s.r.o.,
97.20 €
štandard balík podpory k programu olymp Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: KROS
222.92 €
uloženie odpadu 7.12. - 14.12.2017 Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: REKO RECYCLING spol. s r. o.
472.79 €
elektrická energia - VO Odb.: Obec Okoličná na Ostrove
Dod.: Západoslovenská energetika
-40.09 €